Muistiot

< Takaisin

2017-5 Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Torstaina 23.11.2017 klo 16.

Paikka:          Puolivälinkankaan nuorisotalo, osoitteessa Mielikintie 7.

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anitta Hassi avaa kokouksen klo 16.02.

 

 1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Puolivälinkankaan nuorisotilojen ja toiminnan esittely

Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Elina Haataja-Ilmola esittelee nuorisotalon toimintaa:

Puolivälinkankaan nuorisotilat ovat Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistyksen pitämä yksi toimipiste. Asukasyhdistys pitää talossa nuorisotoimintaa toimii yhteistyössä kaupungin kanssa. Kuukaudessa on kävijöitä noin 1100 kuukaudessa. Nuorisotila on yksi parhaiten tällä hetkellä toimivista nuorisotiloista. Asiakkaina on paljon maahanmuuttajia.

Nuorisotalon käyttö on jaettu ikäryhmittäin. Klo 14–16.30 on pienempien lapsien vuoro ja klo 17–20 nuoret.

Talossa on monta toimintaa saman katon alla mm. Paulaharjun koulu, nuorisotilat ja ip-toiminta. Toimintaan toivotaan mukaan kaikenikäistä väkeä. Nuorisotalon toiminta yritetään saa yhteisölliseksi yli sukupolvien toiminnaksi.

Joulukuussa aloitetaan elävä joulukalenteri. Luukkuja avataan eri puolilla suuraluetta ja se sisältää aina jotain toiminnallista.

Kokouksen lopuksi käydään kierros nuorisotalon tiloissa.

 

 1. Alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2018

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Toimintaraha vuodelle 2018 on haettavissa 4.–29.12.2017 klo 16 välisenä aikana. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

           
 

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen aluetoimintaan osallistuvat (esimerkiksi yhteistyöryhmän toimintaan osallistuvat ja/tai alueellista toimintaa järjestävät) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esimerkiksi vanhempaintoimikunnat ja asukasryhmät).   

Toimintarahaa haetaan siltä suuralueelta, jolle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Toimintarahahakemukset käsitellään kunkin suuralueen yhteistyöryhmässä. Jokainen yhteistyöryhmä tekee esityksen toimintarahan jakamisesta suuralueensa toimijoille. 

 

 

Alueellisen toimintarahan käyttötarkoitus ja siihen liittyvät rajoitukset

 

Alueellista toimintarahaa myönnetään kaikille asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin esimerkiksi:

 • liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kotiseututapahtumiin
 • kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen
 • tapahtumista tiedottamiseen
 • tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin
 • kaikille asukkaille avoimiin tilaisuuksiin (ei yhdistysten omiin vuosijuhliin / kokouksiin) 

 

Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän toimintarahan enimmäismäärä on 1000 euroa.
 

 

Toimintarahaa ei myönnetä:

 

 • pelkästään irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
 • tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu, varainkeruu tai mainonta
 • yksinomaan kaupungin omille palveluille (voivat olla yhteistyössä hakevan tahon kanssa)
 • päihteisiin
 • pelkästään palkkakuluihin
 • velkojen lyhennyksiin tai korkoihin
 • puoluepoliittisille järjestöille
 • yksityisille henkilöille tai yrityksille
 • yhdistysten hallinnollisiin kuluihin, kokouspalkkioihin tai jäsenmaksuihin
 • aluelehden tekemiseen (aluelehteen voi hakea avustusta erillisellä kohdeavustuksella)

 

Lisää tietoa toimintarahasta ja sen hakemisesta löytää https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto.

 

 

 1. Yhteistyöryhmän ensi vuoden toiminta

Yhteisötoiminta muuttui osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja vuoden 2017 alussa. Toistaiseksi tämä muutos ei ole vaikuttanut yhteistyöryhmien toimintaan. Aluetoiminnasta on kuitenkin pidetty suunnittelu ja kehittämistilaisuuksia. Katsotaan tuleeko toimintaan jotain muutoksia ensi vuoden aikana.

 

Puheenjohtajaksi valitaan Anitta Hassi. Varapuheenjohtajaksi ei ole halukkaita. Kysytään, haluaisiko Vesa Ilola jatkaa varapuheenjohtajana myös ensi vuonna.

 

Kaupungin sivuilla tien hoidosta jätettyihin huomautuksiin, ei ole saatu palautetta.

Oulun kaupungin uusi palautesivusto on otettu käyttöön ja sen osoite on www.ouka.fi/palaute.

 

 

 1. Muut asiat

 


Oululaisilta kysytään osana sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitystä sähköisellä kyselyllä, mitä asioita he arvostavat palveluissa ja mitä tulisi huomioida palveluverkkosuunnittelun yhteydessä. Vastaajat saavat arvioida nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä, sekä kertoa, miten itse haluaisivat käyttää kaupungin tiloja. Kysely on auki 21.-29.11.2017. Linkki kyselyyn on sivulla: www.ouka.fi/palveluverkko, johon kootaan kaikki palveluverkkoselvitykseen liittyvä materiaali.

 

Vuoden alusta aloitetaan työryhmä, joka tekee Oulun kaupungille vuorovaikutussuunnitelman. Uusi vuorovaikutussuunnitelma korvaa aiemman osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman. Työryhmän työskentely kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

 

21.11 tiistaina oli alueryhmän perustamistilaisuus missä oli edustusta eri kaupungin yksiköistä ja mm. seurakunnasta. Tarkoituksena on alueellinen ehkäisevän työn toiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.

 

Puolivälinkankaan pientaloyhdistys ei ole ollut toiminnassa ja on nyt lopetettu kokonaan. Toiminta on siirtynyt osaksi Välivainion omakotiyhdistystä.

 

Kemintien bulevardin rakentaminen aloitetaan vuonna 2019, jolloin alueelle alkaa nousta uusia taloja.

 

Välivainiolle on tullut Kris ry:n päivätoimintaa, johon osallistuu vankilasta vapautuvia henkilöitä. Lähistöllä on alkanut  toiminnan käynnistymisen jälkeen tulemaan murtoja ja alueelle ilmaantunut sekavan oloisia ihmisiä. Lähellä on murtauduttu mm. varastoihin ja pyöräsuojiin ja terasseille. Seurataan tilannetta ja ollaan tarvittaessa yhteydessä Kris ry:hyn.

 

 1. Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Seuraava Puolivälinkankaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous pidetään tiistaina 1.2.2018 klo 16 Puolivälinkankaan asukastuvalla osoitteessa Paulaharjuntie 22.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 17.34.

Jakolinkki