2012-8 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-8 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantaina 3.12.2012 klo 17.30

Paikka: Tuiran asukastuvalla, Jatkotie 2

Läsnä:
Anne Kippola, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori/sihteeri
Seppo Paakkari, Näytön paikka projekti/ alueen asukas
Sirpa Blomqvist, Lassintalon hoiva
Seppo Pernu, alueen asukas
Kaisu Pernu, alueen asukas
Claudia Hattara, alueen asukas
Elli Alatalo, alueen asukas
Viljo Heinonen, alueen asukas
Veikko Puusti, Tuiran asukastupa
Katja Koivukoski, Tuiran asukastupa
Raija Lähdesmäki, ProHietasaari liike
Liisa Rinne, ProHietasaari liike


1. Kokouksen avaus
Juhani Suopanki ja Siri Törölä eivät ole päässeet osallistumaan kokoukseen joten Katja Koivukoski toimii puheenjohtajana ja avaa kokouksen klo 17.45.


2. Aluekokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään aluekokouksen pöytäkirja. Osallistujalistasta puuttui muutama nimi. Lisätään nämä pöytäkirjaan.


3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4. Tämän vuoden budjetti
Yhteistyöryhmän tämän vuoden budjetti on ollut 6201€. Rahaa on käytetty toimintasuunnitelman mukaisesti, ja kaikki toimijat jolle rahaa on myönnetty, ovat käyttäneet osansa. Rahaa on jäljellä tällä hetkellä 976,69€ mutta esim. ikäihmisten joulumuistamisesta ei ole tullut vielä laskua.


5. Ensi vuoden toimintasuunnitelma
Anne on kirjoittanut aluekokouksessa käydyn keskustelun pohjalta ensi vuodelle toimintasuunnitelman.
Yhteistyöryhmälle tuli yhteensä 7 toimintarahahakemusta.
Rahaa hakivat:
-Kangaspuiston avoin päiväkoti
-Tuiran vanhempaitoimikunta Tomera
-Tuiran asukasyhdistys
-Pro Hietasaari liike
-Tuiran nuorisotalo
-Tuiran koulun iltapäivätoiminta
-Merikosken yläasteen oppilaskunta

Kaikki toimintarahahakemukset päätettiin ottaa mukaan toimintasuunnitelmaan. Lopulliset rahamäärät päätetään, kun kokonaisbudjetti selviää alkuvuodesta.

Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.


6. Pro Hietasaari liike esittelee toimintaansa
Pro Hietasaari liike kertoo tulevista suunnitelmistaan. Pöytäkirjan liitteenä Pro Hietasaari-liikkeen kirje Oulun päättäjille


7. Muut asiat
Joulutori Tuiran torilla 10.12 klo 14-18. Ohjelmaa koko perheelle sekä torilla, että asukastuvalla.
Päätettiin tehdä aloite Oulun kaupungille Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Ouluun. Ehdotetaan paikaksi Hietasaarta.
Yhteistyöryhmällä myös useita muita aloitteita suunnitelmissa. Näihin palataan ensi vuoden puolella.


8. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Ei sovita seuraavan kokouksen ajankohtaa, koska ei tiedetä milloin yhteistyöryhmän ensi vuoden budjetti selviää. Anne kutsuu yhteistyöryhmän koolle, kun tulee käsiteltäviä asioita.


9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.20