2014-1 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-1 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 


Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 28.1.2014 klo 17
Paikka: Puolivälinkankaan asukastuvalla osoitteessa Sorvarintie 18

Läsnä: Anitta Hassi -Okuloff yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Leena Matila alueen asukas
Liisa Leppänen alueen asukas
Mirja Tapio alueen asukas
Elina Haataja-Ilmola Puolivälinkankaan asukasyhdistys
Hanna Myllymäki hyvinvointiluotsi
Leena Hiltunen vanhustyö
Eikka Kekolahti alueen asukas
Päivi Moilanen Tuiran seurakunta¨
Ari Riihimaa kestävän kehityksen keskus
Vesa Ilola vanhempaitoimikunta
Markku Tapio alueen asukas
Anne Kippola sihteeri/Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.05.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely
Vuoden 2014 alueellinen toimintaraha on tänä vuonna 0,70 € asukas. Tämän vuoden asukastilastoja ei ole vielä saatu, joten raha jaetaan viime vuoden asukasluvun mukaan. Puolivälinkankaan suuralueella jaettavissa on siis 5182€. Yhteistyöryhmien kokousten kahvikulut menevät maksettavaksi yhteisötoimintaan. Yhteistyöryhmä tekee rahojen myöntämisestä esityksen ja lähidemokratiatoimikunta tekee asiasta lopullisen päätöksen kokouksessaan 19.2.

Puolivälinkankaan suuralueelle toimintarahahakemuksia on tullut yhteensä 15 kpl ja rahallisesti 8815€ arvosta. Muutamia hakemuksia on siirretty käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyshakemuksiin, sekä kulttuurihakemuksiin. Siirrettyjen hakemusten jälkeen käsiteltävänä on 12 hakemusta ja haettuna 6915€.
Kaikki hakemukset käydään läpi ja keskustellaan niiden sisällöstä. Päätetään jättää pienimmät hakemukset leikkaamatta, jotta myönnetyllä rahalla pystytään järjestämään haettu toiminta. Välivainion omakotiyhdistykseltä on tullut vain yksi hakemus, joten heille päätetään ehdottaa haettua summaa myönnettäväksi. Todetaan, että hakemuksessa on kylläkin monta tapahtumaa samassa ja niitä olisi pitänyt hakea omilla lomakkeillaan.

Paulaharjun vanhempaintoimikunta ja Puolivälinkankaan asukasyhdistys on hakenut toimintarahaa useisiin toimintoihin. Näistä leikataan yhteistuumin hakijoiden kesken. Yritetään yhdessä ry ltä on tullut vain yksi hakemus, mutta se on suurin. Myös sitä leikataan hieman.

Yhteenveto hakemuksista ja yhteistyöryhmän esitykset myönnettävistä toimintarahoista on pöytäkirjan liitteenä.

5. Muut asiat

Halutaan kiittää Liisa Leppästä pitkästä työstä iloa jumpaten ryhmän järjestämisestä.

Vesa Ilola kertoo eilisestä kirjastotyöryhmästä. Kirjaston muutto on parhaillaan käynnissä. Tarkoitus avata toiminta uusissa tiloissa 1.4. Kirjastossa aletaan kokeilla omatoimilainausta. Kirjasto on auki 9-19. Silloin, kun siellä ei ole henkilökuntaa paikalla, sisään pääsee kirjastokortilla. Kirjastoon tulee tietokoneita asiakaskäyttöön. Kirjaston vanhoihin tiloihin tulee Veeran verstas, joka on nuorten työpaja.

Asukasyhdistyksen palvelurenki on Paulaharjun koululla apuna kahtena päivänä viikossa, tiistaina ja torstaina.

Hanna Myllymäki on aloittanut asukastuvalla lähihoitajaoppisopimuskoulutuksella hyvinvointiluotsina. Hyvinvointiluotsi toimii pääsääntöisesti asukastuvalla, mutta käy samalla lähiopetuspäiviä. Lisäksi luotsi suorittaa työharjoitteluja kaupungin muissa pisteissä. Hyvinvointiluotsi on kaupungin työntekijä ja järjestää toimintaa asukastuvalla alueen asukkaille.

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka on laittanut viestiä yhteistyöryhmien puheenjohtajille yhteistyöryhmien kokousmääristä. Yhteisötoiminnasta on vähennetty resurssia yhdellä työntekijällä ja koordinaattoreilla on jokaisella 4-5 suuraluetta, joten iltakokousten määrää on rajoitettava. Kokouksia toivotaan pidettävän keväällä 3 ja syyskaudella 2, missä koordinaattori toimii sihteerinä. Yhteistyöryhmät voivat kuitenkin kokoontua myös ilman koordinaattorin läsnäoloa.

Kestävän kehityksen keskukselta voi ostaa erilaisia palveluja.
Keken palveluita on mm.
-polttopuiden myynti
-auton ja pyörän korjaus
-ompelupalvelut
Lisätietietoa kestävän kehityksen nettisivuilta http://kestavankehityksenkeskus.net/.

