In englishA- A+

Kielen taidot kuntoon Kielen taidot kuntoon

Maahanmuuttajien työelämävalmiudet paremmaksi hyvän kielitaidon avulla

Oulun Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Asemakatu 5) on heinäkuussa alkanut ESR-rahoitteinen hanke Kielentaidot työllistymisen tukena, jonka ensisijaisena tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta (S2) vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Toimintatapoina ovat

  • nykyisen opetuksen kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden tarpeita
  • yhteistyökumppanien kanssa yhdessä räätälöityjen kurssien järjestäminen
  • virtuaalisen oppimisympäristön luominen suomen kielen S2-opetusta varten

Yksi suurimpia haasteita maahanmuuttajien kotoutumisessa on integroituminen yhteiskuntaan, ja siinä oleellinen asia – kuten kantaväestölläkin – on oman elämän hallinta: työ, opiskelu ja toimeentulo. Puutteelliset kielentaidot ovat suurin syy kantaväestöä heikompaan työllistymiseen. Myös opiskeluvaikeudet tai jo opiskelupaikan saaminen voi olla ylivoimaista juuri kielimuurin vuoksi.

Villa Victorissa on toiminut jo vuosien ajan useita eritasoisia suomen kielen ryhmiä, joiden toteuttamisessa on noudatettu matalan kynnyksen periaatetta. Kuka tahansa voi tulla opiskelemaan suomea lähtien alkeista ja jatkaa eri kursseilla jo edistyneemmälle tasolle.Non stop –opetus perustuu siihen, että mukaan voi tulla milloin tahansa, sillä sama sisältö toistuu muutaman viikon sykleissä. Nykymuodossaan opetus palvelee hyvin laajaa joukkoa eritaustaisia maahanmuuttajia yleisenä ja ensimmäisenä suomen kielen opetuksena. Yksilöllisiin tarpeisiin tai erityisosaamisen vaatimaan erityiskielitaidon tarpeisiin ei nykyisellä opetuksella kuitenkaan pystytä vastaamaan.

Villa Victorissa 2015 pilotoitiin v. 2015 alussa yhdessä Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden kanssa räätälöity asiakas- ja työelämälähtöisen suomen kielen S2-opetusryhmä. Kielentaidot-hankkeessa on tavoitteena jatkaa asiakaslähtöisen opetuksen kehittämistä, jossa otetaan huomioon yksilöllisten tarpeiden lisäksi myös mahdollisen työ- tai harjoittelupaikan kielen taidon vaatimukset: erikoissanasto, kielen käytön tilanteet, asiakaspalvelu jne. Nykyisten yleisryhmien lisäksi perustetaan myös mm. luku- ja kirjoitustaidottomille omia opetusryhmiä. Lisäksi kehitetään virtuaalinen S2-oppimisympäristö tukemaan sekä lähiopetusta että itsenäistä kielen opiskelua.

Kielentaidot työllistymisen tukena on Oulun kaupungin 3-vuotinen ESR-hanke, joka saa rahoitusta "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" rakennerahastosta. Hankkeen toteuttajana toimii kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor, ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun kaupungin Työllisyys- ja Hyvinvointipalvelut, Sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä Oulun yliopisto. Hankkeen kohderyhmänä on maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Asiasta lisätietoja antaa
projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen,
p. 050 361 3842 veli-pekka.pelkonen@ouka.fi
projektikoordinaattori Sannamari Sala
p.0504651317 sannamari.sala@ouka.fi

Tervetuloa mukaan rakentamaan värikästä ja monikulttuurista Oulua!

Ilmoittautuminen hankekursseille tästä >

Hanke-esite (pdf) 

Brochure in other languages