Ajankohtaista

< Takaisin

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys on julkaistu

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys on valmistunut 5. helmikuuta. Se on luettavissa Oulun kaupungin verkkosivuilla Palveluverkko-sivulla.

Selvityksessä tarkastellaan kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukio-, nuorisotalo-, asukastupa- ja kirjastoverkkoa sekä kulttuuripalveluiden kokonaisuutta. Oulun kaupungin palveluverkko on laaja ja tiheä: kaupungissa on esimerkiksi 49 peruskoulua ja 11 lukiota, 24 kirjastoa ja 12 asukastupaa.

Palveluverkosta on laadittu kaksi vaihtoehtoa: vaihtoehdot 1 ja 2, joissa molemmissa on mukana kaikki 18 palvelukeskittymää. Molemmat vaihtoehdot muodostavat kokonaisuuden. Vaihtoehdolla 1 saavutetaan Muutosohjelmassa Oulu 2020 asetettu viiden miljoonan euron säästötavoite. 

Palveluverkkoselvityksessä on luotu rakenteelliset suuntaviivat, joilla sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelurakenne vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Palveluverkolla halutaan parantaa kuntalaisia lähellä olevien alueellisten palveluiden toimivuutta ja samalla tiivistää tilankäyttöä. Kaupungin tilojen käyttöastetta lisätään ja samalla tuetaan omaehtoista asukas- ja järjestötoimintaa sekä tarjotaan kuntalaisille avoimia kohtaamispaikkoja ja yhteisötiloja. Tavoitteena on muodostaa jokaiseen palvelukeskittymään niin sanottu kuntalaisten olohuone. Muutosohjelman mukaisesti palveluverkkoselvityksen tavoitteena on myös esittää säästöjä ja tasapainottaa kaupungin taloutta.

Palveluverkkoselvitys sisältää myös vaihtoehtojen ennakkovaikutusten arvioinnin. Vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on huomioitu kuntalaisvaikutukset, henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset.  Kuntalaisvaikutukset on koottu oululaisilta palveluverkkoselvityksen laadinnan aikana eri tavoin kerätystä tiedosta.

 

Kaupunginhallitus päättää palveluverkosta

Oulun kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää palveluverkosta kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Kaupunginvaltuusto tekee palveluverkosta uuden linjauspäätöksen. Uusi linjauspäätös tarvitaan, koska nyt päätettäväksi tuleva palveluverkkoselvitys kattaa kaikki sivistys- ja kulttuuripalvelut, eikä kaikkia palveluja koskevaa linjauspäätöstä ole vielä tehty.

Kaupunginhallitus pyytää selvityksestä tarvittavat lausunnot. Kaupunginhallitus päättää palveluverkosta selvityksen, lausuntojen ja valtuuston linjauspäätöksen pohjalta.

Jakolinkki