Kielentaidot kuntoon – maahanmuuttajien työelämävalmiudet paremmaksi kielitaidon avulla


Oulun Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Torikatu 23) on käynnissä ESR-rahoitteinen hanke Kielentaidot työllistymisen tukena, jonka ensisijaisena tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta (S2) vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Toimintatapoina ovat

  • nykyisen opetuksen kehittäminen vastaamaan maahanmuuttajien ja opiskelun tai työelämän tarpeita
  • yhteistyökumppanien kanssa yhdessä räätälöityjen kurssien järjestäminen
  • uudenlaisten opetusmuotojen ja mallien kehittäminen
  • virtuaalisen oppimisympäristön luominen suomen kielen S2-opetusta varten
  • virtuaalisen opetuksen tuen ("virtuaalinen läksykerho") luominen
  • henkilökohtaisen mentoroinnin mallin luominen

Hankkeessa on tavoitteena

  • maahanmuuttajien kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen paremman suomen kielen osaamisen avulla
  • oman elämän hallinnan edistäminen opiskelun, työllistymisen ja itsenäisen toimeentulon kautta 
  • syrjäytymisen ehkäiseminen edellisten tavoitteiden toteutuessa myös ns. ongelmallisissa ryhmissä, kuten kotiäidit, vanhukset ja vammaiset

Kielentaidot työllistymisen tukena on Oulun kaupungin 3-vuotinen ESR-hanke, joka saa rahoitusta "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimii kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor, ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun kaupungin Työllisyys- ja Hyvinvointipalvelut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, BusinnessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajia kouluttavat oppilaitokset, 3. sektorin toimijat sekä Oulun yliopisto. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Asiasta lisätietoja antaa
projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen,
p. 050 361 3842 veli-pekka.pelkonen@ouka.fi
projektikoordinaattori Sannamari Sala
p.0504651317 sannamari.sala@ouka.fi

Hanke-esite (pdf) 

Tervetuloa mukaan rakentamaan värikästä ja monikulttuurista Oulua!

Kielen taidot työllistymisen tukena (seminaariohjelma pdf)

LOPPUSEMINAARI 5.6.2018 PAKKALAN SALI

Kielen taidot käyttöön

Maahanmuuttajien kielitaidon merkitys ja osaamisen hyödyntäminen työelämässä

Seminaarin pääteemat:

Suomen kielen merkitys maahanmuuttajien työllistymisessä

Minkälainen kielitaito on riittävä työelämässä?
Mitä uusia haasteita nykytilanne tuo opetukselle?
Mitä oppimistaitoja kielen opiskelu edellyttää?
Riittääkö työelämän kielitaito arjessa selviämiseen?

Maahanmuuttajien työllistymisen nykytilanne ja haasteet

Mitä se vaatii työntekijältä ja mitä työnantajalta?
Miten oman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (tutkintojen, aiemman koulutuksen sekä työkokemuksen hyväksi lukeminen) voisi parantaa työllistymistä?
Mikä on työkulttuurin tuntemuksen merkitys?
Miten työkokeilu voisi auttaa paremmin maahanmuuttajien työllistymisessä?

***

Seminaari on maksuton ja tarkoitettu maahanmuuttajille sekä kaikille maahanmuuttajien parissa työskenteleville tai aiheesta muuten kiinnostuneille viranomaisille, oppilaitoksille, järjestöille ja yrityksille.

 

 

 

 

Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeen kursseille ei enää ilmoittautumista.

Hankkeen järjestämät kurssit 2015-2018

Kevään 2018 kurssit

KT-11-18 # Suomea korkeakoulutetuille (27.2.-26.4.2018) 

KT-08-17 Yhdessä-ryhmä (28.9.2017-12.4.2018) Lintulammen asukasyhdistyksen oppisopimusryhmä
Yhteistyössä Yhdessä Yhdenvertainen -hankkeen kanssa

KT-10-18 Everyday Finnish (11.1.-22.2.2018) Suomen kieltä OAMK-opiskelijoille
Yhteistyössä KILKAS-hankkeen kanssa

Aikaisemmat kurssit

KT-01-16 Korkeasti koulutetut osaajat (1.2.-23.3.2016) 

KT-02-16 Puhekieli käyttöön  (16.2.-28.4.2016) 

KT-03-16 Alkeista eteenpäin (21.3.-6.5.2016) 

KT-04-16 HOITSU Hoitoalan suomea (10.10. - 30.11.2016) Yhteistyössä OAMK:n kanssa

KT-06-17 PAL Palvelualan suomea (13.2.-29.3.) Yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa.

KT-05-17 KOUTSI Korkeasti koulutettujen suomea (16.2.-13.4.) 

K7-07-17 Sienikurssi (5.-9.9.) Oulun yliopiston biologian laitos/Sieniseura, Yhdessä Vuolle Setlementin kanssa