2014 - 1 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.2.2014, muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 1 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.2.2014, muistio


Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 6.2.2014 klo 17:00

Paikka: Vesi-Jatuli (Takkahuone), Jokelantie 20, Haukipudas.


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:10.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Pekka Brostrom, Aarno Ervasti, Sirpa Ervasti, Hannes Kortesalmi, Hannu Liljamo, Pirkko Markke, Mauno Sipola, Erkki Torvela, Seija Torvela, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.)


3. Haukiputaan suuralueen toiminta-avustushakemukset 2014
Käsiteltiin toiminta-avustushakemukset. Esitys lähidemokratiatoimikunnalle on, että avustuksia suuralueille myönnetään 0,70 € / suuralueen asukas, eli Haukiputaalla tämä on yhteensä 8973 euroa. Haukiputaan yhteistyöryhmälle tulleista hakemuksista osa on siirretty hyvinvointipalveluiden avustuksien piiriin. Kokouksessa keskusteltiin, että avustuksista tiedottamista tulisi jatkossa kehittää. Päätettiin myöntää avustuksia esityksen mukaisesti:
Annikka Kujala – villiyrttiretki – 260 euroa
Haukiputaan asemakylän kyläyhdistys ry – Katrin päivät 25.11. – 710 euroa
Haukiputaan asemakylän kyläyhdistys ry – Aseman koulun hiihtokisat 15.3. – 950 euroa
Haukiputaan eläkeläisyhdistysten ja rintamaveteraanien virkistystoimikunta – Kulttuurikavalkadi – 500 euroa
Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys ry – Haukipudaspäivät 6.-9.11. – 1000 euroa
Haukiputaan työnhakijat ry – perheretki pitkäaikaistyöttömille – 1000 euroa
Haukiputaan Veikot ry – Hopeasompa-hiihtokisa – 1000 euroa
Martinniemen kyläyhdistys ry – kesäjuhla 13.7. – 1000 euroa
Haukiputaan taideyhdistys – kaikille avoin kulttuurimatka – 1000 euroa.


4. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2014
Käsiteltiin yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmaa, jota oli suunniteltu pienemmällä ryhmällä. Syksyn toimintasuunnitelma tarkentuu myöhemmin. Toiminnan suunnitellussa otetaan myös huomioon kaupungilta tulevat lausuntopyynnöt. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liitteenä toimintasuunnitelma).


5. Eri yhdistysten kuulumiset
Mauno: Halosenniemen kyläyhdistys on perustettu vuoden alusta. Yhdistys tekee Koljun käytölle suunnitelmia, huolehtivat kulut. Koljua aletaan vuokrata eteenpäin toimijoille ja yhdistyksille. Monenlaisia suunnitelmia on tehty, erilaista toimintaa mm. kesäksi. Moni asia Koljun osalta vielä kesken (keneltä vuokrataan ja paljonko maksaa), mutta suunnitelmia tehdään.

Seija: Kertoi Jokikylän kyläyhdistyksestä. Kylän alueella n. 360 taloutta ja n. 1000 asukasta. Yhdistyksen toimipaikkana entinen Jokelan koulu, saavat käyttää tilaa nimellistä vuokraa vastaan. Sopimuksen mukaan kaupungille ei saa tulla tiloista kuluja. Talossa toimii mm. seurakunnan kerhoja, joilla on todella vilkasta toimintaa. Yläkerrassa on Oulu-opiston yhdeksät kangaspuut, tiistaisin opiston opettaja paikalla. Käytetään myös koirakerhojen toimintaan, ulkoalueet hyvät. Tiloja on vuokrattu myös perhejuhliin. Vuorokausivuokra on 46 euroa. Talonmiesvuorot jaettu vapaaehtoisten kesken, tehtäviä ovat mm. lämmityspuiden kantaminen, lumi- ja hiekoitustyöt. Kyläyhdistyksen hallituksessa kuusi jäsentä. Lasten hiihtokilpailut vakituinen tapahtuma (tänä vuonna pidetään todennäköisesti 15.3.). Jämsänsuvannolla Jokivarren metsästysseuran kanssa yhteiset pilkkikilpailut. Kaikki järjestetään talkoilla. Kesällä lasten yleisurheilukisat. Lasten joululaulutilaisuus myös koululla. Nämä kaikki maksuttomia tapahtumia. Tiedottaminen tapahtuu monisteilla, jotka jaetaan alueen talouksiin. Alueeseen kuuluvat Taipaleenkylä, Onkamo, Jokelankylä. Pihasiivoustapahtumia järjestetään myös vakituisesti. Suunnitelmissa on alkaa tehdä Jokikylä-Taipaleenkylä historiankirja.

Tauno: Martinniemessä on maaliskuussa talvirieha ja kesäjuhla heinäkuun 2. sunnuntai. Tämä kesäjuhla on laajeneva tapahtuma, tänä vuonna yritetään saada joitakin julkkiksia esiintymään. Viime vuonna saatiin valmiiksi kulttuuri- ja maisemapolku, ja jatketaan tämän kehittämistä nyt keväällä. Eri järjestöjen kanssa keskustelua Jokisuun kunnostamisesta ja Repolan sahan kehittämisestä. Kaksi peräkärrykirppistä tulossa, keväällä ja syksyllä. Kesäkuussa on maaginen Martinniemi, Oulun taiteilijayhdistyksen kanssa yhteinen projekti.

