2014-5 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-5 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:              Keskiviikkona 3.12.2014 klo 18

Paikka:          Tuirakas asukastuvalla, osoitteessa jatkotie 2
 

Läsnäolijat:    Katja Koivukoski    yhteistyöryhmän puheenjohtaja
                     Elli Alatalo             alueen asukas
                     Marjatta Korkala    Tuiran kirjasto
                     Veikko Puusti         Tuiran asukasyhdistys
                     Seppo Paakkari      alueen asukas
                     Kaisu Pernu           alueen asukas
                     Claudia Hattara      alueen asukas
                     Anne Kippola         sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen
                                                 koordinaattori   

 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 18.04. 

Katja koivukoski toivottaa osallistujat Tervetulleeksi vuoden viimeiseen kokoukseen. Kokouksia on pidetty tänä vuonna aiempaa vähemmän (yhteensä 5), mutta kaikki tarvittavat asiat on saatu kuitenkin käsiteltyä. 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Lisätään edellisen kokouksen osallistujalistaan Elli Alatalo. 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vaihdetaan esityslistan järjestystä ja käsitellään kohta 6, kohdassa neljä, jotta varapuheenjohtaja Marjo Kemppainen ehtisi paikalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaan. Muilta osin hyväksytään esityslista. 

Toimintarahojen raportointi

Vuodelle 2014 myönnetyistä toimintarahoista tulee raportoida vuoden loppuun mennessä. Raportin täyttää taho jolle toimintarahaa on myönnetty.  Jos sama yhdistys tai taho on saanut toimintarahaa useaan eri tapahtumaan/tilaisuuteen, tulee kaikista niistä täyttää erikseen oma raporttinsa. Muut hakijat kuin yhdistykset toimittavat raportin mukana kuitit käytetyistä rahoista. Yhdistyksiltä nämä tiedot löytyvät kirjanpidosta. Raportoimatta tai käyttämättä jääneet toimintarahat tullaan perimään takaisin ensi vuoden alussa. Raportoimatta jättäneille tahoille ei voida myöntää toimintarahaa enää seuraavana vuonna. Raporttien tulee olla perillä vuoden loppuun mennessä. 

Toimintarahan haku vuodelle 2015

Alueellista toiminatarahaa koskeva ohjeistus on päivitetty samoin kuin toimintarahan hakemista ja raportointia koskevat lomakkeet. Varsinainen hakuaika tulee lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi 3.12.2014, ja hakuajaksi on suunniteltu 10.–31.12.2014. Toimintarahan hakemisesta julkaistaan lehti-ilmoitus, sekä tietoa tulee myös Internet-sivuille (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto).   Lomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivuilta tai täyttää ne sähköisesti, ja lähettää sähköpostitse. 

Ohjeiden mukaan alueellinen yhdistys tai toimija (kuten vanhempainyhdistys tms.) hakee toimintarahaa tapahtumakohtaisesti. Jos toimintarahaa haetaan useaan eri tarkoitukseen, tulee näistä kaikista täyttää oma hakemus. Maksimisumma yhtä tapahtumaa / tilaisuutta kohti on 1000 €. 

Toimintarahahakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa tammi-helmikuussa 2015 joissa tehdään esitykset toimintarahan myöntämisestä. Esitykset viedään lähidemokratiatoimikuntaan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan yhdistyksen/toimijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä erillisellä raportointilomakkeella, mieluiten heti tapahtuman / tilaisuuden jälkeen, viimeistään kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Esitetään Katja Koivukoskea puheenjohtajaksi. Marjo Kemppaista ehdotetaan varapuheenjohtajaksi. Katja Koivukoski ottaa puheenjohtajan paikan vastaan ja hänet valitaan puheenjohtajaksi. Marjo Kemppainen ottaa vastaan varapuheenjohtajan paikan ja hänet valitaan varapuheenjohtajaksi. 

Muut asiat

-Tuiran Joulutori-tapahtuma pidettiin 2.12.

-Rexa ja Waari esiintyy asukastuvalla 9.12 klo 13-14

-Asukastupa on kiinni 23.12.2014-6.1.2015 välisen ajan 

-Aluelehti on valmistunut ja se menee pian painoon. Lehti jaetaan alueelle keskiviikkona 10.12. tai lauantaina 13.12. Oulun suorajakelun kautta. Alkuvuodesta voitaisiin alkaa ideoida uutta aluelehteä. Mainosmyyntiä voitaisiin yrittää sopia esim. yhteistyössä jonkun koululuokan kanssa. Mainostuloja pitää saada enemmän jotta voitaisiin toteuttaa kaksi lehteä vuodessa. Lähidemokratiatoimikunta myönsi avustusta 1750 € lehden tekemiseen. 

-Annella on jatkettu työsopimusta vuoden 2015 loppuun. 

Lähidemokratiatoimikunnan kokous on pidetty tänään Maikkulan asukastuvalla. Markus Lepinoja oli kertomassa kokouksessa hyvinvointiluotsi toiminnasta. Toiminta on hyvin käynnissä. Luotseja on tällä hetkellä yksitoista. Aleksinkulma siirtyy konsernipalveluiden ja yhteisötoiminnan hallintaan ensi vuoden alussa. 

Matalan kynnyksen hyvinvointipisteen pilotointi loppuu asukastuvalla vuoden vaihteessa. Matalan kynnyksen hyvinvointipisteitä ei ole suunnitteilla muuallekaan. 

Tuiran ja Leinonpuiston koulujen säilyttämisen puolesta on kampanjoitu ahkerasti. Syksyn aikana on järjestetty kaupungintalon edessä mielenilmaus, johon osallistui 200 henkilöä. Koululla järjestetyssä paneelissa olivat osallistujina poliittisten ryhmien edustajat sekä tilakeskuksen ja kulttuuri- ja sivistyslautakunnan edustajat. Tilaisuudessa esiintyi Tuiran koulun musiikkiluokan oppilaat. Tuiran koulun ja Leinonpuiston koulujen säilymisen puolesta perustettuun adressiin kerättiin 1801 nimeä. Adressi luovutettiin maanantaina 24.11. valtuustoryhmien puheenjohtajille kaupungintalolla. Kaikille puoluepoliittisille ryhmille on käyty kertomassa Tuiran ja Leinonpuiston koulujen tilanteesta ja samalla annettu infopaketti perusteluineen miksi koulut tulisi säilyttää Tuiran suuralueella. Koulujen puolesta tuotetusta perusteellisesta ja selkeästä materiaalista on saatu päättäjiltä kiitosta. 

Pikitontun seikkailut tapahtuma oli pikisaaressa viime viikonloppuna. Kävijöitä oli noin 150 joista 80 oli lapsia. Tapahtuma oli onnistunut. Syksyllä Pikisaaressa järjestettiin syysrieha 6.9. jossa oli myös kirpputori. 

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään 22.1.2015 klo 18 Tuirakas asukastuvalla. 

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 19.10.