2016-3 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016-3 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Tiistaina 14.6.2016 klo 17

Paikka:          Tuirakas-asukastuvalla, osoitteessa Jatkotie 2

 

Läsnä:              Katja Koivukoski               Yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Seppo Paakkari                 alueen asukas

                      Jaana Säkkinen                 Kuusamo

                      Veikko Puusti                    Tuiran asukasyhdistys

                      Seppo Pernu                     alueen asukas

                      Sirkka Väänänen               alueen asukas/ Oulun luonnonsuojeluyhdistys      

                      Elli Alatalo                          alueen asukas

                      Kaisu Pernu                       alueen asukas

                      Claudia Hattara                 alueen asukas

                      Marjo Kemppainen           Pikisaaren asukasyhdistys

                      Anne Kippola                     sihteeri, Oulun kaupunki

                     

 

            Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Katja Koivukoski avasi kokouksen klo 17.03.

 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Palvelupistemalli

Käytiin läpi palvelupistemalli. Palvelupistemalli on lähetetty myös kaikille ennakkoon tutustuttavaksi esityslistan mukana.

 

Huomioita palvelupistemallista:

- Autopaikkoja ei tule olemaan tarpeeksi Tuiran hyvinvointikeskuksessa. Edes rakennettava uusi autokansi ei tule riittämään. Uudet autopaikat tulevat riittämään todennäköisesti vain työntekijöiden tarpeisiin.

- Yhteistyöryhmä ei kannata parkkiratkaisuissa sellaisia ratkaisuja jotka verottavat alueen puistoja ja leikkipuistoja. Parkkitiloja pitäisi rakentaa heti kerralla niin paljon, että ne riittävät hyvinvointikeskuksen tarpeisiin pitemmäksi aikaa.

 

-Tuiran terveyskeskusta ja Tuiran aluetta ei ole suunniteltu näin suuriin käyttäjävolyymeihin.

- Miksi kaupunki suunnittelee tällä hetkellä terveyspalveluihin muutoksia, kun sotessa ollaan menossa maakuntamalliin?

-Kaijonharjuun pitäisi perustaa myös hyvinvointipiste. Hyvinvointipisteitä tarvitaan jakamaan taakkaa suurilta hyvinvointikeskuksilta. Hyvinvointipisteisiin tarvittaisiin myös laajempi palveluvalikoima niin, että se todella helpottaisi hyvinvointikeskusten ruuhkautumista. Hyvinvointipisteitä kartoitetaan tällä hetkellä Ritaharjuun ja Rajakylään.

 

-Asukastupatoiminnan pitäisi olla ihmisten lähellä olevaa toimintaa. Asukastuvat palvelee eläkeläisiä, työttömiä ja pienituloisia ihmisiä. Asukastupaverkostoa supistamalla ei enää tavoiteta näitä ihmisiä kaikilla alueilla. Ennalta ehkäisevä toiminta supistuu pohjoisella alueella missä sitä eniten tilastojen mukaan tarvittaisiin.

 

-Asukastuvat työllistävät todella paljon palkkatuella, kuntouttavalla työtoiminnalla, työkokeilulla, harjoitteluilla ja kesäsetelillä työttömiä henkilöitä. Kaupunki säästää tällöin siis työttömien sakkomaksuista. Tiivistämällä asukastupaverkostoa myös työllistäminen vähenee. Puheenjohtajat ja vapaaehtoiset toimijat ovat todella suuressa vastuussa toiminnasta asukastuvilla. Kaupungilta tarvittaisiin käytännön apua asukastuvan pyörittämiseen. Tuville tarvittaisiin pysyviä toiminnanohjaajia.

 

Anne kirjoittaa yhteistyöryhmän nimissä palautetta keskustelun perusteella ota kantaa palveluun.

