Suomen kielen kurssisivut

Suomen kielen jatkokurssi 1: Kurssiaikataulu ja materiaalia

Kurssin sivulle tulee materiaalia, linkkejä ja tehtäviä, jotka liittyvät kurssilla opetettaviin asioihin.

Oikealla on "Opettajanpöytä"-palsta, josta voit lähettää sähköpostia opettajalle.

 

Aikataulu 15.8.-11.12.2018

Tunti Pvm otsikko
1 15.10. positiivinen imperfekti
2 16.10. negatiivinen imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti
3 22.10. aikamuotojen käyttö
4 23.10. adjektiivin vertailumuodot
5 29.10. sanatyypit; i-sanat
6 30.10. sanatyypit; muut
7 5.11. konditionaali
8 6.11. objekti
9 12.11. passiivi
10 13.11. passiivin konditionaali
11 19.11. verbiketjut
12 20.11. transitiivi- ja intransitiiviverbit
13 26.11. monikon partitiivi
14 27.11. monikon genetiivi
15 3.12. i-monikko
16 4.12. possessiivisuffiksit
17 10.12. ma-infinitiivi
18 11.12. minen-deverbaali

 

Tunti 9. Passiivi

Tunti 10. Passiivin konditionaali

Kielioppia: 

1. Passiivimuoto

2. Passiivin konditionaali

-Passiivitehtävä 1
-Passiivitehtävä 2

>Oikeat vastaukset 1
>Oikeat vastaukset 2

***

 

Tunti 8. Objekti

Kielioppia:

Objekti - tekemisen kohde

-Objektitehtävä 1
-Objektitehtäviä 2

>Oikeat vastaukset

***

Tunti 7. Konditionaali

Kielioppia: 

1. Konditionaali

2. Konditionaalin perfekti

-Konditionaalitehtäviä 1
-Konditionaalitehtäviä 2

>Oikeat vastaukset

***

 

Tunti 5-6. Sanatyypit

Kielioppia: Sanatyypit1

-Sanatyyppitehtäviä 1

>Oikeat vastaukset

Kielioppia; Sanatyypit2

-Sanatyyppitehtäviä 2

>Oikeat vastaukset

 

Teksti: Suomalainen sauna

***

 

Tunti 1. Positiivinen imperfekti

Kielioppia

-Imperfektitehtävät

>Oikeat vastaukset

***

Tunti 2. Negatiivinen imperfekti

Kielioppia; nut-muodot

-Negat. imperfekti: tehtävät

-Kirje kotiin

>Oikeat vastaukset

***

Tunti 3.  Aikamuotojen käyttö

Kielioppia

-Aikamuototehtävät

>Oikeat vastaukset

-Lisätehtävä 1

-Lisätehtävä 2

>Lisätehtävien vastaukset

***

Tunti 4.  Adjektiivien vertailumuodot

Adjektiivien vertailu; kielioppia

Adjektiivien vertailumuotojen taivutus; kielioppia

-Adjektiivien vertailumuotojen taivutustehtävä

>Oikeat vastaukset

***

Kysymyksiä opettajalle
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.