Osallistu ja vaikuta -hanke - Villa Victor - Oulun kaupunki

Osallistu ja vaikuta -hanke Osallistu ja vaikuta -hanke

Projekti on loppunut.

Osallistu ja vaikuta –hankkeen (1.2013 – 6.2014) tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanketta rahoittavat EU:n kotouttamisrahasto, Sisäasiainministeriö ja Oulun kaupunki.

Hanke toteuttaa kahdensuuntaista kotouttamista: Oulussa asuvien maahanmuuttajien nykyistä parempaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön suvaitsevaisuuden edistämistä.

Hankkeen painopisteet ovat monipuolisen yhdistyskoulutuksen järjestäminen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen perehdyttäminen

                                               

Osallistu ja vaikuta -hankeen loppuseminaari:

Arjen tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Ohelma (PDF)

Ryhmätöiden yhteenveto (PDF)

Mitä jokaisen viranhaltijan pitäisi tietää monikulttuurisuudesta? (PDF) Maija Lanas KT, Oulun yliopisto, akatemiatutkija

Ulossulkemista vai aitoa osallistamista? Suomalaisen osallisuustyön kehittämiskohtia. (PDF) Tomi Kiilakoski,FT, Nuorisotutkimusseura ry

Suomalainen palvelujärjestelmä maahan muuttaneiden nuorten aikuisten näkökulmasta. Havaintoja (PDF) Antti Kivijärvi, YTM, Nuorisotutkimusseura ry