Muistiot

< Takaisin

2014-4 Puolivälinkankaan suuralueen kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Torstaina 28.8.2014 klo 17

Paikka:         Puolivälinkankaan asukastuvalla osoitteessa Sorvarintie 18

 

Läsnä:          Anitta Hassi-Okuloff       yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Veikko Kettunen              alueen asukas

                      Liisa Leppänen                alueen asukas

                      Leena Matila                    alueen asukas

                      Mirja Tapio                        alueen asukas

                      Markku Tapio                   alueen asukas

                      Anne Kippola                   sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.14.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pyykösjärven virkistysalueen tilanne

Asukastupa on käynyt keskusteluja kestävän kehityksen keskuksen kanssa Pyykösjärven virkistysalueen kehittämisestä. Tarkoituksena olisi perustaa aihetta koskien työryhmä. Työryhmän tehtävänä olisi selvittää yhteistyötä kaupungin kanssa ja selvittää mitä alueen kehittäminen vaatii. Anne selvittelee ja ilmoittaa Vesa Ilolalle, ketä kaupungin puolelta voisi kutsua mukaan työryhmään.

 

Alueelle haluttaisiin esim. puutarha, laituri ja kioski. Kestävän kehityksen keskus olisi tässä projektissa toteuttavana osapuolena ja asukasyhdistys mukana ideoinnissa.

 

Pyykösjärvi on uintikäytössä, mutta ranta-alueen saaminen kunnolliseen virkistyskäyttöön vaatii työtä. Pohja ja ranta on mutainen joka aiheuttaa alueella hajuhaittoja. Myös laiturin laittaminen vaatii pohjan ja rannan siistimistä. Hiekkaranta on kuitenkin alueella hyvä. Uimarantaa ja uintipaikkaa pidetään alueelle tärkeänä.

Asian etenemisestä informoidaan yhteistyöryhmää.

5. Artturintuvan mainostus

Artturintupaa tulisi mainostaa edelleen, jotta asiakkaita saataisiin lisää ja ihmiset löytäisivät tuvalle. Viime syksynä alueelle jaettiin yhteinen mainos yhteistyöryhmästä ja asukastuvasta. Mainos ei kuitenkaan tuonut kovin paljon uusia asiakkaita asukastuvalle tai jäseniä yhteistyöryhmään. Lisäksi koko suuralueelle jaettavasta mainoksesta on aika suuret kulut jakelun ja painon suhteen.

Lehti- tai radiomainos voisi olla myös hyvä tapa markkinoida.

6. Oulun kaupungin palveluverkko, -kuntalaisten mielipiteet

Oulun kaupungissa laaditaan palveluverkkosuunnitelmaa, johon toivotaan kuntalaisten ideoita palveluiden kehittämiseksi. Kehittämisideat tulevat virkamiesten ja päättäjien käyttöön suunnitelman valmistelussa. Miten sinä ratkaisisit Oulun kaupungin palvelujen ja palveluverkon kehittämisen haastavassa taloustilanteessa? Mitä yrittäjät, yhdistykset ja muut yhteisöt ajattelevat?

 

Ideoita ja mielipiteitä kerätään ota kantaa palvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi

 

Palveluverkkosuunnitelman päätavoitteena on nykyistä tehokkaamman, monikanavaisemman ja joustavamman palveluverkon kehittäminen/suunnittelu sekä palvelurakenteen uudistamisen ja muutoksen tukeminen. Suunnitelma on pohjana myös tulevien investointitarpeiden arvioinnissa. Otakantaa.fi keskustelun tavoitteena on osallistaa kuntalaiset palveluverkkokeskusteluun ja saada heiltä uusia luovia ehdotuksia palveluverkkotyön tueksi.

 

7. Toimintarahojen raportointi

Yhteistyöryhmä on myöntänyt tälle vuodelle toimintarahaa sitä hakeneille yhdistyksille ja yhteisöille. Toimintarahat on maksettu kaikille myönnetyille tahoille alkuvuodesta.

Kun toimintaraha on käytetty, tulee siitä raportoida annetulla raportointilomakkeella.

Mikäli raporttia ei toimiteta viimeistään vuoden loppuun mennessä, peritään maksettu toimintaraha takaisin, eikä seuraavan vuoden hakemusta käsitellä.

 

Mikäli toimintarahan saaja on rekisteröity yhdistys, raporttiin ei tarvitse liittää kuitteja vaan yhdistys säilyttää kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollista tarkastusta varten. Jos toimintarahan saaja on muu hakija, tulee raporttiin liittää kuitit kuluista.

 

Raportteja on tullut vasta muutamasta tapahtumasta.

 

8. Muut asiat

 

Välivainion omakotiyhdistyksen 60-vuotis juhlat juhlittiin asukastuvalla ja sen ympäristössä 16.8. Tilaisuus onnistui hyvin. Ohjelmassa mm.runonlausuntaa, pohjan akkojen tanssiesitys ja mandoliiniorkesteri. Tilaisuudessa valittiin vuoden Artturi.

 

Kestävän kehityksen keskuksella oli taimenvaihtopäivä kesäkuussa. Piha-alueella oli taimenvaihtoa ja puutarhaopastusta ja kestävän kehityksen talolla oli samalla avoimet ovet. Lisäksi esiteltävänä on ollut ampiaispesä.

 

Lauantaina 30.8 valtakunnallista siivouspäivää vietetään myös Pyykösjärvellä. Paikalle saa mennä vapaasti myymään kirpparitavaraa. Sateen sattuessa myyntipaikat Paulaharjun koulun aulassa ja katoksen alla.

 

Iloa jumpatan ryhmä aloittaa syksykautensa ma 1.9. Jumppa on suunnattu aikuisille naisille ja se pidetään aina maanantaisin klo 16-17 Metsolankartanossa. Syksykausi maksaa osallistujille 20€.

 

Asukastuvalle on ideoitu askartelu/käsitykerhoa aikuisille ja pelikerhoa lapsille ja nuorille.

 

Tuvalla aloittaa uusi asukastupaisäntä. Hän alkaa pitää Paulaharjun koululla sählykerhoa.

9. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous jonakin torstaina marraskuussa. Marraskuun kokous olisi tarkoitus pitää uusissa kirjaston tiloissa. Anne sopii asiasta tarkemmin Marjatta Korkalan kanssa.

10 Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 18.40.

Jakolinkki