2012-5 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-5 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 17

Paikka: Puolivälinkankaan asukastuvalla, osoitteessa Mielikintie 8

Läsnäolijat:

Anne Kippola, aluetyöntekijä
Kari Heikkinen, yhteistyöryhmänvpj./Puolivälinkankaan asukastupa
Liisa Lempinen, Puolivälinkankaan pienkiinteistö yhdistys
Veikko Kettunen, alueen asukas
Anitta Hassi, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Juhani Kukkonen, alueen asukas


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.04.


2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi,


4. Tietotaitotalkoot
Tietotaitotalkoot järjestettiin asukastuvalla lauantaina 26.5 klo 9-21. Projekti oli talkoomuotoinen ja sitä rahoitti EU. Ruoanlaittoon käytettiin paljon aikaa ja ruokaan oltiin tyytyväisiä. Pisteytyksen ja äänestyksen kautta (oleellinen osa päivää) ruoaksi valikoitui mm. porokeitto, lihapullia ja tsatsikia. Kaikki osallistuivat ruoan laittoon. Lapsille oli karkkia ja kiiltokuvia tarjolla. Paikalla oli hyvin ihmisiä. Puolivälinkangas oli projektin viimeinen toteutus paikka. Projektissa toteutettiin alueelle verkkolehti.
Juttuja tehtiin asukastuvasta, Veikko Niirasta haastateltiin, kukkien istutuksesta tehtiin juttu ym.
Lehteä päästään lukemaan syksyllä. Tapahtuma oli oikein onnistunut ja koettiin mukavaksi.


5. Yhteistyöryhmän tämänhetkinen budjetti
Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän budjetti tälle vuodelle oli 5112 euroa ja tällä hetkellä sitä on jäljelle 3871,50 €. Budjetista on käytetty rahaa lehden tekoon (taitto, paino. jakelu), hyvän mielen jumppaan, kukkien istutus tapahtumaan, koululaisten stipendeihin sekä yhteistyöryhmän kokouskustannuksiin. Rahaa on hyvin jäljellä syksyksi. Jumppaa jatketaan syksyllä ja syksyksi voitaisiin suunnitella jotain retkiä.


6. Kevään tapahtumat
-kukkien istutustapahtuma
Kukkia istutettiin koulun ja asukastuvan väliselle alueelle. Istutuksessa oli mukana Paulaharjun 2B luokka. Tapahtuma koettiin onnistuneeksi.
-Hyvän mielen jumppa
On ollut maanantai iltapäivisin. Kävijöiden
iIkähaarukka noin 65-80 vuotta. Jumppaan on ollut hyvin osanottajia. Jumppa jatkuu 3 päivä syyskuuta.
-Kevätkauden avajaiset
Tapahtuma on ollut hyvä ja pirteä. Samana päivänä oli konsertti Metsolan kartanossa.


7. Muut asiat
Asukastupa on juhannuksen jälkeisen viikon kiinni, muuten pidetään tupa auki kesän.
Oulun päivillä (koulut auki) suunniteltu jos paikalle saataisiin paloauto ja poliisiauto esittelyyn ja samalla makkaran myyntiä ja muuta ohjelmaa.
Anne on lomalla heinäkuun.
Kokousteknikolle olisi tarvetta yhteistyöryhmän kokouksissa. Kokousten säännöt eivät ole aina selviä. Syksylle/loppuvuodelle on suunnitteilla yhteistyöryhmien jäsenille ja puheenjohtajille koulutusta.
Oulun Kivisydäntä eli Kallioparkkia on alettu kaivamaan torirantaan. Muistion liitteenä kallioparkin tiedotusmateriaalit. Tiedotustilaisuuksia asiasta pidetään tasaisin väliajoin.


8. Yhteistyöryhmän seuraava kokous
Syksyn ensimmäinen kokous pidetään torstaina 6.9 klo 17 asukastuvalla.


9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.10.