2014-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantaina 17.3 klo 17.30
Paikka: Tuirakas-asukastupa osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä: Katja koivukoski yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Hanna Sarkkinen kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan pj
Marjo Kemppainen Lähidemokratiatoimikunta, kulttuurisaari ry
Tuula Räisänen hyvinvointiluotsi
Liisa Rinne alueen asukas
Kaisu Pernu alueen asukas
Seppo Pernu alueen asukas
Elli Alatalo alueen asukas
Seppo Paakkari alueen asukas
Marjatta Korkala Tuiran kirjasto
Anne Kippola sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 17.35.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely
Lähidemokratiatoimikunta on käsitellyt yhteistyöryhmien ehdotukset toimintarahojen jakamiseksi kokouksessaan 19.2. Toimikunta hyväksyi Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän ehdotuksen rahojen jakamiseksi sellaisenaan. Toimintarahaa hakeneille on ilmoitettu lähidemokratiatoimikunnan päätös. Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa ja se päättyy huomenna. Jos valituksia ei tule, laitetaan rahat maksuun heti huomenna. Rahat tulevat hakijoiden tileille viimeistään seuraavalla viikolla.

Jos toimija on saanut toimintarahaa useampaan toimintaan, maksetaan ne hakijan tilille yhdellä kertaa. Hakija itse vastaa siitä, että rahat käytetään haettuun toimintaan. Toiminnan toteuduttua siitä täytetään raportointilomake.


Lähidemokratia toimikunta käsitteli kaikki hakemukset kokouksessaan 19.2. Toimikunta muutti ainoastaan yhden alueen rahan jakoa. Muutamilta toimijoilta leikattiin ja rahaa jaettiin myös sellaisille toimijoille, joille yhteistyöryhmä ei ollut rahaa myöntänyt. Hakemukset poikkesivat kovasti toisistaan alueittain. Toimintarahakäytännöissä on vielä paljon pohdittavaa ja mietittävää.


5. Hietasaaren kaupunginosan venesatama-, lähivirkistys- ja vesialuetta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Tällä hetkellä asemakaavaan ei voi ottaa vielä kantaa. Asemakaavan muutos tulee nähtäville vasta myöhemmin.
Huvipuistoa koskeva asemakaavan muutos tulee vireille vasta myöhemmin.

Työväenpursiseura on käynnistänyt asemakaavan muutoksen pajusaaren osalta, että he saisivat venepaikkoja entisten lisälle myös pohjoispuolelle saarta.

6. Oulun kaupungin hyvinvointikertomus
Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
Tule kertomaan mielipiteesi; mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun.
Koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun.
Oulun kaupunki haluaa kysyä kuntalaisiltaan mikä tekee heidän elämästään hyvää ja mikä edesauttaa hyvinvointia. Kuntalaisten kannanotot menevät talousarvion valmisteluun virkamiesten kautta. Eri kuntalaisia edustavien ryhmien ja yksittäisten kuntalaisten koottu ja analysoidut kannanotot toimitetaan huhtikuun alussa oleviin apulaiskaupunginjohtajan seminaareihin.
Kokouksessa voi täyttää nimettömänä kyselylomakkeen, jossa kysytään:
-Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
-Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa elämäntilanteessa?
-Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arjen sujumisen kannalta?
-Mitä tarvittaisiin, jotta olisit tyytyväinen elämäntilanteeseesi?


7. Aluelehti
Lähidemokratiatoimikunta on myöntänyt kohdeavustuksena tukea aluelehtien tekoon. Summa on ollut 2000€ per suuralue. Tuiraan päätetään hakea myös tätä kohdeavustusta.
Tälle vuodelle voitaisiin tehdä yksi lehti. Hyvä ilmestymisaika olisi syksyllä. Elokuussa voitaisiin pitää kokous ja aloittaa lehden tekeminen.
Katsotaan entisiä aluelehtiä seuraavassa kokouksessa ja aloitetaan ideointi.

8. Muut asiat
Oulun ovat jälleen käynnistyneet. Aiheena on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapaikat – Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut?
Raadit ovat keskustelutilaisuuksia, joissa oululaiset pääsevät vaikuttamaan kaupungin palveluihin Raateja järjestetään maaliskuun aikana neljä kappaletta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen ja kysymyksiin ovat vastaamassa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sekä muita asiantuntijoita.

Oulun raatien ajat ja paikat:

18.3 klo 18-12 Jääli, Laivakankaan koulu, aularuokala, os Laivakankaantie 10

19.3 klo 18-20 Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni, ravintola-kahvila Priima, os. Karhuojantie 2. Tähän tilaisuuteen saatavilla lastenhoito 3-8 vuotiaille Oulunsalon kirjastolla. Hoidosta vastaavat MLL:n koulutetut lastenhoitajat. Ilmoita lapsesi tilaisuuden ajaksi hoitoon 17.3 mennessä Rita Iivarille, rita.iivari@ouka.fi

25.3 klo 18-20 Kellon koulukeskus, ruokasali, os. Kylätie 6

26.3 klo 18-20 Kaupungintalo, valtuustosali, os. Kirkkokatu 2 a. Tilaisuudessa viittomakielentulkkaus ja induktiosilmukka.


Säästövapaat ei vaikuta Tuiran kirjaston aukioloaikoihin. Säästövapaat voidaan toteuttaa ilman sulkemista. Säästövapaat vaikeuttaa kaupungin työllisyystoimintaa ja enää tänä vuonna ei välttämättä voida ottaa uusia työllistettyjä. Toivottavasti tämä ei vaikuta asukastupien työllistämiseen.

Hietasaari-kirjan julkistamistilaisuus on torstaina 20.3 klo 18.30 Villa koivulassa Hietasaaressa (Paattikuja 3). Yhteistyöryhmä on rahoittanut kirjan painon ja niitä on painettu 250 kpl. Kirjoja jaetaan ympäristöhallinnolle, yhdyskuntalautakunnalle, kaupungin valtuustolle ja hallitukselle sekä yhdistyksille ja yksittäisille ihmisille.
Kirja luovutetaan kaupungin valtuustolle 24.3 ma klo 16.50 ja yhdyskuntalautakunnalle 25.3 klo 15.15. Kirjan tarkoitus on tuoda esiin Hietasaaren luontoa ja virkistyskäyttöä. Kirjasta tulee lisäksi nettiversio.
Mietitään mihin kirjaa jaetaan. Päätetään, että siitä ei peritä keneltäkään maksua.

31.3 klo 18 Pikisaari-ilta pikisaaren käsi ja taideteollisessa oppilaitoksessa. Kulttuurisaari ry esittäytyy illassa.

Uuden Oulun Yleiskaavaluonnoksesta voi jättää muistutuksen 21.3 mennessä. Kaavaluonnos on nähtävillä Oulu10 ssä.

Turvallisuus ja kulttuurikävely pidettiin ensi lumien aikaan myöhään viime syksynä. Uusi kävely voitaisiin pitää lauantaina 10.5 klo 11. Voitaisiin ottaa samalla kantaa koulun vieressä olevan puiston pusikoitumiseen.
Tervaporvarin puistoon tarvittaisiin leveämpiä puistoja. Näistä olisi hyvä tehdä aloitteet

9. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.5 klo 17.30 Tuirakas-asukastuvalla.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.33.