2014-2 Puolivälinkankaan suuralueen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-2 Puolivälinkankaan suuralueen muistio


Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 12.3. klo 17
Paikka: Puolivälinkankaan asukastuvalla osoitteessa Sorvarintie 18

Läsnä: Anitta Hassi-Okuloff yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Elina Haataja-Ilmola Puolivälinkankaan asukasyhdistys
Vesa Ilola vanhempaitoimikunta
Riitta Niiranen alueen asukas
Veikko Niiranen alueen asukas
Leena Matila alueen asukas
Liisa Leppänen alueen asukas
Mirja Tapio alueen asukas
Markku Tapio alueen asukas

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anita Hassi avaa kokouksen klo 17.04.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely
Lähidemokratiatoimikunta on käsitellyt yhteistyöryhmien ehdotukset toimintarahojen jakamiseksi kokouksessaan 19.2. Toimikunta hyväksyi Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän ehdotuksen rahojen jakamiseksi sellaisenaan. Toimintarahaa hakeneille on ilmoitettu lähidemokratiatoimikunnan päätös. Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa ja se päättyy ensi viikolla. Jos valituksia ei tule, laitetaan rahat maksuun ensi viikolla.

Jos toimija on saanut toimintarahaa useampaan toimintaan, maksetaan ne hakijan tilille yhdellä kertaa. Hakija itse vastaa siitä, että rahat käytetään haettuun toimintaan. Toiminnan toteuduttua siitä täytetään raportointilomake.

5. Oulun kaupungin hyvinvointikertomus
Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
Oulun kaupunki haluaa kysyä kuntalaisiltaan mikä tekee heidän elämästään hyvää ja mikä edesauttaa hyvinvointia. Kuntalaisten kannanotot menevät talousarvion valmisteluun virkamiesten kautta. Eri kuntalaisia edustavien ryhmien ja yksittäisten kuntalaisten koottu ja analysoidut kannanotot toimitetaan huhtikuun alussa oleviin apulaiskaupunginjohtajan seminaareihin.
Kokouksessa voi täyttää nimettömänä kyselylomakkeen, jossa kysytään:
-Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
-Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa elämäntilanteessa?
-Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arjen sujumisen kannalta?
-Mitä tarvittaisiin, jotta olisit tyytyväinen elämäntilanteeseesi?


6. Muut asiat

Oulun raadit käynnistyvät jälleen ensi viikolla. Aiheena on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapaikat –Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut?
Raadit ovat keskustelutilaisuuksia, joissa oululaiset pääsevät vaikuttamaan kaupungin palveluihin Raateja järjestetään maaliskuun aikana neljä kappaletta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen ja kysymyksiin ovat vastaamassa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sekä muita asiantuntijoita.

Oulun raatien ajat ja paikat:

18.3 klo 18-12 Jääli, Laivakankaan koulu, aularuokala, os Laivakankaantie 10

19.3 klo 18-20 Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni, ravintola-kahvila Priima, os. Karhuojantie 2. Tähän tilaisuuteen saatavilla lastenhoito 3-8 vuotiaille Oulunsalon kirjastolla. Hoidosta vastaavat MLL:n koulutetut lastenhoitajat. Ilmoita lapsesi tilaisuuden ajaksi hoitoon 17.3 mewnnessä Rita Iivarille, rita.iivari@ouka.fi

25.3 klo 18-20 Kellon koulukeskus, ruokasali, os. Kylätie 6

26.3 klo 18-20 Kaupungintalo, valtuustosali, os. Kirkkokatu 2 a. Tilaisuudessa viittomakielentulkkaus ja induktiosilmukka.

Energia-avustukset on haussa. Energia-avustukset on ikäihmisten asumisen tukemiseen tarkoitettuja avustuksia. Avustukset koskevat energiansäästöön liittyviä hankintoja ja remontteja. Avustuksiin on tulorajat.

Toimintarahaa ei ole haettu tänä vuonna retkiin.
Alueella asuu paljon kulttuuriosaajia ja taiteilijoita. Ne eivät tällä hetkellä vielä juuri näy alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Yhteistyötä voitaisiin yrittää viritellä.

Yhteistyötä ja alueellista toimintaa voitaisiin suunnilla myös yhdessä marttojen ja mml: n kanssa.

7. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous jossain muualla, kun asukastuvalla esim. nuorisotalolla. Sovitaan kokous lähempänä jollekin keskiviikolle toukokuussa.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään klo 18.14.

.