Pekka: Aivohalvausyhdistys on v. 1993 perustettu yhdistys. Aivohalvaus ry toimii Haukiputaalla, on kaikkien aivoverenkiertohäiriöisten ja afasiaa sairastavien etuja ajava yhdistys. Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet. Toimintaa ovat mm. retket ja tapahtumat, kokoontumiset kerran viikossa.

Hannu: Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys on perustettu vuonna 2004, ja hallituksessa on seitsemän henkilöä. Yhdistyksessä mm. seurataan keskustan alueen kaavoitusta, ja esim. Kiiminkijoen kuntoon on kiinnitetty huomiota. Yhdistyksen taholta hallinnoidaan Haukipudas-päiviä. Kirkkorannassa niitetään kaislaa kesällä. Jokivarren kylä- ja asukasyhdistysten kanssa pitäisi yhdessä huolehtia Kiiminkijoen kunnosta.
Suuralueen asukasyhdistys on perustettu v. 2012, ja yhdistyksen tarkoitus on hallinnoida asukastupaa sitten kun se aikanaan saadaan. Hallituksessa on kuusi jäsentä. Tällä hetkellä asukastupatoiminnalle ei ole vielä löydetty toimitiloja. Alakoulu olisi hyvä, mutta tila on kallis.

Pirkko: Haukiputaan taideyhdistys ry on perustettu vuonna 1985, jäseniin kuuluu sekä ammattilaisia että harrastajia. Valoa Kiiminkijokeen –tapahtuma aloitti konkreettisen yhteistyön muiden yhdistysten kanssa. Jatulin taideluokassa kerran kuussa työpajatoimintaa. Toimintaan saa tulla vapaasti tutustumaan, ajankohdat ovat: 13.3. ja 10.4. klo 17:30. Kursseille saa osallistua myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. Säänkestäviä patsaita ja metalligrafiikan kurssit ovat tulossa.

Sirpa: Eläkeläisyhdistysten ja rintamaveteraanien toimikuntaan kuuluu kahdeksan haukiputaalaista eläkeläisyhdistystä. Järjestävät neljä tapahtumaa, kevättapahtuma, heinäkuussa teatterimatka, kesätapahtuma Koljussa ja syksyllä kulttuurikavalkadi. Toimikunnassa on 16 henkilöä, ja se kokoontuu n. kerran kuussa.

Tauno: Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry, Haukiputaan osaston toimintaa ovat mm. tiedottaminen, vertaistukitoiminta, liikunta ja erilaiset virkistystapahtumat. Haukiputaan Silmu on osa Oulun Seudun Hengitysyhdistystä. Silmulla on mm. erilaista kerhotoimintaa.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
o Tule kertomaan mielipiteesi; mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun -> koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun
o Päätettiin laittaa tästä sähköpostikysely.
• Oulun raadit ovat taas tulossa, aiheena ovat tällä kertaa ”Päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto, liikuntapaikat – millaisia ovat tulevaisuuden palvelut?” Raatien ajankohdat ovat (kaikki klo 18–20):
o 18.3. Jääli, Laivakankaan koulu.
o 19.3. Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni.
o 25.3. Kellon koulukeskus, ruokasali.
o 26.3. Keskusta, Myllytullin koulun ruokasali.
• Haukiputaan poliisilaitoksen tilanne. Hannu kertoi poliisilaitoksen tilanteesta. Poliisitoimia suunnitellaan siirrettäväksi Hiukkavaaraan, ja suunnitelmissa on lakkauttaa Haukiputaan ja Limingan poliisiasemat. Jatkossa poliisiauto näkyisi alueella paljon vähemmän, ja huolena on, että palvelukyky ja turvallisuudentunne heikkenevät. Helmikuussa on tulossa kuntakuuleminen poliisilaitosten tilanteesta. Hannu ehdotti mielipiteen ilmaisua Sauli Kuhalle, jossa otettaisiin kantaa siihen, että Haukiputaan poliisilaitosta ei saa lopettaa. Hannu tekee kirjelmän, ja ottaa esille mm. lupapalvelujen tilanteen. Kiimingissä on toimiva malli poliisipalveluista, ja tätä mallia olisi hyvä kopioida.
• Maaseudun Sivistysliitto ry:n Uutispuuro-maaseututiedotushankkeen koulutustilaisuus ”Kylä tiedottaa – omille ja vieraille” tulossa 27.2. klo 18–20:30, Pohjois-Iin koululla.
• Keskusteltiin aluerehtori Aarne Mäkelän vastauksesta liittyen Parkumäen koululaisten koulukuljetukseen. Todettiin, että yhteistyöryhmällä ei ole mahdollisuutta rueta järjestämään kuljetusta. Aarne oli vastauksessaan ehdottanut, että koululaiset voisivat kulkea vaihtoehtoisen kulkutien kautta. Todettiin kuitenkin, että kulku Mietunperäntie kautta ei ole hyvä vaihtoehto, tie on mutkainen, huonokuntoinen hiekkatie, eikä siellä ole katuvaloja. Lisäksi sitä käytetään "rallitienä". Reitin pituus on ainoastaan n. 1 km koko matkasta, eikä se näin ollen tee kulkemista juurikaan turvallisemmaksi. Yhteistyöryhmä toivookin, että ELY keskus toteuttaisi mahdollisimman pian jo suunnitellun kevyenliikenteenväylän.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavaksi järjestetään keskustelutilaisuus Haukiputaan alueen terveyspalveluista 26.2. klo 17 Haukiputaan lukion auditoriossa. Tilaisuudessa mukana mm. terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, vanhustyön johtaja Anna Haverinen ja palveluesimies Marja Laasonen.

Kokous päättyi klo 19:20.