2013 - 5 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.6., muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 5 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.6., muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 6.6.2013 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kunnantalo, valtuustosali
Kirkkotie 3

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Anni Jämsä, Hannes Kortesalmi, Pentti Lahdensivu, Esko Olkoniemi, Reima Ritapuu, Ritva Sauvola, Terttu Tammia, Aarne Vuonovirta, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.)


3. Paikallistason sopimuksellisuuden edistäminen - Ritva Sauvola, Yhteisöhautomo – hankkeesta.
Hankeaktivaattori Ritva Sauvola esitteli Jomman toimintaa, kertoi Yhteisöhautomo –hankkeesta ja paikallistason sopimuksellisuudesta. Muistion liitteenä kokouksessa pidetty esitys. Lisätietoja Ritvalta: ritva.sauvola@jomma.fi; puh. 040 744 9059.


4. Kaupunkistrategia 2020 luonnos
Tutustuttiin kaupunkistrategian luonnokseen ja kommentointiin sitä.
Esille tulleita asioita olivat:
• Teksti on hyvin tiivistä, vaikea ottaa kantaa, kun tekstiä on näin niukasti.
• Onko taloudellisia resursseja toteuttaa strategia?
• Arvoista avoimuus ja oikeudenmukaisuus olisivat reiluutta parempia kuvauksia.
• Kuntalaisten hyvinvointi –kohdassa oleva indikaattori ”Kuntapalvelujen sähköisen asioinnin osuus kaikesta asioinnista nousee 30%:iin” ei ole realistinen.
• Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky –kohdassa oleva ”Työpaikkamäärän nettokasvu v. 2020 mennessä (ka. n. 2500/vuosi)” – epärealistinen tavoite
• Strategiassa huomioitava alueellisuus ja alueiden erilaiset tarpeet. Erilaisuudesta johtuen esim. käyttäjämäärät eivät ole aina sopivia mittareita.
• Miten yksilö löytää strategiasta itsensä, teksti aika korkealentoista.
• Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys –kohtaan liittyen tuotiin esille, että MIPS-mittaus ollut käytössä jo pitkän aikaa liittyen ympäristökuormitukseen ja ekotehokkuuteen liittyen.
• Ennaltaehkäisy on keskeistä ja jokaisen on sitouduttava itsestänsä huolehtimiseen.
• Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen – kohdassa olevaa ”Kannanotto henkilöstöresurssin määrän kehitykseen” ei tarvita.


5. Haukiputaan alakoulusta keskusteleminen
Keskusteltiin Haukiputaan alakoulun tulevaisuudesta. Alakoulun tuleva käyttö ja aikataulu ovat vielä epäselvä, voi olla että alakoulua tarvitaan oppilaiden väistötilana lähitulevaisuudessa. Kokouksessa esitettiin, että alakoulun tiloihin voisi tulla Oulu10 etäpalvelupiste, kela:n ja ely-keskuksen palveluita, asukastupa, järjestöille toimintatilaa, Teatterikupan toimintaa.
Alakoulun sijainti on hyvä, ja käyttö palvelisi myös liikenteellisesti aluetta.
Päätettiin liittyä eläkeliiton Haukiputaan yhdistyksen tekemään aloitteeseen, jossa ehdotetaan alakoulun käyttöä järjestöjen toimintatilaksi.


6. Haukiputaan suuralueen Ouka / yhteisötoiminta – nettisivujen päivittäminen
Tutustuttiin Hannun ja Kaarinan tekemään tekstiluonnokseen. Todettiin, että olisi hyvä kuvata Haukiputaan nykytilannetta ja ”markkinoida” alueen hyviä palveluita ym. hyviä puolia. Kuvissa olisi hyvä olla ihmisiä ja Haukiputaan kauniita maisemia.


7. Ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja kuulumiset
Maaginen Martinniemi ja Venepilkkikisa 8.6. Maaginen Martinniemi tapahtumaan on saatu tukea uuden Oulun juhlavuosi –rahastosta ja Jommalta.
Martinniemen kesätapahtuma on 14.7., tapahtuman järjestää kyläyhdistys.


8. Muut asiat
Keskusteltiin toimintarahasta. Päätettiin myöntää avustusta rauhanyhdistyksen lasketteluretkelle ja Martinniemen eläkeläisten retkelle, molemmille 450 euroa. Päätettiin, että tänä vuonna avustusta myönnetään yleisesti kaikille sitä hakeville yleishyödyllisille yhdistyksille. Kukin järjestö voi hakea avustusta kerran vuodessa, kattosumma avustukselle on 450 euroa.

Keskusteltiin, millä tavalla yhteistyöryhmän toimintaa voitaisiin mainostaa alueella. Päätettiin laittaa syksyn ensimmäisestä yhteistyöryhmän kokouksesta lehtimainos.


9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:30.
Seuraava kokous 5.9. klo 17 Haukiputaan kunnantalon valtuustosali.