2013-3 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-3 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 13.11.2013 klo 17

Paikka: Puolivälinkankaan uusi asukastupa (Sorvarintie 18)

Läsnä: Anitta Hassi-Okuloff yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Leena Matila alueen asukas
Liisa Leppänen alueen asukas
Marjatta Korkala Puolivälinkankaan kirjasto
Leena Hiltunen vanhustyö
Veikko Kettunen yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
Terttu Siekkinen alueen asukas
Esa Mahosenaho alueen asukas
Ari Riihimaa kestävän kehityksen keskus
Veikko Niiranen alueen asukas
Riitta Niiranen alueen asukas
Anne Kippola sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.02


2 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Pyykösjärven tilanne ja mahdollinen aloite
Anne on kysynyt ympäristötoimen Kati Häkkilältä minne voi jättää asukkaiden palautetta Pyykösjärvestä. Palautetta voi jättää Oulun kaupungin maanhallintapäällikkö Juha Peuraniemelle sekä Ely-keskuksen Arto Lehdolle sekä tiedoksi myös Katja Häkkilälle ympäristökeskukseen.

Anne on ollut yhteydessä heihin sähköpostitse ja jättänyt seuraavanlaisen palautteen:

Veden juoksutuksen aikana kolmessa vuodessa on Pyykösjärven rannoille kerääntynyt pohjasedimenttiä niin, että vesiraja on siirtynyt kauemmaksi. Kaistale on upottavaa heinää ja kaislikkoa kasvavaa aluetta. Tämä on havaittavissa ainakin järven etelärannalla. Sedimenttiä järven pohjassa on puolentoista metrin verran. Pohjan ja rannan kunnon vuoksi, ei järvi ole oikein saanut suosiota uimareiden keskuudessa, vaan jopa lapset pyöräilevät kauemmaksi uimaan. Lisäksi lintuverkkojen poistaminen ruskon kaatopaikalta on lisännyt järvellä lokkien määrää, jotka sotkevat aluetta.
Alueen asukkaat toivoisivat, että järveä kunnostettaisiin edelleen ja siihen tehtäisiin kunnollinen virkistysranta.

Veikko Niiranen on kirjoittanut myös asiasta tekstin ja lähettänyt sen mm. Kalevaan. Anne muokkaa Veikon kirjoittamaa tekstiä ja lähetetään se kaupungille aloitteeksi. Aloitteen allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri koko yhteistyöryhmän puolesta. Aloite tehdään aloiteoululle.fi palvelun kautta, jolloin sen käsittelyä voidaan seurata.
Aloite laitetaan tiedoksi myös valtuustoryhmien puheenjohtajille.

Veikko Niirasen teksti on pöytäkirjan liitteenä.

5 Ensi vuoden toimintarahakäytäntö
Yhteistyöryhmien toimintarahakäytäntö muuttuu oleellisesti ensi vuonna. Toimijat (yhdistykset, yhteisöt, asukkaat) voivat hakea toimintarahaa järjestämäänsä alueelliseen toimintaan tai tilaisuuteen ensi vuodelle. Hakuaika on joulukuussa. Joulukuussa haetaan koko ensi vuoden toimintarahat. Yhteistyöryhmä käsittelee nämä hakemukset tammikuussa ja lopullisen päätöksen rahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta. Rahat maksetaan päätöksen jälkeen ensi vuonna poikkeuksellisesti ulos, suoraan hakijoiden tileille. Toiminnan järjestämisen jälkeen rahojen käytöstä tulee täyttää raportointilomake.


Alueellista toimintarahaa myönnetään:
• suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin esim. liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen.
• tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin.
• kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei siis esim. yhdistyksen omiin vuosijuhliin / kokouksiin).

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 1000 euroa.

Toimintarahaa ei myönnetä:
• pelkästään irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
• tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu, varainkeruu tai mainonta
• yksinomaan kaupungin omille palveluille (voivat olla yhteistyössä hakevan tahon kanssa)
• päihteisiin
• velkojen lyhennyksiin tai korkoihin
• puoluepoliittisille järjestöille
• yhdistysten hallinnollisiin kuluihin, kokouspalkkioihin tai jäsenmaksuihin
• aluelehden tekemiseen (erillinen kohdeavustusta)


Toimintarahaa ei myönnetä enää kaupungin omille palveluille ja yksiköille. Rahaa voidaan kuitenkin myöntää jollekin yhdistykselle tai ryhmälle joka on yhteistyössä jonkin kaupungin yksikön kanssa (esim. päiväkoti, kirjasto, nuorisotalo jne).

Ollaan huolissaan Jumpan jatkumisesta. Jumppaa voidaan jatkaa edelleen. Siihen täytyy tehdä vain hakemus toimintarahasta hakuaikana.

