Vaikuta alueellasi

 

Yhteisötoiminnan tavoitteena on edistää kaikenikäisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Haluamme saada oulululaiset osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja kaupungin palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
 

Ota yhteyttä!

Käyntiosoite: Torikatu 10 (2. krs.), 90100 Oulu
Postiosoite: PL 68, 90015 Oulun kaupunki

Yhteisötoiminnan päällikkö
Pasi Laukka
p. 044 703 1638
pasi.laukka(at)ouka.fi

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori 
Heli Metsävirta
p. 040 358 0675
heli.metsavirta(at)ouka.fi
Eteläinen alue: Kaukovainio, Maikkula, Kaakkuri ja Oulunsalo
Vanhusneuvosto 

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Sara Inkeröinen
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi
Pohjoinen alue: Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori 
Pia Jokinen
p. 044 703 1253
pia.jokinen(at)ouka.fi
Itäinen alue: Myllyoja, Korvensuora, Jääli, Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Marianna Parpala
p. 044 703 1689
marianna.parpala(at)ouka.fi
Keskinen alue: Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta
Lähidemokratiatoimikunta

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Merja Niemelä
p. 044 703 1645
merja.1.niemela(at)ouka.fi
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, vammaisneuvosto

Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaiset kertoivat: selkeä kieli lisää hallinnon avoimuutta

Oulun kaupungissa valmistellaan parhaillaan avoimen hallinnon toimintasuunnitemaa vuosille 2020-23. Suunnitelman päivittämiseen liittyen oululaisilta kysyttiin mielipiteitä ja kommentteja kyselyn muodossa. Kysely oli avoinna 21.4.–12.5., ja vastauksia saatiin 140. Kyselyyn vastattiin otakantaa.fi-palvelussa.

Ensimmäisessä osiossa kysyttiin kaupungin viestinnän eri muotojen ymmärrettävyydestä yhden monivalinnan ja yhden avoimen kysymyksen muodossa. Vastaajat kokevat, että vaikeinta on ymmärtää kaupungin toimintaa linjaavia asiakirjoja, kuten suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita. Lisäksi pöytäkirjat, esityslistat ja palveluiden ohjeet koetaan hankalaksi ymmärtää. Suurin ongelma ymmärtämisen kannalta on vastaajien mukaan kapulakielisyys. Vastaajat toivovat, että kaupunki voisi käyttää selkeämpää kieltä esimerkiksi pöytäkirjojen teksteissä.

Toisessa osiossa kysyttiin mielipiteitä tiedon ja päätöksenteon avoimuuteen liittyen. Vastaajien mielestä Oulun kaupungin päätöksentekoon ja kuntalaisten asiointiin liittyvät tiedot tulisi löytyä pääasiassa kaupungin verkkosivuilta. Myös sosiaalisen median ja sanomalehtien hyödyntämistä toivottiin. Vastaajat toivovat, että päätöksentekoprosessia ja päätettyjä asioita avattaisiin selkeää kieltä käyttäen kaupungin verkkosivuilla.

Kolmannessa osiossa kysyttiin, ovatko Oulun kaupungin palvelut tarpeeksi saavutettavia ja esteettömiä. Varsin iso osa ei osannut ottaa kantaa kumpaankaan. Lopuista puolet kokee, että palvelut ovat melko hyvin tai hyvin saavutettavia ja esteettömiä. Toinen puoli kokee, että palvelut eivät ole tarpeeksi tai ollenkaan saavutettavia ja esteettömiä. Vastaajat toivovat muun muassa pieniä esteettömyystoimia, kuten liuskoja ja enemmän esteettömiä vessoja. Lisäksi toivotaan, että palvelut olisivat bussireittien varrella, myös puhelinpalveluihin halutaan parannuksia.

Neljännessä ja viimeisessä osiossa kysyttiin, millaisissa asioissa kaupungin pitäisi hyödyntää kokemusasiantuntijoita. Vastauksia tuli todella laaja-alaisesti. Eniten nousi esille, että ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäisiin suunniteltaessa tilojen esteettömyyttä. Myös verkkopalvelujen kehittämiseen toivotaan ikääntyneitä kokemusasiantuntijoiksi, jotta heidän tarpeensa tulisivat paremmin huomioiduksi. Lisäksi nousi esille vanhempien halu osallistua kokemusasiantuntijoina koulujen ja terveyspalvelujen suunnitteluun.

 

Jakolinkki

Hankkeet

Rajakylän ITU2-hanke

Osallistu ja vaikuta