2013-4 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-4 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 


Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 18.9.2013 klo 18

Paikka: Tuirakas – asukastupa, osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä: Katja Koivukoski yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Seppo Paakkari alueen asukas
Seppo Pernu alueen asukas
Elli Alatalo alueen asukas
Kaisu Pernu alueen asukas
Claudia Hattara alueen asukas
Liisa Rinne alueen asukas
Marjo Kemppainen Lähidemokratiatoimikunnan jäsen
Vilho Leinonen alueen asukas
Tuija Leinonen alueen asukas
Veikko Puusti alueen asukas
Anne Kippola kuntalaivaikuttamisen koordinaattori/kokouksen sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 18.05

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Aloitteisiin saadut vastaukset –jatkotoimenpiteet
Keväällä on tehty kymmenkunta aloitetta aloiteoululle.fi palveluun. Kaikki aloitteet on nähtävillä nettiosoitteessa www.aloiteoululle.fi ja myös niihin saadut vastaukset.

-Valoristeykset ja suojatiet Toivoniementien ja Merikoskenkadun risteykseen.
Ehdotettiin valoristeyksen ja suojateiden rakentamista. Tällä kohdalla sattuu paljon vaarallisia tien ylittämisiä, koska viralliseen ylittämiskohtaan on matkaa.
Vastaus: Kohdan läheisyydessä nähdään olevan tarpeeksi ylitys ja alitus paikkoja ja matka niihin ei ole kovin pitkä. Onnettomuustietojen mukaan kohdassa ei ole sattunut onnettomuuksia, jolloin uusille ylityspaikoille ei nähdä olevan tarvetta. Uusi ylityspaikka myös lisäisi autojen pysähtelyä ja jälleen kiihdytystä joka lisää melua ja saastehaittaa.

-Tuiran uimarannan kehittäminen
Ehdotetaan, että uimarannalle saataisiin lisää roskiksia ja vessoja, jotka tuotaisiin paikalle jo toukokuussa. Uintipaikalle ehdotetaan uutta laituria.
Vastaus:Uintikausi nähdään alkavaksi vasta kesäkuussa jolloin vessat tuodaan paikalle. Vessojen ja roskiksien lisäämisestä alueelle on sovittu yhteisesti hallintokuntien kesken. Laiturin huono kunto on tiedossa ja siihen suunnitellaan parannusta.
Kesän aikana on rannalle ilmestynyt lisää roskiksia, vessoja ja miesten pisuaareja.

-Yleisvalaistus Tuiranpuiston pulkkamäkeen
Pulkkamäki on hyvin pimeä, joten siihen ehdotettiin valaistuksen laittamista.
Vastaus: Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelma on kesken. Toive huomioidaan Tuiranpuiston leikkipuiston kunnostussuunnitelman yhteydessä. Alustavan suunnitelman mukaan Tuiranpuiston leikkipuiston kunnostus on aikataulutettu vuodelle 2015.

-Mattojen maapesupaikkoja kaupunkiin
Ehdotettiin maapesupaikkojen rakentamista, nyt kun kaupunki ei enää korjaa mattolaitureita.
Vastaus: Liikuntapalvelut vastaa, että asia ei kuule heille ja tästä tulisi olla yhteydessä siihen hallintokuntaan mille asia kuuluu. Lopussa mainitaan Oulunsalossa olevan yksi tällainen paikka.

Vastausta pidetään törkeänä ja asiattomana. Miksei aloitetta ole siirretty suoraan sinne minne se kuuluu? Vastaus "se ei kuulu meille" ei ole vastaus. Aiheesta ollaan ilmeisesti tekemässä kuitenkin valtuustoaloite.

-Penkkejä ja roskalaatikoita jokisuistoon ja Tervaporvarinpuistoon
Vastaus: Tervaporvarinpuiston kunnostus on valmistunut vuonna 2012. Tämän kunnostuksen myötä alueelle on lisätty penkkejä ja roskiksia. Penkkejä ei vaan voi lisätä vaan niille on etsittävä paikat ja tehtävä kunnolliset pohjatyöt. Penkkien lisäämistä tarkastellaan suuremmassa mittakaavassa ja niitä voidaan lisätä taloudellisten resurssien puitteissa tulevaisuudessa.

Alueen asukkaiden mielestä penkit ovat lyhyitä ja niiden vieressä ei aina ole roskalaatikkoa. Penkit ovat lisäksi hankalia istua. Penkkejä saisi olla tiheämpään, jotta se palvelisi myös ikäihmisiä ja huonokuntoisia ihmisiä. Tätä asiaa voitaisiin tarkastella vielä turvallisuuskävelyn yhteydessä.


-Opasteet ja nimikyltti Tuiran torille
Ehdotetaan nimikyltin ja opasteiden sijoittamista Tuiran torille, jotta se olisi helpommin ihmisten löydettävissä. Lisäksi ehdotetaan ilmoitustaulun pystyttämistä.
Vastaus: Viitoitusperiaatetta noudattaen Tuiran toria ei tulla opastamaan viitoilla eikä torille aseteta nimikylttiä. Ilmoitustaulun Tuiran asukasyhditys voi kuitenkin omalla kustannuksella asettaa torille.
Tuiran torille ehdottomasti tarvittaisiin kyltti. Selvitetään mahdollisuutta hakea kohdeavustusta tähän. Asiaan voitaisiin ajatella myös etsiä lahjoittaja.

