2013 - 9 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 18.12.2013, muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 9 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 18.12.2013, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 18.12.2013 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kunnantalo, valtuustosali
Kirkkotie 3

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestykseen lisättiin Parkumäen koululaisten tieliikenneturvallisuus
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Pirkko Bergman, Pekka Broström, Arno Ervasti, Sirpa Ervasti, Keijo Heikinmatti, Maija Heino, Raimo Heino, Maijaliisa Hiltunen, Irma Kiventerä, Sinikka Kuivala, Terttu Kuusela, Irja Lahdensivu, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Esko Olkoniemi, Kari Pollari, Tapani Sahlström, Raija Seppänen, Tiina Suutari, Taisto Tammela, Aarne Vuononvirta, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.).

3. Parkumäen koululaisten tieliikenneturvallisuus
Tiina Suutari Parkumäeltä kertoi ongelmista koululaisten liikenneturvallisuuteen ja koulukuljetuksiin liittyen. Parkumäen tiellä Ely-keskus on useampaan otteeseen mitannut liikennenopeuksia, ja n. 80 % autoista menee ylinopeutta.
Kaupungin tulkinta, on että koska tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus, niin se ei ole vaarallinen.
Totuus on kuitenkin se, että tiellä ajetaan huimia ylinopeuksia. Alueen asukkaat eivät uskalla päästää lapsia liikkumaan kapealla tiellä. Tien varrella asuvat asukkaat ovat nähneet paljon vaarallisia tilanteita, ja haluavat että asialle tehdään jotain.
Kokouksessa keskusteltiin asiasta. Esille nostettiin, että Haukiputaan kunnan aikana tie todettiin vaaralliseksi, ja järjestettiin koululaisille bussikuljetusta. Koulukuljetuksen jatkuminen olisi ensisijaista, aikaisemmat periaatteet pätevät edelleen, olosuhteissa ei ole mitään muutosta.
Poliisille on tiedotettu siitä, että tiellä ajetaan liian lujaa. Poliisin keinot puuttua asian ovat kuitenkin rajalliset.
Päätettiin laittaa yhteistyöryhmän nimissä kirjelmä aluerehtori Aarne Mäkelälle. Pyydetään vastausta perusteluineen. Tarvittaessa vastaus viedään eteenpäin sivistyslautakuntaan. Kokouksessa toivottiin aikuisilta hyvää liikennekäyttäytymistä, lasten ja kaikkien tiellä liikkujien turvallisuus on aikuisten vastuulla.

4. Oulu10-Haukiputaan yhteispalvelupisteen uudet tilat
Haukiputaan yhteispalvelupisteen tilat muuttavat tammikuussa osoitteeseen Jokelantie 1 L 1. Tämän hetkisen tiedon mukaan uusissa tiloissa päästään aloittamaan 15.1. Siihen asti yhteispalvelupiste toimii vanhoissa tiloissa.

5. Vuoden 2014 yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma, ja alueellisen toimintarahan hakeminen
Keskusteltiin ehdotuksista vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa varten. Esille tulleita asioita olivat mm.
• Oma aluetiedote.
• Asukastupa-asian edistäminen.
• Alueen asukas- ja kyläyhdistyksien mukanaolon edistäminen yhteistyöryhmässä.
• Ehdotettiin myös perustettavaksi tieturvallisuuteen perehtyvä ryhmä, joka voisi syventyä asiaan.
Päätettiin valita pienempi työryhmä, joka valmistelee toimintasuunnitelman vuoden ensimmäistä yhteistyöryhmän kokousta varten. Työryhmä ehdottaa myös kevään kokousajat ja kokouspaikat. Työryhmään tulivat Pirkko Bergman, Nina Himsworth, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Kaarina Torro.

Vuodelle 2014 jokainen toimija hakee itse toimintarahaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Toimintarahan hakuaika on nyt, ja hakemukset on lähetettävä joulukuun loppuun mennessä. Avustus on tarkoitettu erityisesti yhteisöllisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Avustushakemukset käsitellään tammikuun yhteistyöryhmän kokouksessa, jonka jälkeen ne menevät lähidemokratiatoimikunnalle vahvistettavaksi. Tämän jälkeen hyväksytty avustus maksetaan suoraan hakijan tilille. Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä tapahtuman / hankkeen toteuduttua.

6. Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Esitettiin, että nykyiset puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat. Asia sai kannatusta. Päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Kaarina Torro, ja varapuheenjohtajana Hannu Liljamo.

7. Ajankohtaiset asiat, tapahtumat ja kuulumiset
Keskustelimme Uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 valmistautumisesta maaseuturahaston osalta. Oulun kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä tulevan kauden kuntarahoitusosuudesta Oulun Seudun Leader-ryhmän toimintaan. Uudella kaudella Leader- ryhmä rahoittaa mm. toiminta-alueellaan yhteisöjen yleishyödyllisiä hankkeita ja pienten aloittavien ja toimintaansa laajentavien yritysten hankkeita. Suurin osa hankkeisiin käytettävistä julkisesta rahoituksesta tulee EU:lta. Yhteistyöryhmä voi ottaa halutessaan asiaan kantaa ja esittää kaupunginhallitukselle, että se pitää erittäin tärkeänä Leader- rahoituksen jatkumista myös Oulun seudun maaseutumaisilla alueilla. Vastaavaa rahoitusta alueen kehittämiseen ei ole mistään muualta saatavana. Tulevalla ohjelmakaudella 2014-2020 maaseuturahaston osalta Leader- ryhmän ja ELY- keskuksen alueen tulee olla yhtenäinen.

8. Muut asiat
Kokouksessa nostettiin esille kysymys, että mitä yhteispalvelupisteen muutossa tapahtuu kunnantalon tavaroille. Toivottiin, että tavaroita ei heitettäisi roskiin. Sihteeri aikoo selvittää asiaa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:15.