Muistiot

< Takaisin

2015-4 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:              Torstaina 17.9 klo 16

Paikka:           Puolivälinkankaan asukastuvalla kestävän kehityksen talolla, osoitteessa

                      Sorvarintie 16

 

Läsnä:            Anitta Hassi-Okuloff                               yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Marjatta Korkala                                      Puolivälinkankaan kirjasto

                      Päivi Moilanen                                        Tuiran seurakunta

                      Mirja Tapio                                              alueen asukas

                      Liisa Leppänen                                        alueen asukas

                      Vesa Ilola                                                 Puolivälinkankaan vanhempaintoimikunta

                      Elina Haataja-Ilmoja                               Puolivälinkankaan asukasyhdistys

                      Jani Alatalo                                              Puolivälinkankaan asukasyhdistys

                      Markku Tapio                                          alueen asukas

                      Veikko Kettunen                                      alueen asukas

                      Päivi Saloranta                                         alueen asukas

                      Leena Matila                                                                  alueen asukas

                      Anne Kippola                                                                sihteeri/kunt. vaik koordinaattori                   

 

               Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 16.02.

 

Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

Virkakielikampanja Oulussa

Oulun kaupungissa selkeytetään omaishoidon tuen päätöstekstejä. Tekstityö liittyy kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkakielikampanjaan, jossa kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään.

 

Yhteistyöryhmä kävi läpi kolme esimerkkitekstiä (päätökset) ja kirjasi niistä ylös huomioita. Virkakielikampanjan diat ja esimerkit pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös 1

-Teksti on selkeämpää, kuin mitä nämä ovat aiemmin olleet

-Päätös lähetetään hoidettavalle. Olisiko hyvä lähettää päätös myös hoitajalle jos hoidettava on siinä kunnossa, ettei ymmärrä.

-Päätöksessä ei sinutella vaikka aiemmissa dioissa kerrottiin, ettei teitittelyä enää käytetä.

-”Jos olosuhteenne muuttuu….” lauseen jälkeen puuttuu tieto, kuinka kauan käsittely kestää? Mihin mennessä olosuhteiden muutoksesta pitää ilmoittaa?.

 

Päätös 2

-Jälleen sinuttelu puuttuu

-päätös ei ole johdonmukainen

-päätös tuntuu vajaalta ja herättää paljon kysymyksiä

-Hankala lukea. Ensin kerrotaan tuen myöntämisestä ja sitten luetellaan miksi tukea ei saisikaan. Pitäisi olla väliotsikot ja esimerkkejä tilanteista.

-päätöksessä puhutaan sekä harkinnanvaraisista vapaista, että lakisääteisistä vapaista, mutta termejä ei ole avattu.

-Mikä on tilapäishoito?

-”…mikäli hoidettava käyttää kunnan palveluja enintään viidestä seitsemään tuntia päivässä” Mitä palveluja tämä tarkoittaa?

-Päätöksessä puhutaan hoidettavasta, omaishoitajasta ja asiakkaasta. Kumpi on asiakas?

 

Päätös 3

-Päätös lukee selkeästi

-Hyvin jäsennelty teksti

 

Yleisiä huomioita päätöksistä:

Laita ja pykälät pitäisi avata ja lukea suoraan vaikka erillisellä liitteellä.

Lisätietoja kohdassa pitäisi olla myös sähköpostiosoitte.

Liian viralliset tekstit vaikealukuisia vanhusten lisäksi myös nuorille.

Onko sinuttelu kaikkien kulttuurien edustajille sopivaa?

 

 

                Asukasyhdistyksen kuulumiset

Asukasyhdistys on nostanut kaksi uutta toimipistettä pystyyn kesän asukastuvan lisäksi kesän aikana. Toimintaa on laajennettu Puolivälinkankaan nuorisotalolle ja Tuiran uimarannan kahvioon.

Asukasyhdistys on työllistänyt kesän aikana on työllistetty 35 kesäseteli nuorta.

Kahvila rantsussa on käynyt elokuussa 2500 maksavaa asiakasta. Asukasyhdistys on tehnyt tuiran rannalla paljon yhteistyötä saunaseuran ja talviuimareiden kanssa.

Kahvila rantsu toimii nyt syyskuun loppuun saakka, mutta avautuu jälleen ensi vuonna toukokuussa. Asiasta on sovittu jo asukasyhdistyksen, yhteisötoiminnan ja liikuntapalveluiden kesken.

 

Nuokkarilla kävi kesällä noin 20-30 nuorta päivittäin (pääosin maahanmuuttajia). Nykyisin talolla käy eri käyttäjiä noin 60 päivässä.

Nuokkarilla pyörii nyt nuorten alajaosto, jotka ovat yli 18-vuotiaita nuoria. Nuorista tulee uusien nuokkarin työntekijöiden vertaisohjaajia.

Avoin nuorisotoimi on iltaisin Puolivälinkankaan asukasyhdistyksen pyöritettävänä.

 

             Elokuvanäytöksen järjestäminen

Asukasyhdistykselle on myönnetty 300€ toimintarahaa tälle vuodelle elokuvanäytöksen järjestämiseksi. Elokuvanäytös on tarkoitus järjestää tälle syksyä. Paikaksi on mietitty staria. Elokuva voisi olla suunnattu enemmän ikäihmisille, koska puokkaritalolla on elokuvaoikeudet ja siellä näytetään enemmän elokuvia nuorille. 300€ ei riitä koko salin varaamiseen, joten elokuvalippuun tulee pieni omavastuu. Pieni omavastuu myös varmistaa sen, ettei elokuvalippuja varata turhaan. Elokuvaksi mietittiin kätilöä.

Asukasyhdistys on yhteydessä stariin ja varaa näytöksen, sekä miettii sopivan omavastuuosuuden lippuun. Kun näytös on varattu, siitä tehdään mainos ja mainostetaan mm. asukastuvalla, kirjastossa ym. alueellisesti. Anne myös lähettää mainoksen sitten postitse ja sähköpostitse yhteistyöryhmän listalle.

 

                Muut asiat

Seniorikunnossa  (metsolan kartanon alakerrassa) järjestetään ruskatanssit ti 13.10 klo 14-15.30. Pertti Haipola soittaa tilaisuudessa. Vapaa pääsy.

 

Iloa jumpaten ryhmä on aloittanut tälle syksyä. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16-17. Syyskausi päättyy 7.12. Maksu on 20€/lukukausi.

 

Tablettikurssia on kokeiltu kirjastossa muutaman kerran. Jatkoa mietitään. Ompelupalvelu siirtyy rantsusta lähelle kirjastoa. Kirjallisuuspiiriä yritetään myös järjestää kirjastolle.

 

Pyhän tuomaan kirkolla on alkanut perinteiset ryhmätoiminnat. Yhteistyötä tehdään myös metsolan kartanon kanssa.

               Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 19.11 klo 16 Artturin tuvalla.

              

                Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.25.

Jakolinkki