 

Palvelupistemalliin voi ottaa kantaa

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/55/ -sivuilla 19.6.2016 mennessä tai

lähettämällä lausunnon suoraan kaupunginjohtaja Matti Pennaselle 30.6.2016 mennessä osoitteella:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

 

Omaishoidon päätöstekstien muutokset

Oulun kaupungin alueelliset yhteistyöryhmät osallistuivat osana virkakielikampanjaa loppuvuodesta 2015 hyvinvointipalvelujen omaishoidon päätöstekstien päivittämiseen. Lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus kommentoida tekstejä otakantaa.fi –palvelussa. Alla hyvinvointipalvelujen viestinnän terveiset, palautteenne on huomioitu osana päätöstekstien päivittämistä. Kiitos kaikille työhön osallistuneille!

Palvelunohjausyksikkö on kiitollisena ottanut vastaan kuntalaisten kommentit ja parannusehdotukset. Työntekijät aikovat hyödyntää palautteita ei ainoastaan tässä projektissa vaan myöhemminkin asiakastilanteissa. Ne ovat erittäin arvokasta palautetta, kiitos siitä.

 

Seuraavassa listassa tärkeimmät palautteet ja miten ne on otettu uudistuksessa huomioon:

Puhuttelu

Asiakkaan puhuttelu herätti paljon hämmennystä, eikä se ole helppo asia vieläkään. Päädyimme selvyyden vuoksi käyttämään termejä "omaishoitaja" ja "omaishoidettava". Edelleenkään emme voi välttyä aina passiivin käytöltä, mutta sitä vähennettiin uusiin fraaseihin.

Jäsentely

Kirjeen jäsentelyyn toivottiin enemmän tilaa ja erilaisia luettelomaisia esitystapoja. Nämä olisi mielellään otettu huomioon selkeyden vuoksi, mutta järjestelmässä on vain tietty määrä merkkejä joita siihen mahtuu, joten palluroilla ja ylimääräsillä väleillä olisi vähennetty varsinaisen tekstin määrää.

 1. Lääkärinlausunnon ajantasaisuutta pyydettiin tarkentamaan. Muutos otetaan huomioon tästedes ja lisätään lause " korkeintaan puoli vuotta vanha lääkärintodistus".
 2. Kohta "…mikäli hoidettava käyttää kunnan palveluja enintään viidestä seitsemään tuntia päivässä" selkeytetään lisäämällä siihen lause "esim. päivähoito tai kotihoito".
 3. Veroista kertovassa kohdassa täsmennetään vero sanalla "tulovero".
 4. Lisätietojen antaja –kohdassa hämmensi se, voiko samalta ihmiseltä kysyä sekä tietoja päätöksestä ja omaishoidontuesta. Lisättiin kohtaan "lisätietoja päätöksestä ja omaishoidontuesta voi kysellä…"
 5. Loppukirjeen lakipykäliä toivottiin avattavan kirjeessä. Niihin ei valitettavasti riitä tila.
 6. Epäkohteliasta sävyä toivottiin parannettavan erityisesti kohdassa, jossa asiakkaalle ilmoitetaan, että tukea ei ole myönnetty. Aikaisemmin lause meni näin: "Hoito ei sido kokopäiväisesti eikä ympärivuorokautisesti". Nyt teksti on muutettu seuraavasti: "Teille ei ole voitu myöntää tukea sen vuoksi, että hoito ei sido…".
 7. Kuntalaisten palautteissa toivottiin termien selkeyttämistä (ympärivuorokautinen, harkinnanvarainen, lakisääteinen), mutta ne selvitetään hänelle henkilökohtaisesti tavattaessa. Tästä syystä tukea hakenut tuntee jo termin siinä vaiheessa, kun päätös hänelle tulee.
 8.  
 9.  
 10.     Tapahtuma
 11.  
 12. Ti 17.5. asukastuvalta järjestettiin retki Ikeaan. Matka tehtiin linja-autolla.

Pe 22.5 pidettiin villiyrtti-iltapäivä Tuiran asukastuvalla. Kurssin aikana tutustuttiin ja kerättiin villiyrttejä ja valmistettiin niistä iltapalaa.

 

Ti 31.5 kutsuttiin yhteistyöryhmän aktiivihenkilöt Pikisaareen. Pikisaaressa järjestettiin opastettu kävelykierros ja vierailtiin taiteilijan luona. Lopuksi paistettiin makkaraa. Illan isäntänä toimi Kulttuurisaari ry.

