2014-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 23.1.2014 klo 17
Paikka: Tuirakas-asukastupa osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä Katja Koivukoski yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Tuula Räisänen alueen hyvinvointiluotsi
Seppo Paakkari alueen asukas
Elli Alatalo alueen asukas
Kaisu Pernu alueen asukas
Seppo Pernu alueen asukas
Claudia Hattara alueen asukas
Liisa Rinne Pro Hietasaari liike
Marjo Kemppainen yhteistyöryhmän vpj, lähidemokratiatoimikunta
Anne Kippola sihteeri/ Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 17.03.

Kokouksen aluksi Katja esittelee Tuiran asukastuvan uuden hyvinvointiluotsin Tuula Räisäsen.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely
Vuoden 2014 alueellinen toimintaraha on tänä vuonna 0,70 € asukas. Tämän vuoden asukastilastoja ei ole vielä saatu, joten raha jaetaan viime vuoden asukasluvun mukaan. Tuiran suuralueella jaettavissa on siis 6171€. Yhteistyöryhmien kokousten kahvikulut menevät maksettavaksi yhteisötoimintaan. Yhteistyöryhmä tekee rahojen myöntämisestä esityksen ja lähidemokratiatoimikunta tekee asiasta lopullisen päätöksen kokouksessaan 19.2.

Tuiran suuralueelle on tullut hakemuksia toimintarahoista yhteensä 30 kpl ja haettu rahamäärä on yhteensä 18 465€.

Jotta kaikilla hakijoilla olisi mahdollista saada kaupungin avustusta, on osa hakemuksista siirretty käsiteltäväksi kulttuurihakemuksiin ja sosiaali- ja terveys hakemuksiin.

Siirrettyjen hakemusten jälkeen hakemusten yhteenlaskettu summa on 14 195€.

Hakemukset käytiin kohta kohdalta läpi. Keskusteltiin siitä mille ihmismäärille toiminta on tarkoitettu, ovatko toiminnat kaikille avoimia vai jonkun tietyn ryhmän omaa toimintaa. Myöntämisperusteena käytettiin myös toimintarahan haku ja raportointiohjetta.

Keskusteltiin Pro Hietasaaren hakemuksista. Kiinnitettiin huomiota hakijatahojen hajoavaisuuteen, vaikka kaikki on haettu Pro Hietasaari liikkeen nimissä. Hakevat tahot eivät ole kaikilta osin olleet tietoisia toistensa hakemuksista.

Käytiin keskustelua Pro Hietasaaren julkaisuista. Hietasaari nähdään merkittävänä paikkana Tuiran suuralueella. Keskusteltiin, että osa julkaisuista tulisi olla vapaasti saatavissa myös kansalaisille, ei ainoastaan poliitikoille.

Muutamien toimintojen katsottiin olevan päällekkäisiä, jolloin rahaa myönnettiin vain yhteen toimintaan.

5. Muut asiat
Marjo Kemppainen on saanut luottamustehtävän hyve lautakunnan varajäsenenä.

Seppo Paakkari on valittu perussuomalaisten piirihallituksen varajäseneksi. Seppoa on pyydetty mukaan myös kirkkovaltuuston vaaleihin.

Matalan kynnyksen hyvinvointipisteen pilotointi jatkuu Tuirakas asukastuvalla toistaiseksi.

Lueppa lehti on lopetettu säästösyistä. Aluelehteä on toivottu alueelle. Seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa voitaisiin suunnitella asiaa. Anne selvittää seuraavaan kokoukseen mahdollista avustusta lehden tekoon.

Hietasaari kirjan julkistamistilaisuuden ajankohta päätetään lähiaikoina. Julkistamistilaisuuden paikaksi on toivottu Hietasaarta. Suuri kiitos kirjasta Liisa Rinteelle ja Raija Lähdesmäelle, jotka ovat tehneet kirjan eteen suuren työn. Katja Koivukoski kertoi, että häneltä pyydettiin kirjaan esipuhe.

6. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Sovitaan kokous lähempänä. Tiistai todetaan huonoksi kokouspäiväksi.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.15

.

