2012-7 Tuiran suuralueen aluekokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-7 Tuiran suuralueen aluekokouksen muistio

Tuiran suuralueen aluekokous

Aika: Maanantaina 19.11.2012 klo 18

Paikka: Tuiran koulun ruokasalissa (koskitie 27)

Läsnä:
Jaakko Savilampi, poliisi
Anne Kippola, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Siri Törölä, yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
Kirsti Kallio, alueen asukas
Kaisu Pernu, alueen asukas
Seppo Pernu, alueen asukas
Seppo Paakkar,i alueen asukas
Ritva Silpanen, alueen asukas
Claudia Hattara, alueen asukas
Sirpa Blomqvist, alueen asukas
Päivi Manninen, alueen asukas
Leena Koivuhuhta, alueen asukas
Toini Murto, alueen asukas
Esa Hämäläinen, alueen asukas
Liisa Rinne, alueen asukas
Pirkko Koponen, alueen asukas
Veikko Puusti, tuiran asukastupa
Kalevi Kekkonen, alueen asukas
Katja Koivukoski, tuiran asukasyhdistys
Elli Alatalo, alueen asukas

Kokouksen aluksi Jaakko Savilampi Oulun poliisista kertoo alueen rikostilastoista.


1 Kokouksen avaus
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Siri Törölä avaa kokouksen klo 19.05.


2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Juhani Suopanki on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan paikkaan ensi vuonna.
Ehdotetaan puheenjohtajaksi Katja Koivukoskea. Tätä kannatetaan ja Katja Koivukoski valitaan puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Varapuheenjohtajaksi ehdotetaan edelleen Siri Törölää. Siri Törölä jatkaa varapuheenjohtajana vuonna 2013.


5 Yhteistyöryhmän jäsenet vuodelle 2013
Liikuntatoimen Mervi Uusimäki on ilmoittanut jäävänsä pois yhteistyöryhmän listalta. Liikuntatoimi ei nimeä uutta henkilöä.
Muita ei ole ilmoittanut jäävänsä pois. Lisätään aluekokouksen yhteydessä muutama uusi jäsen yhteistyöryhmän listoille.


6 Tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelman toteutuminen
Tämän vuoden toimintaa on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti. Koko vuoden budjetti on ollut 6201€ ja sitä on tällä hetkellä jäljellä 1649,36€. Laskuja on kuitenkin vielä tulossa loppuvuoden suunnitelmista.
Rahaa on käytetty:
-aluelehteen
-lasten ja aikuisten elokuvanäytöksiin
-alueellisiin tiedotteisiin
-asukasiltojen ja kokousten järjestelyihin
-lahjakortteihin (kiitoksena vapaaehtoistyöstä)
-ikäihmisten tapahtumaan sekä
-samulinpäivän tuiratapahtumaan.

Loppuvuonna tapahtuvia ja laskutettavia:
-Tuiran nuorisotalon askarteluilta
-yksinäisten ikäihmisten joulumuistaminen
-kirjaston kirjallisuustapahtuma
-osallisuusryhmä majpin tukeminen
 

7 Ideointia ensi vuoden toimintasuunnitelmaan
Toimintasuunnitelmassa on paljon hyvää toimintaa, joita kannattaa jatkaa myös ensi vuonna.
Toimintasuunnitelmaan lisätään:
-Toripäivät (Tuiran torin imagon parantaminen ja toiminnan lisääminen)
-Yhteistyö alueen yrittäjien kanssa
-Lapsille omaa järjestettyä ohjelmaa
-Tuiran uimarannalle kevät/kesätapahtuma
-Hietasaari tutuksi tuiralaisille

Aikuisten elokuvanäytös säilytetään. Lasten elokuvanäytös poistetaan toimintasuunnitelmasta. Se ei useista toiveista huolimatta vetänyt tarpeeksi ihmisiä.

 

8 Muut asiat
Useille aloitteiden tekemiselle olisi tilausta:

-Merikoskentaskun polkupyöräliikenteen järjestelyt
-Merikosken kadulle kaivattaisiin lisää istutuksia
-Lisää penkkejä merialin rantaan
-Läpikulku kuivastietä käyttäen Merikosken tielle estettävä. Sama homma Kalliotielle. Lisää hidasteita.
-Suora pyörätie Välivainion supermarketille merikoskenkadun alikulun jälkeen

Katsotaan näiden tekemistä ensivuoden puolella. Anne myös selvittelee olisiko osa näistä nopeammin ja helpommin hoidettavissa suorilla yhteydenotoilla asianomaisiin virkamiehiin.


9 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 3.12 klo 17.30 tuiran asukastuvalla.


10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.55.