 

Oulun merieläkeläiset järjestää la 18.6. klo 16 Hietasaaressa yhteislaulua orkesterin tahdittamana osoitteessa Vaaskiventie 13. Tilaisuuteen vapaa pääsy!

 

Vesaiset järjestää su 19.6. klo 15 koko perheen yhteislaulutilaisuuden kitarasäestyksellä osoitteessa Pukseritie 9. Tilaisuuteen vapaa pääsy!

 

Su 19.6. on luonnonkukkien päivä, jolloin luonnonsuojeluyhdistys järjestää tutustumista luonnonkukkiin Tuiran puistossa klo 12-14, kokoontuminen Tuirantien ja Valtatien kulmassa. Toppilansaaressa samaan aikaan Redin rannassa, kokoontuminen Pitkänmöljäntien paikoitusalueella klo 12.

 

Titta på Tuira –korttelijuhlaa vietetään Tuirassa lauantaina 9.7. klo 12 alkaen. Päätapahtumapaikkana toimii Tuiran tori ja sen ympäristö. Dj soittaa musiikkia koko päivän ja alueella on useita tapahtumia. Asukastuvan toimesta torilla on makkaranmyyntiä, pannarikahvila ja pihakirppis. Klo 12.30-14 järjestetään kulttuurikävely, lähtö asukastuvan edestä ja klo 16-17.30 on yhteislaulutilaisuus tuvalla. Lisäksi asukastuvalla on nähtävissä vanhoja valokuvia Puutuirasta. Sinisentalon pihalla on pihakirppis ja leikkimökissä luetaan satuja. Paikalla myös valokuvausta. Päivän tapahtumat jatkuvat illalla Tuiran rannassa mm. saunalautan saunamaratoonilla, runonlausunnalla ja sambalaulannalla.

 

La 20.8 järjestetään koko perheen Samulinpäivän Tuirakas -tapahtuma klo 12 Tuiran torilla ja asukastuvalla.

 

La 27.8 pidetään Elorieha päivällä Pikisaaressa ja illalla on swingpiknik. Tarkempi aikataulu tulee myöhemmin.

 

Oulu move liikuntatapahtuma pidetään 27.-28.8. Hietasaaressa Nallikarin rannassa. Mahdollisuus päästä kokeilemaan eri liikuntalajeja. Lippuja on myynnissä asukastuvalla.

 

Lasten futiskerho pyörii Tuirassa kesän ajan 2 krt/vkossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-13.30. Osallistumismaksu on 2 €/krt, joka sisältää välipalan treenien päätteeksi. Futiskerhon järjestävät Tuiran asukastupa, asukasyhdistys ja Vesaiset.

 

Kesän aikana aloitetaan myös asukastuvan toimesta perhepesis- ja keppijumppa-kerhot. Syksylle aletaan suunnitellaan lasten iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa.

 

Kesän sauna toimii jälleen tänä kesänä Tuiran uimarannalla Oulun Saunaseuran pyörittämänä. Myös Tuiran rannalla oleva kahvila Rantsu on avoinna kesän ajan.

 

Henkilökuntaa on Tuiran asukastuvalla tällä hetkellä 11, joista osa on harjoittelijoita. Tupa on koko kesän auki. Lounas jää tauolle heinäkuuksi, jolloin tilalle tulee aamupala.

 

Suistochallenge järjestetään elokuussa Hietasaaressa.

 

Villan Pukkilan saunalla on yleisösauna kesäkuussa keskiviikkoisin klo 18-19 naiset, 19-20 miehet, saunamaksu 5 €. Villa Pukkila sijaitsee Paattikujalla.

 

Muut asiat

Maankohoamispuisto on suunnitteilla Tuiran puistoon ja sinne on alustavasti merkattu jo maankohoamispisteitä kivillä.

 

Linnansaareen ja Raatinsaareen on ollut ehdotelmana rakentaa korkeita taloja. Jos nämä suunnitelmat etenevät, niin otetaan siihen sitten kantaa.

 

Tarkoitus olisi tehdä tänä vuonna vielä aluelehti. Juttuideoita otetaan vastaan.

 

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 8.9. klo 17 Tuiran asukastuvalla.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.