2014 - 2 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 12.5.2014, muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 2 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 12.5.2014, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika:  12.5.2014 klo 17:00

Paikka:  Haukiputaan yläkoulu, Poukamatie 2, 90830 Haukipudas


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:15

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Ervasti Aarno, Ervasti Sirpa, Pasi Haapakangas, Terttu Kuusela, Hannu Liljamo, Seija Mustonen (työllisyyspalveluiden päällikkö), Heikki Pulkkinen (kaupunginpuutarhuri), Nina Himsworth (siht.).

Kokouksen aluksi osallistujat esittelivät itsensä.

3. Työllistäminen, yhdistysten mahdollisuudet, tuet ja velvollisuudet - työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen
- Oulussa on paljon yhdistyksiä, joiden kanssa työllistämistoimintaa.
- Työllistämistoiminta on tarkoin säädeltyä ja sääntöjen on oltava kaikille samat ja selvät.
- Yhteisöllisyys ja eri alueiden ja toimijoiden hyvät käytännöt tärkeitä, ja tärkeitä myös säilyttää. Haukiputaalta otettu mm. tutor-malli.
- Työllisyystoiminnassa tehdään erityisesti Teklin ja Teknisen keskuksen kanssa yhteistyötä.
- Liikelaitosmalli ja tilaaja-tuottaja –toiminta tuovat omat ongelmansa työllistämistoimintaan.
- Tuetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä tai ryhmän toteuttamista. Hallintokuntien kautta järjestetään myös kuntouttavaa työtoimintaa.
- Pasi kertoi, että työllistämistoiminnasta on tullut paljon positiivista palautetta yhdistyksiltä. Työllistäminen on osaltaan pitänyt useat yhdistykset aktiivisina. Työllistämistoiminnan hiipuminen vaikeuttaa yhdistysten toimintaa.
- Erityisesti ympäristön-, metsän- ja maisemanhoidollisia asioita voitaisiin toteuttaa työllistämistoiminnan kautta.
- Todettiin, että yhdistysten tulisi jatkossa yrittää Teklin kanssa saada yhteistyötä.
- Seija kertoi, että kuntalisä voi mahdollistaa jopa 100 prosenttisenkin työllistämisavustuksen yhdistyksille. Työllistäminen kuitenkin yhdistyksen vastuulla.  Esim. ulko- ja puistoalueiden, laavujen ja rantojen huoltaminen.
- Heikki kertoi, että leikkipuistojen purkamisen taustalla on kuluttajaturvallisuuslaki, joka määrittelee missä kunnossa leikkipuistojen laiteet tulee olla. Lakkautettavien leikkipuistojen leikkivälineet ovat siinä kunnossa, että puistojen ylläpitämistä ei voida jatkaa. Koska leikkipuistot ovat kaupungin asemakaavoitetulla maalla, on kaupunki niistä silloin vastuussa. Vastuuta ei voi siirtää asukasyhdistykselle.
- Ulkotyöt on jaettu alueurakoille, jotka kestävät aina neljä vuotta. Sopimuksia on tehty yksityisten ja Teklin kanssa. Haukipudas o jaettu kahtia, toisessa osassa talvikunnossapidosta vastaa Destia, toisessa osassa taas Tekli ja Tekli vastaa myös molempien osien kesäkunnossapidosta.
- Työllistämisen täytyy siis tapahtua näiden yksityisten urakoitsijoiden ja Teklin kautta.
- Talkoita voi sopia esim. Teklin tai YIT:n kautta suoraan.
- Hankintakriteereillä voidaan vaikuttaa esim. siihen, että urakoitsijat työllistäisivät pitkäaikaistyöttömiä.
- Hannu kertoi, että vapaaehtoista työvoimaa kyllä löytyy, mutta joissakin asioissa tarvitaan apua. Esim. Runtelissa on laavu, jota hoidetaan yhdistyksen voimin, tähän asti sinne on saatu puita seurakunnalta tai kunnalta. Jos halkoja ei jostain syystä jatkossa saada, niin silloin yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hoitaa laavuja.
- Yhdistysten työllistämisen peruslähtökohdista ja aloittamisesta saa neuvoa Rauni Ojalta.
- Työllistämisestä löytyy lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/tyo-ja-elinkeinot/tukea-tyollistymiseen
- Yhteistyöryhmä näkee tärkeänä, että Tekli ja muut alueurakoitsijat osallistuisivat työllistämiseen ja ottaisivat yhdistykset mukaan työllistämiseen tarvittaessa.
- Yhteistyöryhmä toteaa myös, että kaupungin eri hallintokuntien tulisi ottaa huomioon yhdistysten ja työllisyyspalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö, sekä myös hankinnoissa ottaa tämä huomioon.
- Myös yhteistä tahtoa ja joustoa toivotaan yhteistyön tekemiseen, jotta yhteistyö ja vapaaehtoisuus mahdollistuvat.


