Muistiot

< Takaisin

2017-4 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Torstaina 28.9.2017 klo 16.00

Paikka:          Puolivälinkankaan uudella asukastuvalla osoitteessa Paulaharjuntie 22.                       Katutasossa, rakennuksen vasemmassa päädyssä.              

 

Läsnä:           Anitta Hassi-Okuloff                              yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Elina Haataja-Ilmola                               Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys

                      Raija Karvo                                              alueen asukas

                      Marjatta Korkala                                     Puolivälinkankaan kirjasto

                      Päivi Moilanen                                        Tuiran seurakunta

                      Markku Tapio                                          alueen asukas

                      Arja Suuronen                                        Lähidemokratiatoimikunnan jäsen/alueen asukas

                      Veikko Kettunen                                     alueen asukas

                      Päivi Saloranta                                        alueen asukas

                      Jani Alatalo                                              Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistys

                      Anne Kippola                                          sihteeri/kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 16.03.

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

  1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

  1. Uuden asukastuvan esittely

Asukastuvan toiminnanjohtaja Jani Alatalo esitteli uuden tuvan tilat.

 

  1. Asukastuvan ajankohtaiset ja kahvila Rantsun kesän kuulumiset.

Kahvila Rantsua on pyöritetty kesän Tuiran rannalla sijaitsevissa tiloissa. Tuvan muuton vuoksi kaksi tuvan työntekijää työskenteli kesällä Rantsussa. Kesäseteliläisiä oli Rantsussa kesän aikana 40 henkilöä. Asukasyhdistyksen työntekijä lämmitti Tuiran rannalla olevaa kesän saunaa. Huonot säät hieman rajoitti Rantsun kävijämäärää. Rantsussa järjestettiin elokuussa Jamppa Tuomisen lauluilta joka veti tilan täyteen. Yhteislaulutilaisuudelle on toivottu jatkoa.

 

Asukastuvan avajaisia vietettiin viime viikon perjantaina ja kävijöitä oli noin 300 henkilöä.

Asukasyhdistyksen pitämä Puokkarin nuokkari on laajentanut toimintaansa ja toimii nykyään yhteistyössä alueen koulun kanssa. Asukasyhdistyksellä toimii nykyään nuokkarilla kaksi hanketta; KAAOS –hanke ja STEA-hanke. Hankkeiden puitteissa on järjestetty paljon tapahtumia alueella ja toteutettu mm. luontopolku ja kirpputori. Nuokkarilla on kävijöitä nykyään yli 500 kuukaudessa ja kävijämäärät ovat jatkuvasti nousussa. Nuokkari oli vetämässä Oulun päivien aikaan vesitornin luona toimintarataa. Sotkeminen ja ilkivalta on valitettavasti haitannut ulkona järjestettäviä toimintoja.

 

 

  1. Pohjoisen hyvinvointialueen tilanne

Hyvinvointipisteiden kehittäminen seminaarissa pohdittiin 5.9. Kaijonharjun ja Rajakylän asukaslähtöisten palvelujen kehittämistä. Pohjoisen alueen asukkaat ovat olleet huolissaan terveyspalveluiden jatkosta. Kaijonharjun ja Rajakylän terveyspalvelut lakkautetaan ja asiakkaat ohjataan Tuiran hyvinvointikeskukseen.

 

Seminaari oli Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän eli alueen asukkaiden järjestämä. Asukastoimijat ovat kiinnostuneita oman alueensa hyvinvointipisteiden kehittämisestä ja siitä, mitä hyvinvointipalveluja alueella on jatkossa, kun Kaijonharjun ja Rajakylän terveysasemien palvelut lakkautetaan nykyisessä muodossaan. Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Terttu Turunen kertoi, että hyvinvointikeskusten ja -pisteiden suunnittelu on osa palveluverkkoratkaisua ja matalan kynnyksen palvelupisteverkkosuunnitelmaa. Talousarviossa 2016 on päätetty Tuiran terveyskeskuksen ja Tuirankartanon tilojen remontoimisesta hyvinvointikeskuksen käyttöön. Hyvinvointipistesuunnittelu on asiakaslähtöistä, hyvinvointijohtajan päätöksellä on perustettu kaksi eri työryhmää suunnittelua varten: yksi keskittyen lapsiperheiden hyvinvointipisteen palvelujen suunnitteluun ja toinen työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointipisteen palvelujen suunnitteluun

 

Pohjoisen hyvinvointialueen alueella on eniten ihmisiä, yhteensä noin 78 000 ihmistä.  Alue on myös sosioekonomisesti haastavin.

