2013 - 8 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.10., muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 8 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.10., muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 31.10.2013 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kunnantalo, valtuustosali (Kirkkotie 3)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Pirkko Bergman, Aarno Ervasti, Keijo Heikinmatti, Irma Kiventerä, Arja Nousiainen, Irja Lahdensivu, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Esko Olkoniemi, Heli Puuperä, Reima Ritapuu, Lilja Soronen, Oiva Sumen, Nina Himsworth (siht.)

3. Oulu10 – Haukiputaan yhteispalvelupisteen esittely
• Palveluasiantuntija Arja Nousiainen esitteli Haukiputaan yhteispalvelupisteen toimintaa.
o Uusimpana palvelupisteeseen on saatu TE-keskuksen palveluja, mm. ottavat TE-keskukseen meneviä kirjeitä vastaan. Eivät kuitenkaan voi leimata työttömyyspäiviä. Voi hoitaa asioita kuitenkin tietokoneilla, joiden käyttöön saa myös opastusta. TE-keskuksen palvelut ovat tässä vaiheessa vielä aika suppeita, mutta asiakkaita on käynyt paljon. TE-palveluita pyritään kehittämään jatkossa.
o Palvelupisteestä saa myös tietoa ja neuvontaa kaikista Oulun kaupungin palveluista.
o Kaikki Oulun kaupungin laskut voi käydä maksamassa.
o Oulun kaupunginteatterin, sinfonian ja muiden kulttuuripalveluiden lippuja saa myös tätä kautta.
o Lisäksi annetaan Oulucardeja, voi ladata liikuntakortteja, ja jaetaan veteraanikortteja. Kalastuslupia ja toripaikkoja saa. Vesipostiavaimia on. Päiväkotien daisy-avaimia voi ostaa.
o Matkahuollon matkakortteja ei kuitenkaan saa.
o Tämän vuoden loppuun asti hoidetaan kunnantalon varaukset.
o Tsempin ja Oulushopin tuotteita myytävänä.
o Saatavilla monia erilaisia lomakkeita, esim. rakennusvalvonnan lomakkeita, sekä tietoa. Sosiaalitoimiston lomakkeita.
o Kaikki Oulun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät, sekä yksityistiekokousten pöytäkirjat.
o Otetaan vastaan ja lähetetään sisäisessä postissa kaupungin muille viranomaisille menevää postia.
o Videoneuvottelulaitteita voi käyttää, esim. myös järjestöt. Sen kautta voi saada yhteyttä mm. Sonja- ja Aino-neuvontaan.
o Terveysaseman vaihdot kirjataan.
o Kaikki Oulun kaupungin opaskartat ja esitteet saatavissa.
o Arkisto vielä myös kunnantalolla.
o Kunnantalosta ollaan luopumassa, yhteispalvelupisteelle uudet tilat vielä etsinnässä.

4. Oulu kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032
• Käytiin läpi Haukiputaan suuraluetta koskevat suunnitelmat
• Niemeläntörmän leikkipuisto - Todettiin, että Niementörmän leikkipuistoa ei tule poistaa, ja sen kuntoa tulee pitää yllä. Leikkipuisto sijaitsee uimapaikan lähellä. Leikkipuisto on aidan ympyröimä ja todettiin, että aita on tarpeellinen, koska törmä on aika jyrkkä. Jos leikkipuisto poistetaan ja aita samalla, niin sen jälkeen alueelle on vaikea tuoda lapsia.
• Virmantien leikkipaikka – puistoaluetta, lähellä lapsiperheitä. Allinhaan uuden leikkipaikan rakentaminen näin lähelle on turhaa. Järkevämpää olisi kunnostaa Virmantien leikkipaikka.
• Keskusleikkipuisto – toimintapuisto, ympärillä paljon vanhusten asuntoja. Vanhuksille tulisi edelleen kehittää puistoja, joissa voi pitää kuntoa yllä ja viihtyä.

5. Yhteistyöryhmän toimintaraha-avustukset
• Parkunmäen koulun ryhmä (entiset oppilaat, nykyisten oppilaiden vanhemmat), koulun 90-vuotis juhlien kunniaksi valokuvanäyttely – myönnetään 450 euroa.
• Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys ry, Haukipudas-päivien kustannuksia – myönnetään 400 euroa.
• Haukiputaan taideyhdistys, kurssitoiminnan avustaminen – myönnetään 450 euroa.
• Haukiputaan eläkkeensaajat ry, harrastevälineiden hankinta – myönnetään 170 euroa.
• Haukiputaan eläkeläiset ry, syysretken avustaminen – myönnetään 450 euroa.
• Liikennetyökirjahanke – Todettiin, että yhteistyöryhmän toimintarahasta tuetaan yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Tässä kyseessä yritystoiminta. Päätettiin, että toimintarahaa ei tätä varten myönnetä.

6. Haukipudas-päivät 8.-10.2013
• Haukipudas-päivät 7.-10.11.
• Yhteistyöryhmällä oma pöytä lauantaina Haukipudas-päivien myyjäisissä.
• Hannu esitteli päivien ohjelmaa.
• Pöytävarauksia noin 70, enemmän kuin aikaisemmin. Ohjelmassa mm. vuoden haukiputaalaisen nimeäminen.

7. Ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja kuulumiset
• Maanantaina 4.11. klo 18 kirjastolla esitetään Veikko Lavin musiikkia
• Martinniemen kirjastossa 13.11. tarinoita kirjastosta ja kirjoista, paikalla mm. Joni Skiftesvik.

8. Muut asiat
• Kirjastoverkon tarkastelu esillä kaupunginjohtaja Matti Pennasen talousarviossa. Ei tarkoita välttämättä kirjastojen sulkemista, vaan kirjastojen toimintojen tarkastelua.
• Todettiin, että kirjaston poistaminen Martinniemen alueelta olisi kohtuutonta, on ainoita julkisia vapaa-ajan palveluja Martinniemen alueella.
• Martinniemen kirjastoon on laitettu adressi kirjaston säilyttämisen puolesta. Tehdään adressi myös Haukipudas-päiville.
• Todettiin, että on kohtuutonta ottaa omaishoitajien palkkioista ja tuista. Säästöt tulevat tukemalla omaishoitoa, joka puolestaan mahdollistaa kotihoidon, joka on kunnalle edullisempaa. Omaishoitajien uupumisesta seuraa se, että pian kaksi ihmistä tarvitsee kallista laitoshoitopaikkaa.
• Yhteistyöryhmien toimintarahan uudistaminen nyt työn alla. Selkiytetään hakuprosessia, ja myös rahan saamista. Toimintarahahakemukset käsitellään jatkossa edelleen yhteistyöryhmien kokouksissa.
• Yksityisteiden avustuskäytännöt muuttuvat 2015, keskustelutilaisuus asiasta tiistaina 12.11. klo 18 kunnantalolla.

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Esko ehdotti, että seuraavassa kokouksessa mietitään kunnantalon "läksiäisjuhlia"
• Seuraava kokous keskiviikkona 18.12. klo 17 kunnantalolla. Tähän kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen Ninalle (nina.himsworth@ouka.fi).
• Kokous päättyi klo 19:40.