2012-7 Puolivälinkankaan yhteistyöryhmän aluekokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012-7 Puolivälinkankaan yhteistyöryhmän aluekokous

Puolivälinkankaan suuralueen aluekokous

Aika: Torstai 8.11 klo 17

Paikka: Puolivälinkankaan asukastupa, Mielikintie 8

Läsnä: Anitta Hassi yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Anne Kippola kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Paavo Häikiö alueen asukas
Mirja Tapio alueen asukas
Leena Hiltunen Vanhustyö
Leena Matila alueen asukas
Tuulikki Palo-oja alueen asukas
Liisa Leppänen alueen asukas
Esa Koskela alueen asukas
Veikko Niiranen alueen asukas
Riitta Niiranen alueen asukas
Kari Heikkinen yhteistyöryhmän vpj, Puokkarin asukastupa
Veikko Kettunen alueen asukas


Kokouksen aluksi Jarmo Meriläinen kertoo energiansäästöön liittyvistä asioista.


1 Kokouksen avaus
Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.05.


2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.


3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Veikko Niiranen ehdottaa, että Anitta Hassi jatkaa puheenjohtajana. Ideaa kannatetaan ja Anitta jatkaa puheenjohtajana ensi vuoden. Veikko Kettusta ehdotetaan varapuheenjohtajaksi. Tätä kannatetaan ja Veikko Kettunen valitaan varapuheenjohtajaksi.

 

5 Yhteistyöryhmän jäsenet vuodelle 2013
Kukaan ei ole ilmoittanut jäävänsä pois yhteistyöryhmästä. Jatketaan samalla kokoonpanolla. Uusia jäseniä otetaan mielellään vastaan.


6 Tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelman toteutuminen
Toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Rahaa on jäljellä vielä 3626,50 €. Laskuja on vielä tulossa kahdesta yhteistyöryhmän kokouskahvituksista, nuorisotalolla on käyttämättä heille luvattu 500 € ja majpilla 100 €. Kirjallisuustapahtumaan on varattu 250€. Myös iloa jumpaten ryhmältä tulee mahdollisesti vielä lasku. Luvattiin maksaa myös alueen sähköisen lehden tekoon käytetyn asiantuntijan lasku. Jos rahaa jää, voidaan tukea Paulaharjun koulua stipendein.


7 Ideointia ensi vuoden toimintasuunnitelmaan
Kukkien istutustapahtuma jätetään pois ensi vuoden suunnitelmasta.
Säilytetään ainakin seuraavat toiminnot:
-Iloa jumpaten j
-naapuripäivä
-kirjallisuustapahtuma
-Paulaharjun koulun vanhempaiyhdistyksen tukeminen

Toimintasuunnitelmaan lisätään:
-yhteistyömuotojen luominen alueella
-eri-ikäisten yhteistyön edistäminen
-Nuorten ennaltaehkäisevä toiminta

Anne kirjoittaa toimintasuunnitelmapohjan, jota katsotaan vielä joulukuun yhteistyöryhmän kokouksessa ennen hyväksymistä. Puheenjohtaja allekirjoittaa hyväksytyn toimintasuunnitelman.


8 Muut asiat
-Pitäisikö tehdä uusia aloitteita, kun vanhoihin ei ole vastauksia tullut.
-ulkoilukuntoilulaitteet
-monitoimikeskus
Marraskuussa järjestetään kaupungin johdon osallisuuskoulutus. Yhtenä asiakokonaisuutena on kuntalaisten aloitteisiin vastaaminen.

Asukastuvalle uusia tiloja kartoitetaan.
Tuvan työntekijät voidaan tarvittaessa siirtää toisille tiloille jos ei uusia tiloja heti vuoden alusta saada.

Veikko Niiranen on päässyt lehtiavustajaksi Oulu-lehteen. Hänen kirjoittamiaan juttuja tuleen mahdollisesti nettiin ja ehkä lehteenkin.


9 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään keskiviikkona 12.12 klo 17 alkaen Puolivälinkankaan asukastuvalla.


10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 19.20.