2013-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantai 11.3 2013 klo 18.00

Paikka: Tuiran asukastupa, osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä:
Katja Koivukoski, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola, sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Seppo Paakkari, alueen asukas
Elli Alatalo,Toivoniemen asukasyhdistys
Seppo Perno, alueen asukas
Kaisu Pernu, alueen asukas
Veikko Puusti, Tuiran asukastupa
Claudia Hattara, alueen asukas
Jouni Pääkkölä, Tuiran kirjasto
Matti Huotari, opiskelija
Peppi Sarkkinen, opiskelija
Sisko Pätylä, alueen asukas
Liisa Rinne, alueen asukas
Juha Hiiska, Oulun luonnonsuojeluyhdistys

1 Kokouksen avaus
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 18.02.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Tämän vuoden toimintaraha
Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on päättänyt tämän vuoden alueellisista toimintarahoista. Toimintarahaa on myönnetty kaikille yhteistyöryhmille alueen asukasluvun mukaan. Summa on 0,70€ per asukas. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä sai toimintarahaa vuodelle 2013 6171 €. Summa on noussut hieman viime vuodesta kohonneen asukasluvun myötä.
Summa on jyvitetty eri toimintoihin ja toimintarahaa hakeneille tahoilla toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.

5 Oulun kaupungin hyvinvointikertomus, kuntalaisten kokemukset

Oulun kaupungissa on käynnistynyt hyvinvointikertomuksen valmistelu, joka hyödyntää rekisteri- ja tilastotietoja sekä asukkaiden kokemuksia jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hyvinvointikertomus toimii osaltaan kaupunkistrategian valmistelussa ja johtamisen tukena. Hyvinvointikertomuksen valmistelu perustuu terveydenhuoltolakiin.

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista, kuten terveydestä, asumisesta, toimeentulosta, mielekkäästä tekemisestä, sosiaalisista suhteista, osallisuudesta ja elinympäristöstä. Näihin vaikuttavat mm. yhteiskuntapolitiikka, palvelujärjestelmän toiminta, lähiympäristö, läheiset ihmiset/yhteisöllisyys ja ihminen itse.

Seuraavien ikäryhmien hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämistarpeita arvioitiin seuraavissa teemoissa: koulut ja opiskelu, liikunta ja kulttuuri, terveys ja toimintakyky, asuminen ja ympäristö, työ ja toimeentulo ja turvallisuus.

Lapset ja lapsiperheet:

Vahvuudet:
-päiväkodit ja leikkipaikat lähellä
-hyvät palvelut (kirjasto, neuvola)
- hyvät joukkoliikennemahdollisuudet
-hyvä pieni koulu lähellä jossa loistava henkilökunta

Kehittämistarpeet:
-Valaistusta pitäisi parantaa kulkureiteillä ja harrastepaikoilla


Nuoret:

Vahvuudet:
-palvelut lähellä
-hyvät joukkoliikenneyhteydet
-koulut lähellä

Kehittämistarpeet:
-alueella kaljoittelevia nuorisoporukoita
-nuorille tarvisi ajanvietto tiloja (nuorisotilat)
-lisää harrastusmahdollisuuksia
-nuorisotyöttömyys

Työikäiset:

Vahvuudet:
-palvelut lähellä (kaupat, ravintolat)
-hyvät ulkoilualueet
-hyvä joukkoliikenne

Kehittämistarpeet:
-työttömyys
-ulkoilureittien jakaminen eri käyttäjille (rullaluistelijat, kävelijät, pyöräilijät)


Ikäihmiset:

Vahvuudet:
-Ulkoliikuntamahdollisuudet (ulkoliikuntapuisto)
-palvelut lähellä
-oma kirjasto ja terveyskeskus alueella
-hyvät joukkoliikenne

Kehittämistarpeet:
-Kaikissa vuokrataloissa ei ole otettu huomioon esteettömyyttä
-Kaikilla vanhuksilla ei ole ulkoilumahdollisuuksia, kun tarvitsevat siihen tukea päästäkseen

6 Muut asiat
Oulun luonnonsuojelijat ry ehdottaa lintujen ruokkimispaikan perustamista Tuiraan esim. Tuiran puistoon. Kaupunki ylläpitää noin kymmentä lintujenruokintapaikkaa vuosittain. Näitä paikkoja ei kuitenkaan ole Tuirasta. On kuitenkin luvallista perustaa lintujen ruokintapaikkoja jos niistä huolehditaan.

Aiemmin alueella on ollut ruokintapaikka Kuusisaaressa. Siihen ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä. Se veti puoleensa myös isoja lintuja sekä haittaeläimiä, kuten rottia. Nämä tunkeutuivat lopulta myös biojätteen keräyspaikkoihin ja aiheuttivat ongelmia asukkaille.

Luonnonsuojeluyhdistys on perustanut nyt lintujen ruokintapaikan kokeeksi tuiraan. Paikka kuitenkin puretaan jos asukkaat ovat sitä vastaan. Tuiran asukasyhdistys käsittelee asiaa kokouksessaan.

Lintujen ruokintapaikka on tarkoitettu pikkulinnuille. Sinne viedään säännöllisesti ruokaa, mutta myös asukkaat voivat halutessaan viedä sinne linnuille sopivaa ruokaa.
Ruokintapaikka on noin metrin korkeudella, joten sinne eivät pääse sorsat ja rotat. Lisäksi paikalta ei pääse tippumaan ruokaa maahan, joka houkuttaisi näitä eläimiä. Oravat tietysti pääsevät ruokapaikalle halutessaan.

Tuiran asukasyhdistys on hakenut Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumatukea. Tuella järjestetään alueella toripäivä 2.6.

Palvelumalli 2020 raportti on julkaistu. Siinä esitetään malleja kaupugin toiminnan tehostamiseksi ja resurssien säästämiseksi. Ollaan huolissaan Tuiran alueen lähikirjaston mahdollisesta lakkauttamisesta. Päätetään tehdä adressi kirjaston säilyttämisen puolesta. Adressi viedään esille Tuiran kirjastoon, jossa sen voi käydä allekirjoittamassa. Adressi toimitetaan kirjastolta sitten eteenpäin. Adressi olisi helpointa saada eteenpäin jonkun valtuutetun kautta.

Hietasaaren muuttamisesta osaksi Oulun kansallista kaupunkipuistoa aloitteen voi käydä allekirjoittamassa internetissä http://www.adressit.com/hietasaari_osaksi_oulun_kansallista_kaupunkipuistoa
tai Tuiran asukastuvalle. Adressia on lähtenyt tukemaan 10 eri yhdistystä ja sen on allekirjoittanut yli 500 henkilöä.
Hietasaaren kaavoitussuunnitelmat julkistetaan tänä keväänä. Kaavoituksesta on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus.


7 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Tuiran suuralueen seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 8.4 klo 18.


8 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.40.