Voiko kestävä kehitys hakea kaupunkiviljelytempaukseen rahaa?
Jos toiminta on suunnattu suuralueen asukkaille, niin tähänkin voidaan hakea toimintarahaa.

6 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Veikko Niiranen ehdottaa puheenjohtajaksi Anitta Hassia. Valitaan Anitta Hassi-Okuloff puheenjohtajaksi. Liisa Lempinen ehdottaa varapuheenjohtajaksi Ari Riihimaata kestävän kehityksen talolta. Ari Riihimaa valitaan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi.

 

7 Muut asiat
Ollaan huolissaan ihmisten passiivisuudesta yhdistystoimintaan ja kuntalaisvaikuttamiseen. Tarvittaisiin jotakin ideointia ja tapahtumia, jolla saataisiin mukaan nuorempaa sukupolvea.
Nuorille olisi hyvä järjestää jokin tempaus tai tapahtuma joka saisi nuorempia liikkeelle.

Kalevassa on ilmestynyt maanantaisin yhteisösivut. Puolivälinkankaan asukasyhdistyksen vuoro kirjoittaa palstalle on 23.12. Juttu pitää olla kalevassa 16.12.

Puolivälinkankaan kirjasto siirtyy Paulaharjun koululle. Paulaharjun koulu ja kirjasto etsii työryhmään jäsentä yhteistyön suunnitteluun. Työryhmä aloittaa kokoontumisen ensi vuoden alussa. Ehdotetaan olisiko Vesa Ilola kiinnostunut osallistumaan tähän työryhmään. Työryhmän puheenjohtajana toimii aluekirjastopäällikkö Jouni Pääkkölä. Anne on yhteydessä Vesaan tästä asiasta.

Lueppa lehti lakkautetaan säästösyistä. Alueelliseen tiedottamiseen on kuitenkin mahdollista hakea rahallista tukea lähidemokratiatoimikunnalta.

Vesa Ilola on järjestämässä vaikuttajailtaa torstaina 21.11 klo 17–19 Paulaharjun koululla. Paikalla on ainakin Hanna Sarkkinen ja Jouni Pääkkölä.

Kestävän kehityksen keskus on lähettänyt kaupungille hakemuksen kasvihuoneen rakentamiseksi kestävän kehityksen keskuksen ja asukastuvan tontille. Kestävän kehitys kompostoi biojätteitä josta saadaan multaa. Lisäksi kompostiin muodostuu paljon lieroja, joita voi ensi kesänä hakea onkisyöteiksi.


8 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous ja puurojuhla pidetään tiistaina 10.12 klo 15.

9 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18.20

 

LIITE:

PYYKÖSJÄRVEN KUNNOSTUSHANKETTA TULISI JATKAA


Pyykösjärven kunnostusprojekti on ollut meneillään vuosikausia. Järven kaupungin puoleiselle alueelle on rakennettu ”rantabulevardi” eli kevyen liikenteen väylä, joka on osittain valaistu ja samalla tieosuudella on myös talvikunnossapito. Suunnitelmiin kuuluu Ruskon puoleiselle ranta-alueelle vaellusreitti, joka pitäisi sisällään nuotiopaikan ja osalle reittiä pitkospuita. Visiona on, että keskellä kaupunkia olisi luonnon läheinen ulkoilualue.
Pyykösjärven kunnostusprojekti etenee siten, että talvihapetuksen tilalle tai lisäksi Oulujoesta johdetaan putkea pitkin vettä järveen. Lisävesi ohjataan kahteen kohti järveä. Järven kalakanta on kohtalaisen hyvä. Järven virkistyskäyttö on aktiivista. Siitä kertoo runsas veneiden määrä järven rannalla.
Aloitteen tekijät lisäveden otosta halusivat lähteä asteittain liikkeelle. Nyt kun veden otto toimii, niin nyt tulisi keskittyä järven pojassa olevan sedimentin poistamiseen. On harmillista jos keskellä Oulun kaupunkia sijaitsevan järven kunnostusta ei viedä loppuun. Mainittakoon että monia järviä haja-asutusalueilla on kunnostettu, niin miksipä ei kaupunkijärvemme puhdistus onnistuisi. Järven pohjasta saatava maa-aines voitaisiin käyttää Ruskovuoren laskettelurinteiden korottamiseen.
Nyt tarvitaan aktiivisia asukkaita puuhaamaan ja jatkamaan aikaansaannoksia. Ne Ihmiset jotka ovat toimineet aloitteellisina alkavat olla ikääntyneitä ja osa poistunut keskuudestamme.
Kunnostukseen varmaankin löytyy rahoitus.


Veikko Niiranen
Puolivälinkankaan asukas