Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 6 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 5.9., muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 5.9.2013 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kunnantalo, valtuustosali
Kirkkotie 3

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Pirkko Bergman, Aarno Ervasti, Irma Kiventerä (saapui klo 18), Hannes Kortesalmi, Irja Lahdensivu, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Senja Nikkinen, Esko Olkoniemi, Sirpa Pietilä, Lilja Sassi, Taisto Sutela, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.),


3. Kiiminkijoki ry – Esko Olkoniemi
Esko esitteli Kiiminkijoki ry:n toimintaa (esitys muistion liitteenä)
• Neuvottelut meneillään, miten Oulun kaupunki ottaa osaa Kiiminkijoki ry:n toimintaan
• Internetistä voi seurata veden tilaa, mm. kirkkautta
• Ely-keskukseen voi ottaa yhteyttä, jos havaitsee, että esim. jostakin ojasta kulkeutuu turvetta jokeen.
• Esko toimii yhdistyksen puheenjohtajana
• Internetsivut: kiiminkijoki.fi


4. Keskustelua mahdollisuudesta saada yhteispalvelupiste työvoimapalvelujen kera Haukiputaalle – Hannu Liljamo
• Hannu kertoi tekemästään aloitteesta (Aloiteoululle.fi, numero 674) liittyen työvoimatoimiston palvelujen turvaamiseen Haukiputaalla.
• Henkilökohtaisten neuvontapalvelujen säilyminen tärkeää, Oulun keskustan palveluihin on pitkä matka. Syrjäytyminen lisääntyy, jos palveluita ei saada läheltä.
• Hannu on ollut yhteydessä Oulun kaupunkiin asiasta, ja sieltä on suhtauduttu myönteisesti ajatukseen yhteispalvelupisteestä, jossa Oulu10-palvelujen yhteyteen tulisi myös työvoimapalveluja.
• Oulu, ELY ja TE-keskus ovat käyneet neuvotteluja Haukiputaan yhteispalvelupisteestä keväällä ja neuvottelut jatkuvat elo-syyskuussa. Hannu ei ole saanut vastausta Oulusta, millä tavalla neuvottelut ovat syksyllä jatkuneet.
• Myös asukastupa olisi hyvä saada samaan kokonaisuuteen.
• Kokouksessa keskusteltiin asiasta, ja tuotiin esille, että samassa palvelukokonaisuudessa voisi olla myös Kelan ja poliisin palvelut.
• Päätettiin tehdä kannanotto asiasta, jonka muotoilevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.


5. Keskustelua ABC – liittymän tiejärjestelyistä
• Hannu esitteli liittymän järjestelyä. Hannu on tehnyt aloitteen kiertoliittymän rakentamisesta tähän risteykseen (Haukiputaantie, Kiimingintie, Martinniementie) liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Aloiteoululle.fi, numero 712)
• Jos kiertoliittymä tulee, tarvitaan myös kevyenliikenteen väyliä, jotta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on turvallista ylittää teitä.
• Varsinaisesta risteyksestä ja teistä vastaa ELY, mutta jos tiehen liittyy katu, siitä vastaa Oulun kaupunki.
• Asiasta tehty aloite jo aikaisemmin, joka on ollut Haukiputaan kunnanvaltuuston käsittelyssä vuonna 2011 (http://213.216.208.165/haukipudas/kokous/2011748-7.HTM)
• Keskusteltiin tieasioista kokouksessa, ja todettiin, että on muitakin risteysalueita, jotka puhuttavat. Päätettiin yrittää saada seuraavan kokoukseen ELY-keskukselta ja kaupungilta virkamiehet keskustelemaan tieasioista.
• Hannu kysyy sähköpostilla yhteistyöryhmän nimissä keskustellusta risteyksestä, onko ELY tietoinen vuonna 2010 tehdystä aloitteesta. Samalla Hannu tiedustelee ELYltä ja Oulusta mahdollisuutta osallistua seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen. Liitetään myös aikaisempi vuonna 2010 tehty aloite tähän (valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Asemakylällä).


