2015-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-2 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Tiistaina 14.4.2015 klo 17

Paikka:          Tuirakas-tuvalla, osoitteessa Jatkotie 2

 

Läsnä:           Katja Koivukoski               yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Seppo Paakkari                 alueen asukas

                      Seppo Pernu                     alueen asukas

                      Elli Alatalo                          alueen asukas

                      Kaisu Pernu                       alueen asukas

                      Claudia Hattara                 alueen asukas

                      Juhani Suopanki               Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry

                      Liisa Rinne                         Hietasaaren palstanviljelijät

                      Anne Kippola                     sihteeri/Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

                     

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Katja Koivukoski avaa kokouksen klo 17.05.

 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Lähidemokratiatoimikunnan päätös toimintarahoista vuodelle 2015

Lähidemokratiatoimikunta on tehnyt kokouksessaan 17.2. päätöksen alueellisista toimintarahoista. Toimikunta muutti toimintarahojen jakamista Tuiran suuralueella, eikä jakanut sitä yhteistyöryhmän esityksen mukaisesti.

 

·         Lähidemokratiatoimikunta leikkasi hakemuksen (numero 3) nallikarin asemakaavaehdotuksen julkistamiseen liittyvän kaavatilaisuuden pois kokonaan.

·         Kulttuurisaari ry:n hakemukselle (numero 5) syysriehan järjestämisestä korotettiin 283 eurolla.

·         Tuiran asukasyhdistys ry: n hakemukselle (numero 19) vanhempien ja isovanhempien aamukahveista Tuiran koululla myönnettiin 200 euroa.

 

Lähidemokratiatoimikunnan päätöstä rahojen jakamiseksi hieman ihmeteltiin. Yhdestä hylätystä hakemuksesta ei jaettu rahoja tasaisesti muihin hakemuksiin.

 

Pöytäkirjan liitteenä taulukko esitetyistä ja myönnetyistä toimintarahoista.

 

Tuiran aluelehti

Tuiran aluelehti on ilmestynyt viimeksi joulun alla 2014. Lehden jakelusta on tullut paljon huonoa palautetta. Lehteä ei ole jaettu mm. Hietasaareen ja Toivoniemeen.  Myös tälle vuodelle on suunnitteilla ainakin yksi lehti. Jos mainosmyyntiin saadaan lisää ihmisiä mukaan, voitaisiin lehti tehdä sekä kevät- että syyskaudella. Tällöin lehteen tulisi saada myytyä enemmän mainoksia.

Lehteä suunnitellaan tehtäväksi samalla kaavalla, kuin aiemminkin. Asukasyhdistykset saavat lehteen omat tilansa ja lisäksi lehdessä voitaisiin jälleen esitellä muutamia alueen yrityksiä. Lehden kustantajana toimii Tuiran asukasyhdistys.

 

Lehdelle on haettu avustusta lähidemokratiatoimikunnalta. Lähidemokratiatoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 22.4.

 

Lehtitoimikuntaan valittiin yhteistyöryhmästä: Katja Koivukoski, Liisa Rinne, Marjo Kemppainen. Lehtitoimikuntaan otetaan mielellään mukaan myös muita innokkaita vapaaehtoisia.

 

                Joukkoliikenteen uuden infojärjestelmän asennukset

Oulun seudulle ollaan parhaillaan toteuttamassa uutta joukkoliikenteen infojärjestelmää, jonka toimittaa norjalais-oululainen Fara. Järjestelmä vastaa kysymyksiin milloin bussi tulee ja missä se on tulossa. Toiminta perustuu bussien satelliittipaikannukseen ja langattomaan tietoliikenteeseen.

Keskeisille pysäkeille aletaan asentamaan pysäkkinäyttöjä Oulun Energia Urakoinnin toimesta maanantaina 16.3. Asennukset kestävät noin kolme viikkoa. Näyttöjä tulee yhteensä 41 kappaletta ja niillä tullaan esittämään ennusteita seuraavista lähdöistä sekä bussien todellista sijaintia kartalla.

