Osallisuutta ja vaikuttamista koskevan asukaskyselyn tulokset - Ajankohtaista - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Osallisuutta ja vaikuttamista koskevan asukaskyselyn tulokset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta toteutti alkuvuodesta 2016 kyselyn asukkaiden käsityksistä, käytännön kokemuksista ja mahdollisista haasteista kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen. Kysely sisälsi myös kysymyksiä, miten Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta voisi kehittää kuntalaisten vaikuttamisen menetelmiä, välineitä ja tiedottamista.

Kyselyyn vastasi noin 300 oululaista. Yli puolet vastaajista koki, että Oulun kaupungin palveluita koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon voi vaikuttaa melko huonosti. Myös kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen koettiin melko riittämättömäksi. Tärkeimmiksi vaikuttamisen kanaviksi kuntalaiset nimesivät äänestämisen kunnallisvaaleissa, sekä asukas- ja käyttäjäkyselyt. Kyselyyn vastanneet haluaisivat vaikuttaa kaupungin palveluihin eniten sähköisillä kyselyillä.

Tutustu kyselyn vastauksiin tästä.

Kyselyn on toteuttanut opinnäytetyönään tradenomiopiskelija Anne Erholtz Centria -ammattikorkeakoulusta.


Lisätietoja:
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä merja.1.niemela@ouka.fi ja Anne Erholtz anne.erholtz@cou.fi