2013-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantai 8.4 2013 klo 18.00

Paikka: Tuiran asukastupa, osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä:

Katja Koivukoski, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola, sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Seppo Paakkari, alueen asukas/ Näytön paikka projekti
Esa Hämäläinen, alueen asukas
Kaisu Pernu, alueen asukas
Elli Alatalo, alueen asukas, Toivoniemen asukasyhdistys
Seppo Pernu, alueen asukas
Marjo Kemppainen, alueen asukas, Lähidemok. toimikunnan jäsen
Ali Abdikarim, opiskelija, alueen asukas
Petra Koivukoski, alueen asukas
Ilkka Koivukoski, alueen asukas
Kerttu Peussa, Tuiran nuorisotalo
Veikko Puusti, alueen asukas, tuiran asukastupa
Raija Lähdesmäki, alueen asukas
Liisa Rinne, alueen asukas

 


1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 17.04.


2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Aloitteet
Yhteistyöryhmä on ideoinut useita aloitteita, jotka on tarkoitus viedä eteenpäin tämän kevään aikana.

Aiemmin on päätetty, että yhteistyöryhmä on mukana Hietasaari kansalliseksi kansalliseksi kaupunkipuistoksi aloitteessa. Aloite luovutetaan yhdyskunta lautakunnan puheenjohtajalle Hanna Sarkkiselle ympäristötalolla tiistaina 16.4 klo 14. Tästä on tarkoitus ilmoittaa myös lehdistölle. Aloitteessa on mukana useita eri yhdistyksiä. Adressin voi käydä vielä allekirjoittamassa netissä tai paperiversiona Tuiran asukastuvalla.
Hietasaaresta on tehty väitöskirja: Ulla Pohjamo, Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä -Oulun Hietasaari.


Korotetusta suojatiestä kuivastielle aiotaan myös tehdä yhteistyöryhmän nimissä aloite. Tähän on läpikulku autolla kielletty Bertel Jungin tieltä, mutta sitä ei noudateta joka aiheuttaa vaaratilanteita.

Superpuiston pulkkamäkeen tarvittaisiin valonhetin. Mäki on tällä hetkellä talvella liian pimeä.
Länsi-tuirassa siwan tontilla on todella korkea koroke autotieltä pihaan ajettaessa. Tämä on kaupungin alueella ja pitäisi saada korjattua.

Valtatie on huonossa kunnossa ja siinä on töyssyjä. Nämä on aiottu korjata jo pitkään, mutta jostain syystä se on aina jäänyt.

Toivoniemen taloyhtiöt on tehnyt yhdessä kannanoton Kuusisaaren kaavamuutokseen. Kannanotto on tehty suunniteltuun kuusisaaren ympärivuotiseen viihdekäyttöön. Yhteistyöryhmä lähtee tähän mukaan jos vielä ehtii.

Toivoniemen kohdalle pitäisi saada liikennevalot ja suojatie. Ihmiset kulkevat yli vaarallisista paikoista, kun oikeat ylitystiet ovat niin kaukana tai vaatisivat portaiden kulkua. Esteettömyys asiat tulisi ottaa tässä myös huomioon.

Kangaspuiston päiväkodin alueella ja sen pihaa koskien on ollut alueella kaavamuutos. Rakennusprojekti alueella tulee kestämään kauan ja siitä tulee alueelle logistisia ongelmia. Kaavamuutoksen myötä päiväkodin eteen tulee suoraan pyörätie, joka koetaan vaaralliseksi. Parkkitilaa päiväkodille ei juuri tule, joka on myös ongelmallista.
Pienemmät ja tärkeät aloitteet esim. teiden kunnossapitoon liittyen kannattaa tehdä nettipalvelun kautta: www.aloiteoululle.fi
Näihin aloitteisiin vastataan nopeammin ja aloitteen etenemistä voi seurata suoraan netissä.

Penkkejä tarvittaisiin lisää Tervaporvarin puistoon ja venetelan satamaan. Alueella on ollut remonttia ja silloin entiset penkit ovat hävinneet. Penkkien tulisi olla niin raskaita, että niitä ei voida siirrellä tai hajottaa.