6. Yhteistyöryhmän toimintaraha-avustukset
• Nina esitteli saapuneet toimintaraha-avustushakemukset (3kpl)
• Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys ry hakee avustusta 450 euroa mm. kesäretken tekemiseen. Päätettiin myöntää 450 euroa.
• Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys ry hakee avustusta 400 euroa Haukipudas päivien mainostamiskuluihin. Avustuksen myöntämistä puollettiin kokouksessa, mutta päätettiin jättää päätös seuraavan kokoukseen. Varmistetaan ensin, että tarvitseeko Haukipudas-päiville myöntää enemmän avustusta, ja onko tarkoitus hakea esim. kaupunginhallitukselta avustusta.
• Martinniemen eläkkeensaajat ry hakee avustusta Boccia-pallojen hankintaan 450 euroa. Päätettiin myöntää avustusta 450 euroa.
• Sirpa Pietilä esitteli lisäksi Parkumäen koulun entisten oppilaiden suunnitelmaa järjestää valokuvanäyttely koulun 90-vuotis juhlan kunniaksi. Tähän haettaisiin yhteistyöryhmän avustusta 450 euroa. Yhteistyöryhmä suhtautui periaatteessa myönteisesti avustuksen myöntämiseen. Pyydettiin tekemään hakemus seuraavaan kokoukseen.


7. Ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja kuulumiset
• Oulu10 palveluja saa Haukiputaan kunnantalolla sijaitsevasta etäpalvelupisteestä, voi mm. maksaa Oulun kaupungin lähettämiä laskuja, ja ostaa teatterilippuja ym. Todettiin, että etäpalvelupisteen tarjoamia palveluita ei tunneta vielä kovin hyvin, tarvitaan parempaa mainostamista. Nina lupasi ottaa asian puheeksi Oulu10-palveluista vastaavan kanssa.
• Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä vastaamaan uutta jätehuoltolakia. Määräyksistä on tehty luonnos, jota voi kommentoida. Päätettiin, että otetaan selville, onko määräyksissä jotain erityistä, johon tulisi kiinnittää huomiota. Laitetaan jätehuoltomääräysten luonnos ja lausuntopyyntö yhteistyöryhmälle kommentoitavaksi. Kommentit voi lähettää Ninalle, joka koostaa ne eteenpäin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille.


8. Muut asiat
• Hannes toi terveiset kaupunginvaltuustosta. Kokee, että on tärkeää osallistua näihin alueen kokouksiin ja kohdata asukkaita. Teknisen liikelaitoksen johtokunnassa on kaavailtu pohjoisen keskuksen tukipistettä, joka voisi sijoittua Haukiputaalle.
• Kaarina toi esille uuden aloitteita koskevan ohjeen, jonka mukaan käsittelyaika on kaksi kuukautta. Mikäli aloitetta ei saada virallisesti käsiteltyä tässä ajassa, tulee aloitteen tekijään olla yhteydessä, ja kertoa viivästymisen syystä. Sovimme että Hannu kysyy koskeeko ohje myös ennen ohjeen tekoa tehtyjä aloitteita.
• Kaarina toi terveiset Heitontieltä. Tien ylittäminen vaarallista koululaisille. Yritetty järjestää mm. saattajapalvelua saattamaan lapsia tien yli. Tielle on tulossa uudet liikennejärjestelyt, mutta tien muutostyöt eivät käynnisty vielä vuoden 2013 aikana. Kokouksessa tuotiin esille, vapaaehtoisesta saattajaringistä tulisi tiedottaa laajemmin, jotta ihmiset tietäisivät ilmoittautua mukaan. Toisaalta myös kaupunki voisi palkata pitkäaikaistyöttömiä auttamaan tien ylittämisessä.
• UPM aikoo valittaa oikeuteen ratkaisusta suojella Martinniemen sahan savupiippua. Yhteistyöryhmässä päätettiin liittyä Martinniemen ja kirkonkylän asukasyhdistysten lausuntoon asiasta. Todettiin että piippu on tärkeä muistomerkki sahan toiminnasta. Toisaalta myös korostettiin, että piippu täytyy olla turvallinen.
• Rantapohjassa ollut juttu, että Haukiputaan alakoulun koulun käytöstä luovutaan. Kokouksessa pohdittiin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Päätettiin tiedustella Tilakeskukselta asiaa. Halutaan myös tietää paljonko vuokra on.


9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:50.
Seuraava kokous pidetään 3.10. klo 17:00.