2013-5 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-5 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 


Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 20.11 klo 18

Paikka: Tuirakas – asukastupa, osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä: Katja Koivukoski yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Marjatta Korkala Tuiran kirjasto
Marjo Kemppainen Lähidemokratiatoimikunta/ Pikisaari as. yhd.
Claudia Hattara alueen asukas
Elli Alatalo alueen asukas
Kaisu Pernu alueen asukas
Seppo Paakkari alueen asukas
Petra Koivukoski alueen asukas
Anne Kippola sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 18.05 ja toivottaa kaikki tervetulleeksi vuoden viimeiseen kokoukseen.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisätään omaksi kohdakseen muut asiat ja hyväksytään esityslista muilta osin.

4 Aloitteisiin saadut vastaukset
-Katukiveyksen madaltaminen tuiran siwan tiehaarassa.
Aloitteessa ehdotettiin siwan pihaan menevän tienhaaran reunan madaltamista, jotta autot eivät rikkoontuisi siinä.
Vastaus: Pykälä nähdään kuuluvaksi kiinteistölle, ei kaupungille. Kiinteistön omistaja voi madaltaa pykälän omalla kustannuksellaan.
Annetaan vastaus Tuiran siwalle tiedoksi. Anne selvittää konsernin yhteistietoja, voisiko tämän lähettää tiedoksi myös muualle.

-Kuivastielle korotettu suojatie
Ehotetaan korotetun suojatien rakentaminen Kuivastielle, koska tiellä ajetaan kovilla nopeuksilla. Korotettu suojatie turvaisi tienylitystä jalankulkijoille.
Vastaus: Hidasteista voi olla myös haittaa lähellä olevalle asumiselle ja sen vuoksi niiden tarve harkitaan nyt aiempaa tarkemmin. Korotetun suojatien rakentaminen ei sisälly lähimpien vuosien toimenpiteisiin.
Vastauksessa ei otettu kantaa siihen, voisiko paikalle laittaa edes suojatien, kun kohdalla ei ole sitäkään. Lähellä on vanhustentalo ja päiväkoti, joten suojatielle olisi tarvetta. Tehdään jatkoaloite ja laitetaan uusi aloite suojatien perustamiseksi tälle kohdalle.

Turvallisuuskävely pidettiin alueella lokakuussa ja se koettiin hyväksi. Suunnitellaan jatkoa turvallisuuskävelylle ensi vuodelle.

Keväällä tehdään uusia aloitteita mm. penkkien paikoista ja Tuiran koulun läheisestä puistosta.

5 Ikean reissu ja joulutapahtuma
Ikean reissu on ensi lauantaina ja se toteutetaan yhteistyössä Kaukovainion yhteistyöryhmän ja Kaukovainion asukastuvan kanssa. Kulut laitetaan puoliksi Tuiran ja Kaukovainion kesken. Kaikki paikat reissulle ovat myyty loppuun.

Joulutapahtuma on Tuiran torilla ja asukastuvalla lauantaina 14.12 klo 12-14. Anne kysyy paikalle kuusen myyjää ja leivän myyjää. Kysytään paikalle myös muita torimyyjiä.
Mainos tapahtumasta valmistuu tällä viikolla ja sitä voidaan alkaa levittämään. Anne selvittää mitä maksaisi joulutapahtuman mainoksen painaminen ja jakelu Tuiran suuralueelle.

Pukkina toimii Seppo Pernu ja pukin muorina Marjo Kemppainen. Katja Koivukoski avaa tilaisuuden. Katja selvittää mistä paikalle saataisiin soppatykki.
Seurakunnalta on saatu vaatteita joulupukille ja muorille sekä muutamille tontuille. Tonttupukuihin voidaan käydä ostamassa harmaata ja punaista halpaa kangasta, joista voidaan teetättää yksinkertaisia vaatteita asukastuvan ompelijalla.
Tehdään ostoksia lähempänä tapahtumaa, jotta kaikki saadaan hankittua kerralla.
Anne kyselee liikuntavirastolta äänentoistovaunua.


6 Toimintarahakäytäntö vuodelle 2014
Yhteistyöryhmien toimintarahakäytäntö muuttuu oleellisesti ensi vuonna. Toimijat (yhdistykset, yhteisöt, asukkaat) voivat hakea toimintarahaa järjestämäänsä alueelliseen toimintaan tai tilaisuuteen ensi vuodelle. Hakuaika on joulukuussa. Joulukuussa haetaan koko ensi vuoden toimintarahat. Yhteistyöryhmä käsittelee nämä hakemukset tammikuussa ja lopullisen päätöksen rahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta. Rahat maksetaan päätöksen jälkeen ensi vuonna poikkeuksellisesti ulos, suoraan hakijoiden tileille. Toiminnan järjestämisen jälkeen rahojen käytöstä tulee täyttää raportointilomake.