12.5 on kestävän kehityksen uuden talon avajaiset.

6. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 12.3 klo 17.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.21
.


 

Puolivälinkankaan suuralueen toimintarahahakemukset 2014

 

Hakija:

Tarkoitus:

Haettu summa:

Hakeeko tukea muualta:

Saako tukea muualta:

Kuinka montaa henkilöä tapahtuma koskee

Kunt. vaik. ohjelman huomioimine:

Yhteistyöryhmän esitys toimintarahan jakamiseksi:

1. Annika Kujala

Villiyrttiretki. Tutustutaan syötäviin luonnonkasveihin ja niiden käyttöön. Suunnattu kaikille luonnon hyötykäytöstä kiinnostuneille.

270€

ei

ei

10

Kaikenikäiset, pois lukien pienet lapset.

Asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys

270€

2.Liisa Leppänen/ iloa jumpaten ryhmä

Ohjattu liikuntaryhmä seniorinaisille kerran viikossa syys-ja kevätlukukaudelle.

500€

ei

ei

20-30

ikäihmiset, lähiliikunta, hyvinvointia tukeva toiminta.

500€

3. Välivainion omakotiyhdistys ry

Yhdistyksen 60-vuotis juhlatapahtumat, välivainion talvijuhla/lasten hiihtokilpailut ja kesäjuhla.

600€

ei

ei

250

Kaiken ikäiset, hyvinvointia tukeva toiminta

600€

4. Yritetään yhdessä ry/Dodo ry

Kaupunkiviljelytapahtuma

995€

ei

ei

300

Kaiken ikäiset, kestävä kehitys, kulttuuritoiminta, hyvinvointia tukeva toiminta

912€

5. Paulaharjun vanhempaitoimikunta

Paulaharjun perhefestarit. Ohjelmaa ja pajoja sisällä ja ulkona.

750€

ei

ei

200-300

Lapset ja lapsiperheet, hyvinvointia tukeva toiminta

500€

6. Paulaharjun vanhempaitoimikunta

Mediakerho. Tehdään lyhyitä digitarinoita, joissa yhdistetään valkokuvia, videopätkiä, ääntä, musiikkia, tekstiä ja omaa kerrontaa.

850€

ei

ei

20 tekijää

Kaiken ikäiset, hyvinvointia tukeva toiminta

300€

7. Paulaharjun vanhempaitoimikunta

Torstaitreffit eli kerran kuukaudessa järjestettävä toiminnallinen perheilta Paulaharjun koululla.

850€

ei

ei

200-600

lapset ja lapsiperheet, helposti syrjään jäävät

500€

8. Paulaharjun vanhempaitoimikunta

Pyykkösjärvi-kesätapahtuma

è  siirretään sikun kulttuurihakemuksiin

850€

ei

ei

200-600

Kaiken ikäiset, lähiliikunta, hyvinvointia lisäävä toiminta

-

9. Puolivälinkankaan asukasyhdistys ry

Asukasyhdistyksen ja kestävän kehityksen keskuksen yhteiset avoimet ovet tapahtuma.

 

700€

ei

ei

250

Kaiken ikäiset, hyvinvointia tukeva toiminta

500€

10. Puolivälinkankaan asukasyhdistys ry

Puurojuhla alueen asukkaille joulukuussa.

100€

ei

ei

100

Kaiken ikäiset, helposti syrjään jäävät, hyvinvointia lisäävä toiminta

100€

11. Puolivälinkankaan asukasyhdistys ry

Retki alueen lapsille ja nuorille, jonka järjestäjänä toimii Puolivälinkankaan nuorisotalo.

500€

ei

ei

70

Lapset ja nuoret, hyvinvointia lisäävä toiminta

400€

12. Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys ry

Stipendejä Paulaharjun koulun oppilaille

300€

ei

ei

15

Lapset, hyvinvointia lisäävä toiminta.

300€

13. Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys ry

Oulunpäivien yhteydessä pidettävä tapahtuma Puolivälinkankaan vesitornilla.

è  siirretty sikun kulttuuriavustuksiin

400€

ei

ei

200

Kaiken ikäiset, kulttuuritoiminta

-

14 Puolivälinkankaan suuralueen ry

Kirjallisuustapahtuma alueen asukkailla. Alueen uuden kirjaston tunnetuksi tekeminen.

500

ei

ei

250

Kaiken ikäiset, kulttuuritoiminta.

300€

15. Asunto-osuuskunta Hiidenkiuas

Eri ikäisten ja –kuntoisten asukkaiden tueksi yhteisiä kulttuuri- ja lähiliikuntakerhoja asunto-osuuskunnan yhteisötalolla.

è  siirretty sosiaali ja terveys avustuksiin

750€

ei

ei

74

Asunto-osuuskunnan asukkaat, hyvinvointia lisäävä toiminta

-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Yhteensä:                        5182€

Hakemuksia ennen siirto 8915€                                                                      

Hakemuksia siirtojen jälkeen 6915€

Jaettavana 5182€