Muistiot

< Takaisin

2014-5 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Keskiviikkona 26.11.2014 klo 17

Paikka:          Puolivälinkankaan kirjastossa, osoitteessa Mielikintie 5

 

Läsnä:           Anitta Hassi-Okuloff         yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Liisa Leppänen                  alueen asukas

                      Vesa Ilola                           alueen asukas

                      Marjatta Korkala               Puolivälinkankaan kirjasto

                      Leena Matila                      alueen asukas

                      Anne Kippola                     sihteeri/ kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

                     


Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 17.15.

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Muutetaan kohta "tupaisäntä" aluerengiksi ja lisätään että aluerenki valvoo lasten omia kerhoja.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Esitetään puheenjohtajaksi Anitta Hassia ja varapuheenjohtajaksi Vesa Ilolaa. Anitta ottaa vastaan puheenjohtajuuden ja hänet valitaan puheenjohtajaksi. Vesa Ilola ottaa vastaan varapuheenjohtajuuden ja hänet valitaan varapuheenjohtajaksi. Valinnat ovat voimassa vuoden 2015.

Toimintarahojen raportointi

Vuodelle 2014 myönnetyistä toimintarahoista tulee raportoida vuoden loppuun mennessä. Raportin täyttää taho jolle toimintarahaa on myönnetty.  Jos sama yhdistys tai taho on saanut toimintarahaa useaan eri tapahtumaan/tilaisuuteen tulee kaikista niistä täyttää erikseen oma raporttinsa. Muut hakijat kuin yhdistykset toimittavat raportin mukana kuitit käytetyistä rahoista. Yhdistyksiltä nämä tiedot löytyvät kirjanpidosta. Raportoimatta tai käyttämättä jääneet toimintarahat tullaan perimään takaisin ensi vuoden alussa. Raportoimatta jättäneille tahoille ei voida myöntää toimintarahaa enää seuraavana vuonna. Raporttien tulee olla perillä vuoden loppuun mennessä.

Toimintarahan haku vuodelle 2015

Alueellista toiminatarahaa koskeva ohjeistus on päivitetty samoin kuin toimintarahan hakemista ja raportointia koskevat lomakkeet. Varsinainen hakuaika tulee lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi 3.12.2014, ja hakuajaksi on suunniteltu 10.–31.12.2014. Toimintarahan hakemisesta julkaistaan lehti-ilmoitus, sekä tietoa tulee myös Internet-sivuille (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto).   Lomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivuilta tai täyttää ne sähköisesti, ja lähettää sähköpostitse.

 

Ohjeiden mukaan alueellinen yhdistys tai toimija (kuten vanhempainyhdistys tms.) hakee toimintarahaa tapahtumakohtaisesti. Jos toimintarahaa haetaan useaan eri tarkoitukseen, tulee näistä kaikista täyttää oma hakemus. Maksimisumma yhtä tapahtumaa / tilaisuutta kohti on 1000 €.

 

Toimintarahahakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa tammi-helmikuussa 2015 joissa tehdään esitykset toimintarahan myöntämisestä. Esitykset viedään lähidemokratiatoimikuntaan hyväksyttäväksi. Sen jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan yhdistyksen/toimijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä erillisellä raportointilomakkeella, mieluiten heti tapahtuman / tilaisuuden jälkeen, viimeistään kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

Kirjaston asiakkaat ja alueen asukkaat ovat toivoneet kirjallisuuspiiriä. Löytyisiköhän tähän vetäjää esim. yliopisto-opiskelijasta tai alueen asukkaasta. Haetaan kirjallisuuspiirille toimintarahaa.

Muut asiat

Pyykösjärven kehittäminen: Vesa Ilola on ollut puheissa kestävän kehityksen talon johtajan Vaaraniemen kanssa asiasta. Kestävän kehityksen keskukselta löytyisi käsiä pyykösjärven kunnostamiseen, mutta tarvittaisiin muita ihmisiä vetämään projektia. Tarkoitus olisi kerätä kaupungilta virkamiehiä ja päättäjiä mukaan keskusteluun ja työryhmään. Alue haluttaisiin saada siihen samaan kuntoon mitä se on ollut 60-luvulla.

Syksyllä järjestettiin pyykösjärvellä pienimuotoinen tapahtuma.

Alueelle tulisi saada:

           -pitkospuut ja lintutorni.

-ruoppaukset

-hyötypuutarha ajatusta keken kanssa eteenpäin

-kesäksi kioskitoimintaa alueelle

-laituri

-pitkospuut

-selvittää täydennysrakentamista alueelle

-rantareitti tulisi jatkaa koko järven ympäri ja valaista koko matkalta.

 

Google maps on ilmoittanut pyykösjärven uimarannan sijaitsevan keskustassa radisson sas hotellin kupeessa. Vesa Ilola on ottanut yhteyttä googleen ja nyt pyykösjärven ranta löytyy google maps palvelimella ihan oikeasta paikasta valokuvan kanssa.

 

 

Anne yrittää selvittää kaikki pyykösjärveä koskevat aloitteet. Marjatta Korkala selvittää onko Pyykösjärvestä löydettävissä vanhoja valokuvia.

 

Tuulaspuiston leikkipuiston rakentamisessa on epäonnistuttu. Leikkipuisto on suunnattu pienille lapsille, kun tarve olisi isompien lasten paikalle. Isommat lapset kokoontuvat nyt päiväkodin pihalla.

 

Keskustelua nuorisotalon muuttumisesta järjestötaloksi: Puolivälinkankaan suuralue tulee menettämään 4 nuorisotyöntekijää. Toiveena olisi että järjestöt ja kolmas sektori paikkaisi tätä vajetta. Iltapäiväkerhojen työntekijöistä toivottaisiin saatavan apua tästä. Asukastupa olisi hyvä saada nuorisotalon, kirjaston ja koulun läheisyyteen. Kaupungin linjauksien mukaan asukastupien pitäisi toimia kaupungin omissa tiloissa. Puolivälinkankaan asukastupa toimii tällä hetkellä kestävän kehityksen keskuksen tiloissa joka ei ole kaupungin oma tila.

 

Kirjasto on löytänyt hyvin paikkansa ja käyttäjänsä Paulaharjun koululla. Ihan kaikki entisen paikan vakikävijät eivät ole vielä löytäneet kirjastoa uudesta paikasta.  Avajaisissa oli väkeä noin 100 henkilöä. Kirjaston valaistusta on parannettu. Kirjaston eteen tarvittaisiin parkkipaikkoja kirjaston kävijöille. Kirjaston kokoustila on yleisessä käytössä ja se on ilmainen. Tila pitää vaan varata käyttöön. Yhdellä henkilöllä voi olla kerralla kolme kahden tunnin aikaa varattuna.

Puolivälinkankaan kirjasto on osan ajasta niin sanottu omatoimikirjasto, jolloin siellä ei ole henkilökuntaa paikalla. Tällöin asiakkaat pääsevät sisään kirjastokortilla.

Omatoimikirjasto vaatii kuitenkin aina henkilökuntaa. Henkilökunnan tekemällä työllä taataan se, että kirjasto pysyy siistinä ja käyttökelpoisena.

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 15.1.2015 klo 17 Puolivälinkankaan asukastuvalla.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 19:30

.

Jakolinkki