Alueellista toimintarahaa myönnetään:
• suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin esim. liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen.
• tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin.
• kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei siis esim. yhdistyksen omiin vuosijuhliin / kokouksiin).

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 1000 euroa.

Toimintarahaa ei myönnetä:
• pelkästään irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
• tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu, varainkeruu tai mainonta
• yksinomaan kaupungin omille palveluille (voivat olla yhteistyössä hakevan tahon kanssa)
• päihteisiin
• velkojen lyhennyksiin tai korkoihin
• puoluepoliittisille järjestöille
• yhdistysten hallinnollisiin kuluihin, kokouspalkkioihin tai jäsenmaksuihin
• aluelehden tekemiseen (erillinen kohdeavustusta)


Toimintarahaa ei myönnetä enää kaupungin omille palveluille ja yksiköille. Rahaa voidaan kuitenkin myöntää jollekin yhdistykselle tai ryhmälle joka on yhteistyössä jonkin kaupungin yksikön kanssa (esim. päiväkoti, kirjasto, nuorisotalo jne).

Hakuajan alkamisesta tiedotetaan vielä ja lähetetään sähköpostilla kaikille hakukaavakkeet.

Sovitaan yhteinen päivämäärä milloin voitaisiin suunnitella yhteisiä ideoita tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun. Yhteinen kokoontuminen on tiistaina 3.12 klo 18. Anne tilaa tilaisuuteen kahvit tuvalta.

7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Listataan ylös ensi vuonna huomioitavia asioita:
-Toimintaraha anomusten käsittely
-Alueen kaava-asioiden seuraaminen
-Kansallinen kaupunkipuisto aloitteen seuraaminen ja Hietasaaren kehittäminen
-Alueellisen yhteistyön parantaminen
-Tuirantorin jatkokehittäminen, toripäivät
-Tuiranrannan kehittämisen seuraaminen
-Tuiran suuralueen kehittäminen asuinalueena
-Yhteiskunnallinen vaikuttaminen alueen kaavoitukseen ja ympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen (seuraaminen ja vaikuttaminen)
-Turvallisuuskävelyt
-Kuntalaisaloitteet
-Lehti kirjoitukset
-Tuiran suuralueen kulttuurisen identiteetin ja omaleimaisuuden korostaminen
-Yhteistyö alueen yrittäjien kanssa
-Yhteistyötä eri asukasyhdistysten, vuokrayhtiöiden ja taloyhtiöiden kanssa

 

8 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Esitetään puheenjohtajaksi edelleen ensi vuodelle Katja Koivukoskea. Valitaan ensi vuodelle puheenjohtajaksi Katja Koivukoski. Ehdotetaan varapuheenjohtajaksi Marjo Kemppaista. Valitaan varapuheenjohtajaksi ensi vuodelle Marjo Kemppainen.

9 Muut asiat
Tuiran hyvinvointipisteestä on palaveri perjantaiaamuna hyveen, kuntalaisvaikuttamisen ja asukasyhdistyksen kesken. Hyvinvointipiste on ollut pilotointi, jonka jatko selviää mahdollisesti sitten perjantain kokouksessa. Asukasyhdistys ja yhteistyöryhmä voisivat tehdä tästä vetoomuksen myös lähidemokratiatoimikuntaan.

Annen työsopimus on tällä hetkellä vain vuoden loppuun. Jatkosta ei ole vielä tietoa.
Kaupungin valtuusto on tehnyt toukokuussa päätöksen, että alueelliset kirjastot säilyvät. Kirjastot ovat kuitenkin jälleen tarkastelussa kaupungin säästökuurin myötä. Tuiran toimipiste on myös tarkastelussa.

Tuirassa lakkautettiin nuorisotalo. Alueella ei ole nuorisotiloja tällä hetkellä ollenkaan. Tähän palataan ensi vuoden puolella.

4.12 keskiviikkona on valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä. Tapahtuma on kaupungintalolla klo 15.30.

10 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Anne kutsuu kokouksen koolle tammikuussa, kun on aika tarkastella tulleita toimintarahahakemuksia.

11 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 20.10