 

Hyvinvointipalveluissa ei enää hoideta ihmistä vaan yhtä ongelmaa kerrallaan. Tuiran terveyskeskus palvelut ei toimi nytkään, miten muutoksen jälkeen? Jonottaminen on todella hidasta ja sairaat ihmiset joutuvat jonottamaan isoissa joukoissa. Miten palvelut voisivat toimia sitten kun keskuksen alueella on monta kymmentätuhatta asiakasta lisää.

Tuiran hyvinvointikeskus on järkyttävä ajatus. Kun hyvinvointikeskuksista pidettiin asukastilaisuuksia oli päätökset jo tehty. Alueiden asukkaiden mielipiteitä ei otettu huomioon suunnittelussa. Huoli on tulevista terveyspalveluista kova.

 

On kummallinen tapa, että jokaisessa vaivassa pitää ensin tavata sairaanhoitaja ennen kuin pääsee lääkärille, vaikka vaiva olisi selkeästi sellainen että se vaatii lääkärin tapaamisen.

 

Osa Tuiran terveyskeskuksen asiakkaista on vaihtanut terveyspalvelunsa Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen, koska on koettu että sinne pääsee helpommin hoitoon. Usea on hakeutunut myös yksityiselle lääkäriasemalle, koska ei ole saanut palvelua kunnallisesta terveydenhuollosta tai hammashuollosta. Kova huoli on pienituloisista ja niistä ihmisistä, jotka eivät osaa vaatia itselleen hoitoa.

 

 

 

  1. Valtuustoaloite Pyykösjärven kunnostamisesta

Oulun kaupunginvaltuutetut Kalervo Ukkola, Jukka Kolmonen, Mikko Salmi, Mikko Merihaara, Mikko Viitanen, Sari Halonen ja Henna Määttä ovat jättäneet valtuustoaloitteen Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostamiseksi. Valtuutetut katsovat etti järvien kunnosta ole huolehdittu kunnolla vuosikymmeniin ja se näkyy mm. vuosittaisina uinin estävinä sinileväkukintoina järvissä.

 

Pyykösjärven parantamista on yritetty viedä eteenpäin yhteistyöryhmän ja alueen asukkaiden toimesta ja useampaan kertaan. Nyt tällä asialla on mahdollisuudet edetä kunnolla, kun joukko valtuutettuja on tarttunut tähän asiaan ja tehnyt asiasta aloitteen.

Pyykösjärven tila on huolestuttava. Alueen asukkaille on epäselvää kesäaikaan, voiko siellä uida. Pyykösjärvi on kuitenkin ilmeisesti edelleen kaupungin virallinen uimaranta, jolloin sieltä otetaan näytteitä ja tiedotetaan mahdollisista ongelmista jotka estää käytön.

 

 

  1. Muut asiat

Menninkäisentie 3:sen asemakaavan ja tonttijaen muutoksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma on julkistettu.

 

Kemintien varteen suunnitellaan bulevardia johon on suunnitteilla uusia korkeita taloja ja rautatie- tai raitiovaunu liikennettä. Kaavasuunnitelmat eivät ole vielä nähtävillä.

 

Asukasyhdistykselle on myönnetty alueellista toimintarahaa alueen asukkaille järjestettävään tapahtumaan tai tilaisuuteen. Aiempina vuosina on järjestetty alueen asukkaille elokuvanäytös, johon on saanut lunastaa lipun halvempaan hintaan asukastuvalta. Tullaan tulokseen, että elokuva on edelleen hyvä vaihtoehto tämän rahan käyttämiseksi. Toivotaan, että elokuvanäytöksestä tiedotetaan laajasti alueella.

 

 

  1. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään 23.11 klo 16 Puolivälinkankaan nuorisotalolla.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 17.40.

Jakolinkki