2013 - 7 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 3.10., muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 7 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 3.10., muistio

2013 – 7, Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 3.10., muistio

Aika: 3.10.2013 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kunnantalo, valtuustosali, Kirkkotie 3
Läsnä:
Kaarina Torro pj
Hannu Liljamo siht
Risto Leppänen ELY
Tapio Siikaluoma Oulun kaupunki
Johannapiritta Huovinen valt.
Hannes Kortesalmi valt.
Milla Kynkäänniemi valt.
Jorma Leskelä valt.
Asukkaat:
Tiina Töyrä, Pirkko Bergman, Aarno Ervasti, Jonna Hirvasoja, Piia Simola, Lilja Soronen, Liisa Koskela, Oiva Sumén, Tuomo Kärkkäinen, Reijo Tiri, Marjatta Tiri, Riikka Ängeslevä, Matias Ängeslevä, Aatu Rautio, Janne Rautio, Katja Lahdenranta-Linna, Emil Linna, Eeli Linna, Simo Similä, Tauno Yliniemi, Esko Olkoniemi, Pentti Lahdensivu, Kati Pöyhtäri-Jussila, Kari Jussila, Keijo Heikinmatti, Pentti Jämsä, Jouko Jussila, Ritva Jussila

1. Kokouksen avaus
• Yhteistyöryhmän pj Kaarina Torro avasi kokouksen ja esitteli Elyn ja Oulun kaupungin edustajat.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
• hyväksyttiin työjärjestys ja lista osallistujista laitettiin kiertämään.

3. Tiehankkeet ja tieturvallisuus Haukiputaalla
• Käsiteltiin käynnissä olevia ja tulevaisuuden suunnitelmia
o Tapio Siikaluoma kertoi työn alla olevista teihin liittyvistä hankkeista, joista Heitonkankaan liittymän alikulku (600 000€) on kaupungin hanke ja tavoite aloittaa työt 2014 alussa ja valmis elokuu 2014 ennen koulujen käynnistymistä, lisäksi uuden Haukiputaan koulun liikennejärjestelyt, Holmanpellon alueeseen liittyvät työt, Runtelinharjun ennallistamishanke kaupungin omistamiin alueisiin. Kuntalaiset voivat vaikuttaa aloitteilla ja antamalla palautetta.
o Risto Leppänen kertoi MALPE (http://www.ouka.fi/oulu/oulun-seutu/mal-aiesopimus) sisältyvistä tiehankkeista. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat palaute Liikennevirastolle mm. sähköisesti, ELYlle tekemällä aloitteita ja antamalla palautetta.
• Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet tiehankkeisiin ja tieturvallisuuteen
o Läsnäolijat kaipasivat nopeampaa palautetta yhteydenottoihin.

4. Ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja kuulumiset
• Heitonkankaat liittymästä käytiin runsas keskustelu, jossa alueen asukkaat (mm. Piia Simola ja Jonna Hirvasoja) toivoivat tekemäänsä aloitteeseen vastausta, jota ei ole saatu. Johannapiritta Huovinen kertoi kokemuksistaan saada parannuksia liikenneturvallisuuteen ennen kuin liittymätyöt on saatu valmiiksi. Kysyttiin estääkö Halpa Hallin tulon alueelle jos kaavassa esitettyjä kaikkia liikennejärjestelyjä mm. kiertoliittymä ei toteuteta. Siikaluoman ja Leppäsen mukaan kiertoliittymän toteuttamatta jättäminen eivät estä Halpa Hallin tuloa. Tapio Siikaluoma tarkistaa onko Halpa Halli hakenut rakennuslupaa. Kokouksen jälkeen Tapio Siikaluoma on kertonut että 9.10. mennessä Halpa Halli ei ole hakenut rakennuslupaa. Ilmeisesti mitään väliaikaisia ratkaisuja liittymän turvallisuuteen ei saada vaan odotetaan töiden käynnistymistä, jotka tulevat muuttamaan liikennöintiä turvallisuuden suuntaan. Asukkaat käyvät edelleen keskusteluja Oulun perusopetus ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuoren kanssa saada työntekijä valvoma an liittymän turvallisuutta.
• ABC-liittymän liikennejärjestelyt: Hannu Liljamo kertoi saamaansa tilastotietoa onnettomuuksista: 2012 risteysalueella on tapahtunut yksi peräänajo-onnettomuus, jossa ei kuolleita eikä loukkaantuneita. 2008-2012 risteyksessä on tapahtunut 7 onnettomuutta (5 risteämis-, 1 peräänajo- ja 1 polkupyöräonnettomuus), joissa 5 henkilöä on loukkaantunut, ei kuolleita. Risto Leppänen kertoi valmiista suunnitelmasta rakentaa risteykseen liikennevalot. Kevyen liikenteen suunnittelu on myös huomioita mutta työt voitaisiin tehdä myöhemmin. Toteutusaikataulu ei ole tiedossa. Esko Olkoniemi esitti puuttuvien pyöräteiden tekemistä.
• Seuraavista liikennejärjestelyistä käytiin keskusteluja:
1. Kellon liikennejärjestelyt ruuhka-aikana kauppojen läheisyydessä olisi ratkaistava. Tapio Siikaluoma kertoi kaavatöiden olevan kesken ja tulevista valaistukseen liittyvistä töistä kyseisessä kohteessa. Esitettiin että liittymien lähellä olevat opasteet ja tiekyltit laitetaan ajan tasalle.
2. Jokelantien kevyenliikenteen järjestelyjä toivottiin. Tie on todettu jo Haukiputaan kunnan selvityksissä vaaralliseksi jalankulkijoille sekä pyöräilijöille ja tarve pyöräteille on olemassa. Risto Leppänen oli asiasta tietoinen.
3. Kellon asematien kunnosta käytiin keskusteluja. Esitettiin virallisen aloitteen tekemistä Elylle.
4. Keskusteltiin Kellonväylän ja Kalimeentien sekä Holstinmäen risteyalueiden kunnosta.
5. Huonokuntoisia teitä kerrottiin olevan Martinniemessä mm. Nalkintie, Kurtintie ja Jäniksenpolku.
6. Kommentoitiin Martinniementien ja Jokisuuntien risteysalueen Martinniemessä olevan ahdas keskisaarekkeen vuoksi. Useita vaarallisia ohituksia tapahtuu. Töyssyt koettiin parempana ratkaisuna.
7. Rippalantie valaisemattomuus puhututti ja samoin käytiin keskustelu talvella olleista aurausongelmista etenkin liittymien suhteen. Osallistujia opastettiin internetistä selvittämään teiden aurausurakoitsijat ja antamaan palautetta netin kautta.
8. Virpiniemen tien ylläpitoluokituksesta käytiin keskustelu. Tien auraus talvella on tapahtunut myöhään.
9. Käytiin keskusteluja tehdystä 80km/h muutoksesta 60 km/h välillä Säästökuoppa – Kello/köytöstä poissa oleva huoltoasema.

5. Muut asiat
• Kaarina Torro kertoi 10.10. Haukiputaan ja Kellon kirjastoilla tapahtumasta, jossa on mukana Nelli ja Niilo pellet.


6. Seuraava Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous pidetään to 31.10. 17:00 Haukiputaan valtuustosalissa, jolloin kerrotaan Oulu10 Haukipudas toiminnasta ja käsitellään toiminta-avustukset.