2013-2 Puolivälinkankaan yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-2 Puolivälinkankaan yhteistyöryhmän kokous

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 28.8 klo 17

Paikka: Puolivälinkankaan uusi asukastupa (Sorvarintie 18)

Läsnä:

Anitta Hassi, Yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Mirja Tapio, alueen asukas
Jouni Pääkkölä, aluekirjastopäällikkö
Leena Matila, alueen asukas
Liisa Leppänen, alueen asukas
Markku Tapio, alueen asukas
Päivi Saloranta, alueen asukas
Veikko Kettunen, alueen asukas, vpj.
Hanna Mahosenaho, alueen asukas
Esa Mahosenaho, alueen asukas
Christer Lepistö, alueen asukas
Hannele Parviainen, alueen asukas
Anne Kippola sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.00


2 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


3 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.


4 Puolivälinkankaan kirjaston tilanne, aluekirjastopäällikkö
Jouni Pääkkölä
Puolivälinkankaan kirjaston nykyinen tila on irtisanottu 31.1.2014 alkaen. Kirjasto siirtyy Paulaharjun koulun tiloihin, entisen koulun kirjaston paikalle. Kirjaston kokoelma on tällä hetkellä niin suuri, että kirjaston aineistoa joudutaan hieman supistamaan, jotta uusiin tiloihin mahdutaan. Muutosta aiheutuu pieni katkos, jolloin kirjasto ei ole käytössä avoinna. Kirjasto ja koulu yhdistävät myös kalusteitaan niin, että kalustuksesta tulee järkevä.
Kirjastoon tulee lainaus ja palautus automaatit. Yhteistyötä koulun kanssa tiivistetään, kun aletaan toimimaan samoissa tiloissa. Yhteistyö tuiran kirjaston kanssa jatkuu myös. Sama henkilöstö jatkaa uusissa tiloissa.
Kaupungin strategiaan on linjattu, että kaupungin toimintoja aletaan keskittää yhä enemmän yhteispalvelupisteisiin. Entiset kirjaston tilat ovat yksityisessä omistuksessa. Niiden jatkokäytöstä ei tiedetä.


5 Syksyn Lueppa-lehti
Koko kaupungin yhteinen Lueppa-lehti on tekeillä. Lehteen tulee oma tabloid kokoinen sivu jokaiselle suuralueelle, sekä lisäksi takaosaan toimintakalenteri. Veikko Kettunen kirjoittaa asukastuvan tämän hetkisestä toiminnasta uusissa tiloissa Puolivälinkankaan sivulle. Tähän kannattaisi laittaa tietoa asukastuvan uusista tiloista, aukioloajoista, nimestä sekä lounaspalvelusta.
Puolivälinkankaan sivulle tulee lisäksi juttu ympäristökeskukselta Pyykkösjärven veden laadusta. Myös kirjaston muutosta voisi sivulle tulla pieni infolaatikko.

Toimintakalenteriin voi ilmoittaa Annelle alueen tapahtumia, kerhoja jne. Toimintakalenteriin tulee ainakin aikataulut iloa jumpaten ryhmästä.

Kaikki lehteen tuleva materiaali tulee lähettää Annelle anne.kippola@ouka.fi viimeistään ma 2.9.

6 Asukastuvan toiminta uusissa tiloissa
Uusi tupa on lähtenyt hyvin käyntiin. Heinäkuun 15 päivä on saatu käynnistettyä lounaspalvelu. Lounasta on käyty mainostamassa mm. koskilinjojen varikoille josta on saatu uusia asiakkaita. Lounasasiakkaita on ollut noin 20 päivässä. Uutta henkilökuntaa on palkattu 5 henkilöä. Entiseltä henkilökunnalta on loppunut työsopimukset lomien myötä. Tupa on auki ma-pe klo 9-15. Yhteistyömalleja kestävän kehityksen keskuksen kanssa suunnitellaan.
Asukatupa on muuttanut jo moneen kertaan. Toivotaan, että tämä tupa saadaan pidettyä pitempään ja lounaspalvelu saadaan toimimaan kunnolla.

7 Tulevia tapahtumia
Alkuvuonna toiminnan käynnistäminen on ollu hyvin hidasta joten rahaakin on jäänyt paljon käyttämättä. Rahaa on ollut kaikkiaan 5182 € ja sitä on vielä jäljellä 4044,75 €. Rahaa on käytetty tänä vuonna jumpan järjestämiseen, Paulaharjun koulun oppilaiden stipendeihin sekä asukastuvan avajaisiin ja yhteistyöryhmän kokouskustannuksiin.

Ideoidaan mahdollisia retkiä esim: syötteelle, Sanginjoen lemmenpolulle,ylikiiminkiin jne.
Perhonsidonnan opettamista tuvalle olisi mukava saada järjestettyä.
Ensi kesäksi voitaisiin järjestää bussimatka Suomussalmen kesäteatterille.

Päätetään, että asukastuvan ja yhteistyöryhmän toiminnasta tehdään yhteinen mainos, joka jaetaan koko suuralueelle. Anne alkaa tehdä mainosta ja ostaa siihen taiton ja jakelun. Rahat riittävät hyvin näihin.


8 Muut asiat
Mietitään ehdotusta, että voisiko energiansäästölamppuja tekevät firma tulla esittelemään tuotteitaan tuvalle. Ei nähdä estettä tällaiselle.

9 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Sovitaan seuraava kokous niin, että Lueppa lehti ja alueellinen mainos ovat ehtineet ilmestyä. Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään keskiviikkona 9.10 klo 17 Artturintuvalla.

10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.03