  Tuiran suuralueen toimintarahahakemukset 2014

 

Hakija:

Tarkoitus:

Haettu summa:

Hakeeko tukea muualta:

Saako tukea muualta:

Kuinka montaa henkilöä tapahtuma koskee

Kunt. vaik. ohjelman huomioimine:

 

 

 

Yhteistyöryhmän esitys rahan myöntämiseksi:

1. Annika Kujala

Villiyrttiretki. Tutustutaan syötäviin luonnonkasveihin ja niiden käyttöön. Suunnattu kaikille luonnon hyötykäytöstä kiinnostuneille.

265€

ei

ei

10

Kaikenikäiset, pois lukien pienet lapset.

Asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys

265€

2. Merikosken yläasteen koti ja koulutoimikunta

7-luokkalaisten vanhemmille vertaisryhmä. Toimintarahaa haetaan vertaisryhmän kahvikuluihin.

150€

ei

ei

10+10

Lapsiperheet, hyvinvointia tukeva toiminta.

100€

3. Tuiran ala-asteen kotikoulutoimikunta TOMERA

Talvinen hyvinvointitapahtuma lasten koulupäivänä 22.2. Päivässä on liikunnallisia toimipisteitä ja rusettiluistelua, makkaranpaistomahdollisuus ja kahvihetki.

350€

ei

ei

300

Lapset ja lapsiperheet, hyvinvointia tukeva toiminta, lähiliikunta.

200€

4. Kulttuurisaari ry

”Pikisaarelaiset” kaksipäiväinen tapahtuma. Avaa Pikisaaren taiteilijayhteisön taiteelliset tuotokset yleisölle. Esityksiä, avoimet ovet ateljeihin, kirpputoritapahtuma, pihatanssit yms.

->siirretään Sikun kulttuurihakemuksiin

1000€

ei

ei

500

Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminta, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta,kulttuuritoiminta

-

5. Kulttuurisaari ry

Pikitontun seikkailut koko perheen tapahtuma. Pikisaarta kiertävä seikkailu joka sisältää erilaisia työpajoja. Musiikkia, tarinankerrontaa ja tanssia.

1000€

ei

ei

300

lapset ja lapsiperheet, kulttuuritoiminta, hyvinvointia tukevaa

500€

6.Vesaisten pohjois-pohjanmaan piiri

Lasten hiihtokilpailut

300€

ei

ei

200

lapset ja lapsiperheet, lähiliikunta

200€

7.Tuiran iltapäivätoiminta

Teatteri/tietomaapäivä

300€

ei

ei

70

lapset, kulttuuritoiminta

200€

 

8.Tuiran iltapäivätoiminta

 

Keväinen retki virpiniemeen lapsille ja heidän isovanhemmille, Päivän aikana erilaista yhteistä ja vapaata toimintaa ja yhdessäoloa ja makkaranpaistoa.

 

700€

 

ei

 

ei

 

70

 

Lapset, ikäihmiset, hyvinvointia tukeva toiminta

ei kannateta

9. Pro Hietasaari liike

Luonnonääniin ja hiljaisuuteen liittyvä tapahtuma Hietasaaressa Hiljan päivänä.

->siirretään Sikun kulttuuriavustuksiin

870€

ei

ei

-

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

-

10. Pro Hietasaari liike

”Minun Hietasaareni” julkaisusarjan osa 2 seinäkalenteri vuodelle 2015. Toimintarahaa haetaan painatuskuluihin.

550€

ei

ei

3000

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

Hakemukset 10,11 ja 12 yhteensä 900€

11. Pro Hietasaari liike

”Minun Hietasaareni” julkaisusarjan osa 1 kirjan julkistamistilaisuus.

280€

ei

ei

8000

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

 

12. Pro Hietasaari liike

”Minun Hietasaareni” julkaisusarjan osa 3 kirjaan, joka tuo esille kulttuuri- ja yhdistystoimintaa Hietasaaressa.

1000€

ei

ei

800

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

 

13. Pro Hietasaari liike

Tilaisuus kaupunkilaisille ja osallisille Nallikarin asemakaavoituksen ehdotusvaiheessa.

