Ajankohtaista

< Takaisin

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys aloittaa Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeen syksyllä

Asukkaista turvaa toisilleen -hanke 1.10.2013–31.7.2014

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry käynnistää paikallisen rikoksentorjuntahankkeen valtionavustuksella. Avustuksen myöntäjä on oikeusministeriö, ja hankkeen pääasiallinen toiminta-alue on Oulun keskustan suuralue. Hanke toimii yhteistyössä viranomaisten, yhdistysten, vapaaehtoisten (jäljempänä "asukasauttajien"), muiden asiantuntijoiden sekä muiden vastaavien hankkeiden (esim. Koivukylän asemaseudun turvallisuushanke Vantaalla) kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on

  • Opastaa ja neuvoa asukkaita turvallisiin käytäntöihin asumisessa koulutusten ja tapahtumien avulla.
  • Kartoittaa erityisesti ikäihmisten kodeissa ilmeneviä turvallisuusriskejä, auttaa avun saamisessa ja tehdä alustavia yksinkertaisia toimenpiteitä; Auttaa itsenäistä ja turvallista asumista tukevan teknologian hankinnassa; Kartoittaa samalla, millaista avuntarvetta alueella on. Tämän turvallisuuskartoituksen pohjalta rakennetaan toimintamallia.
  • Organisoida naapuriapua, joka edistää asukkaiden osallistumista rikoksentorjuntatyöhön: luodaan puhelinrinki, joka koostuu asukasauttajista. Naapuriapu on fyysistä paikalle tuloa avun antamiseksi tai avun hakemista esim. asukastuvalta. Asukasauttaja auttaa myös puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse ja Skype-yhteydellä. Olennaista on, että apua tarvitseva saa pikaisen yhteyden asukasauttajaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
  • Tukea asukkaiden, erityisesti ikäihmisten, itsenäistä ja turvallista kotona asumista vahvistamalla asukastupien jo olemassa olevaa sosiaalista tuki- ja palvelutoimintaa kodin turvallisuusasioihin liittyvillä toimilla.

Lisätiedot:
Matti Svala, projektipäällikkö
044 717 7388
matti.svala(at)katoppa.fi

Jakolinkki