Kansallinen kaupunkipuisto aloite
29.5 on ollut tilaisuus missä on esitelty Hietasaaren kaavaluonnos. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Hietasaaren kehittämisestä. Yleinen mielipide vaikutti olevan, että huvipuisto pilaisi Hietasaaren. Asiasta on jätetty paljon kirjallisia mielipiteitä.
Myös yhteistyöryhmä ja alueen asukasyhdistykset on jättänyt asiasta mielipiteen, että Hietasaaren luontoa on suojeltava.
Tämä mielipide olisi hyvä julkaista lehdessä. Mielipiteeseen odotetaan vastausta.
Yhteistyöryhmä ei ole huvipuistoa vastaan, sen oikeaksi paikaksi ei vaan koeta Hietasaarta.

 

5 Yhteistyöryhmän tämän hetkinen budjetti
Yhteistyöryhmän budjettia on kulunut todella vähän vielä tänä vuonna.Koko vuoden aluebudjetti on ollut 6171€ ja tällä hetkellä sitä on jäljellä vielä 5195,83€.
Todetaan, että rahaa voidaan käyttää enemmän loppuvuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin.


6 Loppuvuoden tapahtumat
Aluekokous: Mikä olisi teema? Järjestetään tilaisuuteen kahvitus.

Elokuvailta: Yritetään järjestää loppuvuodelle, esim marraskuulle. Anne on yrittänyt tavoitella elokuvateatterin omistajia, mutta ei ole tavoittanut heitä. Peter von bachin Oulusta kertova elokuva voisi olla mielenkiintoinen. Elokuvanäytöstä pitää mainostaa alueellisesti, kun lehteä ei ilmesty enää tälle vuotta.

Torin elvytys: Järjestetään torille koko perheen pikkujoulutapahtuma. Katja on kysellyt city dancesta tanssijoita. Vielä ei ole saatu vastausta. Ponit olisi myös mukava saada tilaisuuteen. Soppatykkiä voitaisiin ajatella myös tapahtumaan. Soppatykkiin riisipuuroa? Maistuisi lapsillekin. Tarvittaisiin myös joulupukki. Tilaisuuteen voitaisiin pyytää päiväkotilapsia ja koululaisia. Tilaisuutta pitää mainostaa kunnolla; medialista, mainos ja mahdollisesti lehtimainos.

Ikean reissu yhdessä Kaukovainion asukastuvan kanssa. Ehdotetaan lauantaita 23.11. Katja ottaa yhteyden Kaukovainioon.

Turvallisuuskävely: Tämä pitäisi järjestää mahdollisimman pian kun kelit on vielä hyvät. Opasta voitaisiin kysyä, mutta ajankohtana lauantai on siihen hankala. Voidaan kiertää alueella myös keskenään. Seppo Pernu tutustuu alueeseen ja miettii reitin tähän kävelyyn. Lauantai 19.10. klo 11. Mainostetaan yhteistyöryhmän sähköpostilistalla; Tule havainnoimaan ja katselemaan Tuiran ympäristöä.

Kylät Oulussa tapahtuma 21-22.9 klo 10-17 Hietasaaressa.
Ohjelmassa mm. kylien tori, ruokaa kyliltä, kyläteatteria ja retkiä. Tapahtumaan saa varata ilmaiseksi pöydän ja esitellä omaa toimintaansa ja myydä tuotteita. Varataan yhteinen pöytä jossa yhteistyöryhmä ja muut alueen toimijat voivat markkinoida yhdessä toimintaansa. Anne varaa pöydän.

7 Muut asiat
Tuiran kirjastossa on ollut yhteistyöryhmän adressi kirjaston säilyttämisen puolesta. Adressi on luovutettu kaupungintalolla keväällä ennen valtuuston kokousta, jossa tästä asiasta päätettiin. Kirjaston väki kiittää. Tuiran aluekirjasto säilytetään.

Juhlavuoden kansankäräjätt kaupunginkirjastossa. Keskustelutilaisuuksia on yhteensä 3 kappaletta lokakuussa sunnuntaisin kaupunginteatterilla. Tilaisuudet on ilmaisia ja lippuja saa kaupunginteatterin myyntipalvelusta, Oulu10 stä ja seurakuntien keskusrekisteristä.

Lueppa lehti ilmestyy viikolla 40. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Oulun alueella.

Matalan kynnyksen hyvinvointipiste jatkaa toimintaansa. Kävijämäärät on tuplaantuneet. Teemapäiviä on ollut ja niitä pidetään myös tulevaisuudessa lisää. Näistä tiedotetaan aina erikseen.


8 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous 14.10 klo 18 Tuirakas-asukastuvalla.

9 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.50.