2015-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-1 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:   Torstaina 22.1.2015 klo 18
Paikka:Tuirakas-tuvalla, osoitteessa Jatkotie 2

Läsnä:
Katja Koivukoski     yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Marjo Kemppainen  yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
Claudia Hattara      alueen asukas
Marjatta Korkala     Tuiran kirjasto
Liisa Rinne             alueen asukas
Elli Alatalo             alueen asukas
Kaisu Pernu            alueen asukas
Seppo Pernu           alueen asukas
Seppo Paakkari       alueen asukas
Kirsti Kallio            alueen asukas
Veikko Puusti          Tuiran asukasyhdistys
Kirsi Eskelinen        Hietasaari-Toppilansaari asukasyhdistys
Petra Koivukoski     alueen asukas
Ilkka Koivukoski     alueen asukas
Anne Kippola          kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori/ sihteeri

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Marjo Kemppainen avaa kokouksen klo 18.06.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Toimintarahojen käytön toteutuma vuonna 2014
Kaikista viime vuonna myönnetyistä toimintarahoista on raportoitu ohjeiden mukaan. Tuiran ala-asteen kotikoulutoimikunta Tomeralla jäi käyttämättä 52 € ja Hietasaari-Toppilansaari asukasyhdistys ry:llä jäi käyttämättä asukastilaisuuden järjestämisestä 100€ ja juhannuskokko tapahtumasta 59 €. Nämä tullaan perimään takaisin. Muilta osin
myönnetyt rahat on käytetty hyvin ja sillä on saatu järjestettyä monenlaista toimintaa.

*** Katja Koivukoski saapui paikalle klo 18.20 ja siirtyy puheenjohtajaksi.

5. Yhteistyöryhmän esitykset toimintarahojen jakamiseksi vuodelle 2015
Käydään läpi kaikki toimintarahan hakijat ja yhteenveto hakemuksista. Hakemuksia oli yhteensä 19 kpl ja 13 673 € edestä. Toimintaraha on 0,70€ per suuralueen asukas, eli Tuiran suuralueella on jaettavana 6238 €. Hakemuksia pitää leikata melko paljon. Yhteistyöryhmä päätti, että eniten leikataan suurimmista hakemuksista, koska pienten hakemusten suuri leikkaaminen todennäköisesti estäisi koko tapahtuman järjestämisen. Myös päällekkäisiä tapahtumia leikattiin pois.

Liitteenä yhteenveto hakemuksista ja yhteistyöryhmän esittämät rahasummat.
Lopullisen päätöksen toimintarahoista tekee lähidemokratiatoimikunta kokouksessaan 17.2.

6. Muut asiat

Turvallisuusilta järjestetään Tuiran koulun ruokasalissa keskiviikkona 29.1 klo 18.30. Aiheena mm. mistä turvallisuuden tunne muodostuu, miten turvallisuutta voidaan parantaa, miten toimia, jos läheisellä ilmenee itsetuhoisia ajatuksia, Mikä on yhteisöllisyyden merkitys asuinalueella, sekä faktaa Tuiran rikostilastoista.

Tupa on auki nykyisin arkisin klo 9-14. Henkilökuntaa on tällä hetkellä vähemmän, joten aukioloaikoja on jouduttu supistamaan.

Tuvalla kokoontuu torstaisin klo 9-11 askartelukerho.

Järjestetään 14.2 ystävänpäivänä Hietasaaren ponipihalla kaikille avoinna oleva ystävänpäivätapahtuma. Ohjelmassa mm. rekiajelua, makkaranpaistoa ja perinneleikkejä.

Tuiran suuralueen aluelehti ei ole tullut kaikille. Jakamatta on jäänyt ainakin Toivoniemen taloja. Asukasyhdistys antaa palautetta suorajakelulle. Jos aluelehtiä tai muuta vastaavaa jää jatkossa saamatta, kannattaa siitä olla heti yhteydessä asukastuvalle tai Anneen.

7. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Sovitaan seuraava yhteistyöryhmän kokous tarvittaessa maalis-huhtikuulle.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 20.20.
 

Tuiran toimintarahat 2015

/c/document_library/get_file?uuid=8757978a-5326-4218-b963-5aa5e4f4f10b&groupId=74216