Samat tiedot saa jatkossa jokaiselta pysäkiltä matkustajan omiin laitteisiin Oulunliikenne.fi –palvelun kautta, jossa on myös reittiopas eri kulkumuodoille sekä paljon muuta liikennetietoa. Lisäksi palvelusta voi hakea vapaasti eri päivien aikatauluja sekä valita näkymään vain itseään kiinnostavat linjat. Tietoja voi esittää myös julkisten rakennusten infonäytöillä. Järjestelmään liittyy liikennevaloetuudet myöhässä aikataulustaan oleville busseille.

Järjestelmän sisäinen koekäyttö alkaa 14.4.2015. Koekäyttö muuttuu vaiheittain julkiseksi sitä mukaan, kun valmiudet laadukkaan tiedon esittämiselle varmistuvat. Järjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi juhannukseen mennessä. Liikennevaloetuudet otetaan käyttöön vaiheittain siten, että valtaosaan risteyksistä tulee etuudet kesän aikana ja loppuihinkin ensi vuoden loppuun mennessä.

Ennen kattavaa käyttöönottoa näytöillä esitetään järjestelmän toiminnasta ja käytöstä kertovia piirrosanimaatioita, joiden toteutuksesta vastaa Studio Ilpo Okkonen Oy kuvittajinaan graafiset suunnittelijat Kirsi Ervasti ja Sallamaari Syrjä.

 

Tuiran merikoskenkadulle on tullut jo näitä näyttöjä.

 

                 Muut asiat

 

Tuiran koulun säilyttämisen puolesta kampanjoidaan edelleen. Tuiran koulun tilanne on palautettu valmisteluun ja päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Toukokuun puolella asia tulee taas lautakuntien käsittelyyn. Asiasta pitäisi näyttää toteen, että lapsiperheitä on palaamassa Tuiraan. Ensi syksynä alueella aloittaa 80 esikoululaista ja 39 ekaluokkalaista. Määrät ovat kasvaneet viime vuodesta.

Terva-Toppilan vanhan koulun puoli on homekoulu. Mihin Hietasaaresta tulevat oppilaat siirretään Terva-Toppilan remontin aikana, jos Tuiran koulu lakkautetaan. Väistökoulut alkavat olla aika kaukana oppilaista.

 

Ikean retkeä ollaan järjestämässä toukokuuksi. Päivää ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta alustavasti on mietitty jotain maanantaita (esim.18.5). Retki on saanut toimintarahaa.

 

Reissu Hailuotoon (sieni- ja marjaretki) tehdään 19.9. Villiyrttiretki pidetään kesäkuussa.

 

Hietasaari-Toppilansaari asukasyhdistyksessä on mietitty, että miten Tuiran suuralueen uusien asuintalojen asukkaita voitaisiin tiedottaa meneillään olevista suunnitelmista kuten esim. kouluongelmat, voimalaitoksen rakentaminen ja yms. Voisiko suuraluerajoja muuttaa niin, että Toppilan uuden alueen asunnot, jotka sijaitsevat Hietasaarta vastapäätä tulisivat osaksi Tuiran suuraluetta. Juhani Suopanki on jättänyt asiasta soittopyynnön Pasi Laukalle.

 

Nallikarin kaava ei ole tullut vielä esille uudestaan. Pöyryn kysely nallikarin käytöstä keräsi vastauksia yhteen noin 1600 kpl. Kirjallisia mielipiteitä tuli yhteensä 58 nallikarin kaavan ollessa aiemmin esillä. Näitä ei ole kuitenkaan vielä käsitelty. Uuden kaavan piti tulla esille vuoden vaihteessa, sitä ei ole kuitenkaan pystytty vielä esittelemään valtavan palauteryöpyn ja selvitysten vuoksi. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys järjesti tammikuussa paneelikeskustelutilaisuuden asiasta.

 

Asukastuvalla pyöri käsityökerho torstaisin klo 9-11. Käsitöitä tehdään mm. kierrätysmateriaaleista.

 

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Tuiran suuralueen seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään 27.5.2015 klo 17 Tuiran asukastuvalla.

 

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 18.55.

.