5 Lueppa lehden onnistuminen, palaute
-Tilaa on annettu lehdistä tosi vähän yhdistyksille, asukastuvat on jääneet vähälle huomiolle. Yhdistyksillä ei ollut tilaa mainostaa toimintaansa.
-Paljon annettu tilaa kaikelle sellaiselle, jonka olisi voinut tiivistää lyhyempään muotoon.
-Kaikki eivät käy netissä, pitäisi löytyä myös paperiversiosta tietoa yhdistyksistä.
-Tämä on enemmän kaupungin, kuin yhdistysten lehti. Kaikki yhdistykset ovat tasaveroisesti huonossa asemassa lehdessä.
-Lähidemokratiatoimikuntaa ei ole edes mainittu lehdessä.
-Tapahtumakalenteri on hyvä ja mielenkiintoinen, tätä ihmiset lukee
-Lehdessä oli paljon hyvää asiaa
-Pitäisi tehdä linjanveto, onko kirjoittajan naamakuva jutun mukana vai ei?
-Tuiran suuralueen sivuun oltiin tyytyväisiä. Jutut sopivat hyvin yhteen ja kuvat olivat kauniit.
-Voisi olla yhteenvetona muutama sivu, joissa on yhdistysten ja asukastupien palvelut peräkkäin listattuna (palvelukalenteri).
-Suuralueen nimen alla olisi hyvä olla listattuna alueet jotka siihen kuuluu.


6 Kevään tapahtumat ja budjetti
Koko vuoden aluebudjetti on 6171 €. Rahaa on jäljellä vielä 5960. Rahaa on mennyt vasta lasten hiihtokilpailuihin. Nuorten kotkien iltapäiväkerholle on luvattu toimintarahaa ja he aikovat toteuttaa iltapäiväkerhon kanssa retken tietomaahan tänä keväänä.

Lauantaina 25.5 on kansallinen siivouspäivä. Tällöin voi kierrättää tavaroita tai muuten siivota yleisiä/yhteisiä alueita.
Pikisaaressa on pidetty aiemmin tällaisia kierrätys/kirppispäiviä arkkitehtikillan tiloissa. Tätä tilaa voitaisiin kysyä Tuiralaisten käyttöön kirppispäivään. Jos näitä tiloja ei saada niin voitaisiin käyttää tuiran toria.
Tuiran nuorisotalo on viettänyt päivää siivoamalla nuorisotalon ympäristöä. Voitaisiin pitää vaikka erillisinä sekä ympäristön siivous, että kierrätystapahtuma.
Siivousilta voitaisiin pitää yhdessä nuorisotalon ja eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Sovitaan ajankohdaksi torstai 23.5 klo 18.

Sunnuntai 2.6 on toripäivä tuiran torilla. Torilla on myös kirppis. Toripäivään haettiin juhlavuoden rahoitusta, mutta sitä ei saatu. Ajatuksena on kuitenkin pitää koko perheen toripäivä. Ohjelmassa mm. kirpputori, kasvomaalausta lapsille, ikäihmiselle porinapiiri. Paikalla myös terveysneuvontaa.

20.8 on perinteinen Samulin päivän tuiratapahtuma. Tapahtumaa voitaisiin hieman laajentaa ja ottaa siihen mukaan kulttuuria.

Ookko nää teheny heinätöitä –tapahtuma on suunnitteilla kesälle. Yhteistyöryhmää on pyydetty mukaan ideoimaan uutta tapahtumaa. Tapahtuma olisi hietasaaressa. Tapahtumassa on mukana KantriOulu ja Kaleva. Jomma ry ltä voisi kysyä rahoitusta tähän. Muitakin rahoituskanavia voidaan miettiä tähän tapahtumaan. Katja menee kokoustamaan tästä asiasta ensi torstaina.


7 Muut asiat
Tuiran nuorisotalo suljetaan. Vuokrasopimus loppuu heinäkuun lopussa, mutta toiminta loppuu toukokuun loppuun. Nuorisotalo on pitänyt iltapäivätoimintaa steinerkoululle. Steinerkoulun oppilaat tulevat ympäri Oulua, pitkinkin matkojen päästä ja tarvitsevat ehdottomasti iltapäiväkerhon.
Myös nuoret tarvitsisivat ehdottomasti Tuiraan oman paikan. Voitaisiinko nuorisotalon jatkosta tehdä aloite. Nuoret eivät helposti lähde kovin kauas nuorisotiloihin. Jos nuorisotoimi ei jatka nuorisotilojen pitoa, pitäisi jonkun yhdistyksen tai seurakunnan jatkaa tätä toimintaa aluella. Käsitellään asiaa lisää seuraavassa kokouksessa.

Tuiran kirjastoon on toimitettu adressi tuiran kirjaston säilyttämisen puolesta. Mietitään pitäisikö tästä tehdä myös sähköinen versio.

Haluttaisiin yhteisreissuja jonnekin kauemmaksi. Tällainen reissu voitaisiin ideoida yhteistyössä esimerkiksi Kaukovainion asukastuvan kanssa. Kesäkuussa ennen juhannusta olisi hyvä aika. Keskellä viikkoa olisi parempi, entä viikonloppuna. Ehdotetaan 4.6 tiistaita. Aletaan miettiä järjestelyitä.

Ponitouhuista hietasaaressa on ilmestynyt esite. Anne laittaa sitä eteenpäin.


8 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous pidetään maanantaina 13.5 klo 17 Tuiran asukastuvalla.


9 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 20.05