Muistiot

< Takaisin

2016-4 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:            Torstaina 29.9.2016 klo 16                                                            

Paikka:        Puolivälinkankaan asukastuvalla kestävän kehityksen talolla, osoitteessa

                      Sorvarintie 16

                     

 

Läsnäolijat: Anitta Hassi-Okuloff        Yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Markku Tapio                    Alueen asukas

                      Päivi Moilanen                  Tuiran seurakunta

                      Marjatta Korkala               Puolivälinkankaan seurakunta

                      Susanna Alatainila            Tuiran seurakunta

                      Liisa Leppänen                  Alueen asukas

                      Mirja Tapio                        alueen asukas

                      Terttu Siekkinen                alueen asukas

                      Veikko Kettunen               alueen asukas

                      Elina Haataja-Ilmola         Puolivälinkankaan asukasyhdistys

                      Jani Alatalo                        Puolivälinkankaan asukasyuhdistys

                      Anne Kippola                     sihteeri /Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

                     

 

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi-Okuloff avaa kokouksen klo 16.00.

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

  1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

  1. Asukastuvan kuulumiset ja Tuiran Rantsun toiminta

Asukastuvalla toimitaan nykyisin tiimeissä toiminnan selkeyttämiseksi, kun on niin monta pistettä; Jani toimii ja vastaa Rantsusta, Nina asukastuvasta ja Elina nuokkaritoiminnasta.

 

Nuokkari on avoinna 14.30-20 ma-pe. Pääpaino toiminnassa on vanhemmissa nuorissa, 15–19 vuotiaista. Toimintaan saadaan kaupungin avustusta.  Meneillään on pilottihanke, jossa koulutetaan isommista nuorista vertaisohjaajia ja heistä koottaan oma alajaosto. Puokkari on ensimmäinen asukastupa jolla on tällaista toimintaa. Yhteistyö sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa on tiivistä.  Nuokkarilla käy viikossa reilut 100 kävijää ja yli 500 kävijää kuukaudessa. Nuokkarilla toimii opiskelija joka kouluttautuu samalla nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Tämä toiminta on yhteistyössä kaupungin kanssa. Myös vakuutusyhtiö elon kautta nuokkarilla toimii toinen uudelleen koulutettava opiskelija. Ystävyyskahvila suunnitteilla nuokkarille, jossa tavoitteena on yli sukupolvien toiminta. Syksyllä tulossa paljon uusia toimintoja.

 

Nuokkarille etsitään alue mummoa tai pappaa tai vaikkapa pariskuntaa toimimaan vapaaehtoisesti nuorten parissa.

 

Viime vuonna Puolivälinkankaan asukasyhdistys työllisti 77 henkilöä. 22 kesäseteliläistä ja yksi sponssi nuori.

 

Tupa pyörii normaalisti, samoi lounas- ja asiointipalvelu.

 

Kesä meni Rantsussa hyvin. Rantsu on huomenna viimeistä päivää auki tälle kesälle. Rantsussa on ollut noin 10 000 kävijää kesän aikana. Rantsu on työllistänyt paljon ihmisiä. Rantsun jatkosta on palaveri liikuntapalveluiden kanssa marraskuussa.

 

Asukastupa aukaisee uuden pisteen osoitteeseen Paulaharjuntie 22. Näihin tiloihin tulee ompelija, korujen tekoa ja aluelehden tekoa. Tarkoituksena on elvyttää Meijän lehti jaettavaksi jälleen suuralueelle. Asiointipalvelu laajenee ja tulee vanhuspainotteisemmaksi.

 

 

  1. Toimintarahojen raportointi

Tänä vuonna saadut toimintarahat pitää raportoida tämän vuoden loppuun mennessä.  Toimintarahan käytöstä voi täyttää heti raportointilomakkeen, kun tilaisuus tai tapahtuma on pidetty. Jos järjestäjä on jokin muu, kuin rekisteröity yhdistys pitää raportin mukana toimittaa kuitit käytetyistä rahoista.

 

  1. Alueen asukkaiden syysretki

Virkistysretkeen on myönnetty toimintarahaa 400€ tälle vuodelle. Virkistysretkeksi ideoitiin keväällä jo elokuvanäytöstä stariin. Elokuvaksi toivotaan jotain suomalaista. Retki järjestetään loppuvuoden aikana, loka-marraskuussa. Liput myydään pienellä omavastuulla asukastuvalta.

 

  1. Muut asiat

 

Unelmat liikkeelle:

Unelmat liikkeelle on tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee yksittäisiä ihmisiä ja eri toimijoita yhdessä kokeilemaan keinoja liikkumisen lisäämiseksi. Tavoitteena on lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle. Toimintaa juurrutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, ja sitä tehdään yhdessä. www.unelmatliikkeelle.fi on kaikille avoin alusta, joka kokoaa yhteen yksittäisten ihmisten ja paikkakuntien liikuntatapahtumia ja ideoita kaikkien iloksi. Oulun seudulla on käytössä oma alusta, joka löytyy osoitteesta oulu.unelmatliikkeelle.fi. Alustalle kuka tahansa voi merkitä omat liikkumisen tapahtumansa.

 

 

Seurakunnan terveisiä: Pyhän tuomaan kirkolla on alkanut hyvin toiminnot tälle syksyä. Seurakunnalla on paljon toimintaa ikäihmisille ja sitä kautta heillekin voidaan viedä tietoa nuorisotalon sukupolvien ylittävästä toiminnasta. Tuiran kirkko on täyttänyt 100 vuotta ja sitä on juhlittu kolmepäiväisillä juhlilla.

 

Yhteisötoiminnan tiimi on muuttanut Oulu10 n tiloista, osoitteeseen Torikatu 23 3 krs. Yhteisötoiminta toimii nyt samoissa tiloissa monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kanssa.

 

Kehittämisjaosto on tehnyt päätöksen kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan, sekä Villa victorin toimintojen siirtämisestä konsernihallinnosta sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Siirto tapahtuu ensi vuoden alusta. Lopullisen päätöksen siirrosta tekee kaupunginhallitus kokouksessaan 17.10. Toistaiseksi toiminnot jatkuvat entisellään myös sivistys- ja kulttuuripalveluissa.

 

Annen työsopimus on tällä hetkellä tämän vuoden loppuun saakka.

 

  1. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Seuraava Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous pidetään tiistaina 15.11 klo 16 asukastuvalla. Kokous on tämän vuoden viimeinen.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 17.25.

Jakolinkki