Ajankohtaista

< Takaisin

Toinen Facebook-keskustelu sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkosta 4.12. klo 18-19.30

Oululaiset kutsutaan toisen kerran mukaan keskustelemaan tulevaisuuden sivistys- ja kulttuuripalveluista Oulun kaupungin Facebook-sivustolle maanantaina 4.12.2017 klo 18-19.30. Tässä toisessa tilaisuudessa keskustellaan kaupungin eri alueille esitettävistä muutoksista, joihin voi tutustua etukäteen kaupungin nettisivuilla Palveluverkko-sivulla. Osa esitettävistä muutoksista tapahtuu vuosina 2018-2019 ja osa vuoteen 2026 mennessä.

Kuntalaisten kanssa ovat keskustelemassa aluepäälliköt Pirjo Koret (pohjoinen alue), Pasi Mäkikyrö (itäinen alue), Seija Karvonen (keskinen alue) ja Harri Kauppinen (eteläinen alue) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen.
 

Osana muutosohjelmaa Oulu 2020 laaditaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys. Selvityksessä tarkastellaan kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukio-, nuorisotalo-, asukastupa- ja kirjastoverkkoa kokonaisuutena 18:ssa palvelukeskittymässä. Oulu haluaa säilyttää elinvoimansa rakenteellisten ratkaisujen avulla ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia eri toimijoiden yhteistyöllä.

Palveluverkkoselvitykseen liittyvä materiaali kootaan palveluverkko-sivulle: www.ouka.fi/palveluverkko. Sivulla on jo palveluverkkotyöhön liittyvät linjaukset sekä esitykset neljälle eri alueille palvelukeskittymittäin kohdistuvista muutoksista.  

Edellinen teemaan liittyvä FB-keskustelu järjestettiin 28.11.2017. Keskustelu on edelleen luettavissa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla.

Kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon osana palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvitys valmistuu tammikuun 2018 lopussa.

Jakolinkki