900€

ei

ei

-

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

Ei myönnetä päällekäisyyksien vuoksi

14. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Asukastilaisuuden järjestäminen Nallikarin kaavaehdotuksen yhteydessä.

700€

ei

ei

-

Kaiken ikäiset, kulttuuri, kestävä kehitys

500€

Tilaisuuden täytyy olla kaikille avoin

15.Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Asukasyhdistyksen nettisivujen uusiminen.

700€

ei

ei

-

-

Ei myönnetä. Asukasyhdistyksen omaa toimintaa

16.Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Asukasyhdistyksen kevätkokous ja asukasilta. Aiheena todennäköisesti Hietasaaren kaavan vaiheet ja sen vaikutus asukkaisiin.

400€

ei

ei

100

Kaiken ikäiset, vaikutusmah-dollisuuksiltaan syrjäänjäävät, hyvinvointia edistävä

Ei myönnetä. Asukasyhdistyksen omaa toimintaa ja asukasilta päällekkäistä.

17. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Asukasyhdistysten ja järjestöjen yhteiset satojuhlat. Erilaista ohjelmaa ja viljelyneuvontaa.

->siirretään Sikun kulttuuriavustuksiin

600€

ei

ei

100

Kaiken ikäiset, alueellinen kulttuuritoiminta, hyvinvointia edistävä, kestävä kehitys

-

18. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Kaikille avoin juhannuskokko aallonmurtajalle. Vapaamuotoinen  Juhannustapahtuma niin kaupungin asukkaille kuin turisteillekin. Makkara ja virvoke tarjoilu.

950€

ei

ei

500

Kaiken ikäiset, alueellinen kulttuuritoiminta, hyvinvointia edistävä

700€

19. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

Avoin kirpputori joko valtakunnallisen siivouspäivän tai Meri-Oulun kesätapahtuman yhteydessä.

150€

ei

ei

300

Kaiken ikäiset, hyvinvointia edistävä, kestävä kehitys, kaupunkikulttuuri

100€

20.Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Tuiran torin elvyttäminen ja kesätorin avajaiset.

900€

ei

ei

500

 

450€

21. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Joulutori.

950€

ei

ei

300

 

550€

22. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Käsityökerho miehille ja/tai naisille.

600€

ei

ei

25

 

400€

23. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Kirjallisuuspäivä Tuiran kirjastossa.

 

 

 

300€

ei

ei

50

 

250€

24. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Luontomatkailutilaisuus Hietasaaressa.

550€

ei

ei

300

 

Hakemus peruttu.

25. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Juhannustapahtuma nallikarissa –kuljetus.

600€

ei

ei

100

 

Hakemus peruttu.

26. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Elokuvailta alueen asukkaille.

1000€

ei

ei

75

 

456€

27. Tuiran asukasyhdistys ry (Tuirakas-tupa)

Retki Ikeaan.

600€

ei

ei

50

 

400€

28. Oulun seudun yhden vanhemman perheet

Vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille.

Avustusta haetaan tarjoiluihin, lastenhoitokuluihin ja askartelutarvikkeisiin.

èsiirretään hyven järjestöavustuksiin!

850€

ei

ei

-

lapset ja lapsiperheet, hyvinvointia tukeva toiminta

-

29. Oulun palvelusäätiö/ Tuiran palvelukeskus

Ikäihmisille toimintaa mm. taiteilijavierailu, kirjailijavierailu ja musiikkitapahtuma.

èsiirretään hyven lahjoitusrahasto hakuun!

450€

ei

ei

70

ikäihmiset, kulttuuri, hyvinvointia tukeva toiminta.

-

30. Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys ry

Jäsenien kesäjuhla

èsiirretään hyven järjestöavustuksiin!

500

ei

ei

150

Kaiken ikäiset, tukea tarvitsevat

-

                                                                                                                                                                                                                                        Yhteensä:                                     6171€

Hakemuksia ennen ennen siirtoja 18 465€                                                                                                                                                                                                                                          

Hakemuksia käsiteltävänä 14 195 €

Rahaa jaettavissa 6171€