4. Katu- ja viherpalvelut Haukiputaalla, kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen
- Katu- ja viherpalvelut hoitavat katu- ja viheralueita, jotka ovat kaupungin omistamilla mailla (ei siis esim. osakaskuntien, yksityisten, seurakuntien tai valtion maita).
- Jos on kysyttävää tai palautetta, viestiä kannattaa laittaa sähköpostitse:
o palaute.kadut(at)ouka.fi
o palaute.puistot(at)ouka.fi
- Kiireellisissä asioissa kannattaa olla yhteydessä alueurakoitsijaan.
o http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/alueurakat
o http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/yllapito
(esim. ”usein kysyttyä” –palstalta löytyy paljon tietoa).
o http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/alueurakat
(Hoitokartat ja yhteistiedot. Eri väreillä kuvattu hoitoluokkia / -velvoitetta. Kartat päivitetään vuosittain.)
- Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma on tehty valmiiksi. Koskee leikkipuistoja, ei esim. koulujen pihoilla olevia leikkipaikkoja. Kehittämissuunnitelma on hyväksytty Yhdyskuntalautakunnassa 18.2.2014. Kehittämissuunnitelma löytyy netistä hakusanoilla "Ouka leikkipuistojen kehittäminen" tai linkistä: http://www.ouka.fi/documents/64417/2e24f281-ac73-47dc-8cc4-bab6131825e5
- Vastuu leikkipuistojen turvallisuudesta jakaantuu kaupungille leikkipuistojen omistajana ja leikkipuistojen ylläpitäjille ja välinevalmistajille. Myös lasten huoltajilla on vastuu lasten turvallisuudesta ja valvonnasta.
- Haukiputaalle valmistuu 2014 kaksi uutta leikkipuistoa, ja viime vuonna valmistui yksi. Jatkossa uusitaan vuosittain määrärahojen puitteissa yhteensä 1-2 leikkipuistoa Haukiputaan ja Kellon alueille.
- Koirapalveluiden kehittämissuunnitelma meneillään. Kehittämiseen liittyvään kyselyyn vastasi 1172 henkilöä. Suunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana.
- Yleisillä alueilla olevien roskisten määrää lisätään vähitellen. Erillisiä koirankakkaroskiksia ei ole, vaan kaikki yleisillä alueilla olevat roskikset ovat käytettävissä.
- Laavujen hoidosta vastaa liikuntapalvelut ja kyläyhdistykset (laavut, lintutornit ym.). Päätetty, että näistä tehdään suunnitelma ja kartoitetaan kuka vastaa eri paikkojen hoidosta.
- Tuotiin esille, että Kiiminkijoen matkailullisen kehittämisen kannalta olisi tärkeää, että kajakkien laskupaikat ja nuotiopaikat olisivat kunnossa.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
- Keskusteltiin Kivikoulusta / Alakoulusta. Kellon koulun oppilaat tulevat syksyllä Alakoululle remonttia evakkoon, joka kestää vuoden 2015 loppuun. Koulun käytöstä sen jälkeen ei ole tehty päätöksiä.
- Osallisuusnuorten kaupunkikokouksessa tehtiin päätös Martinniemen skeittirampin rakentamisesta.


6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään syksyllä.
Kokous päättyi klo 20:00.