2014 - 3 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous, muistio 28.8.2014 - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 3 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous, muistio 28.8.2014

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  28.8.2014 klo 17:00

Paikka:  Vesi-Jatuli, takkahuone (Jokelantie 20)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17:00.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestystä muutettiin niin, että kohta 5. Ajankohtaiset ja muut asiat käsiteltiin ensimmäisenä.
Läsnä: Kaarina Torro (pj), Aarno Ervasti, Sirpa Ervasti, Pentti Haapakangas, Olavi Markus, Hannu Liljamo (poistui klo 18), Esko Olkonniemi, Raine Pernu (poistui klo 18:30), Heli Puuperä, Arja Rantala (poistui klo18), Reima Ritapuu, Hanna Sarkkinen, Tiina Suutari (poistui klo 18:30), Marja-Terttu Tiri, Anna-Liisa Väisänen (poistui klo 18:30), Nina Himsworth (siht.)

3. Ajankohtaiset ja muut asiat
Pentti kertoi Kiiminkijoen rantojen niitosta, joka jatkuu edelleen, ja jota on tavoitteena laajentaa. Kyläyhdistykset ovat ottaneet osaa talkoisiin. Ely-keskukselta on anottu rahaa, ja sieltä ollaan jonkinlainen avustus saamassa, mutta rahaa tarvittaisiin lisää. Tämän kesän talkoisiin on kaupungilta saatu yhteensä n. 800 euroa. Pentti aikoo kutsua kyläyhdistykset yhteiseen kokoukseen, ja selvittää yhteisen hakemuksen tekemisen mahdollisuutta, jolla lähidemokratiatoiminnasta haettaisiin avustusta talkootöihin.

4. Joukkoliikenteen toimivuus Haukiputaalla
• Mukana kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Hanna Sarkkinen.
• Joukkoliikennejaostosta mukana myös Raine Pernu ja Tiina Suutari.
• Hanna kertoi joukkoliikenteen järjestämisen taustoja ja nykytilannetta:
o Joukkoliikennejaostossa on Oulun lisäksi mukana Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Kyseessä on siis näiden kuntien kokonaisuutta koskevan joukkoliikenteen suunnittelu.
o Joukkoliikenteen järjestämisen vastuu on siirtynyt heinäkuun alusta kaupungille.
o Linja-autolipputulot tulevat kaupungille, ja kaupunki maksaa autoilijalle kilometriperusteista korvausta. Jos kilometrikorvausta maksetaan enemmän kuin mitä saadaan lipputuloja, erotus joudutaan korvaamaan kaupungin budjetista.
o Joukkoliikenteen järjestämisen muutoksista (esim. reiteistä ja aikatauluista) on tullut sekä negatiivista että positiivista palautetta.
o Alkuperäistä linjastosuunnitelmaa jouduttiin karsimaan, koska valtuusto leikkasi joukkoliikennettä koskevaa budjettia 1.5 milj. euroa.
o Aikataulujen muuttaminen kesken kauden on vaikeaa.
o Haukiputaalla ajava linja 20 on ollut hyvin ruuhkainen, aamuun on lisätty ylimääräisiä vuoroja
o Kiviniemestä ei ole päässyt Haukiputaalle kouluun / töihin, tähän ovat virkamiehet luvanneet jo tälle syksylle uuden linjan.
o Pohjois-Haukiputaalta on tullut palautetta heikentyneestä palvelusta.
o Syksyn aikana tehdään päätökset uudesta lippujärjestelmästä, jonka on tarkoitus alkaa 1.1.2015.  Hinnoittelussa siirrytään todennäköisesti vyöhykeperusteiseen maksuun.
o Konkreettiset palautteet kannattaa antaa joukkoliikenne.fi –sivuston kautta joko puhelimitse: 046 920 2897 (klo 9-15:30) tai sähköpostitse: palaute.joukkoliikenne(at)ouka.fi.
• Raine kertoi, että uusi joukkoliikenteen järjestäminen tarkoittaa myös sitä, että liikennöitsijä saa nyt kaikista reiteistä voittoa, koska korvaus tulee ajettujen kilometrien perusteella.
• Kaarina kysyi, että miksi linja 23 kulkee reittiä, jossa ei ole asutusta.
• Tiina kertoi, että leikkaukset kohdistuivat erityisesti päälinjastoihin. Alun perin linja 23 oli tarkoitus mennä suoraan moottoritietä pitkin, mutta reitinmuutos meni läpi viime hetkellä. Nyt linja 23 ajaa suurimman osan vuoroista Iistä Haukiputaan ABC:n kautta, ja ainoastaan pari vuoroa käy Putaankylän kautta eli entistä Alamäen reittiä. Tähän kaivataan muutosta niin, että kaikki vuorot menisivät Putaankylän kautta.
• Hanna kertoi, että Iin kunnan näkemys on se, että reitin tulisi olla mahdollisimman suora Iistä Ouluun. Vastakkain ovat siis keskustasta kaukana asuvien ja toisaalta reitin matkalla asuvien intressit.
• Arja Rantala koki, että opiskelijoita kohdellaan epätasa-arvoisesti. Haukiputaalta keskustaan matkaava opiskelija joutuu kesken reitin vaihtamaan bussia (entisen kunnan rajalla), ja tämä lisää matkustusaikaa. Lisäksi bussilippujen hinnoittelu on epätasa-arvoista. Ammattikoululla kulkevat bussit ovat liian täynnä. Tulisi ottaa huomioon, että ihmisten asumispäätökseen vaikuttaa toimiva joukkoliikenne.
• Raine esitti, että yksi ongelmien syy on siinä, että suurin osa reiteistä on konsulttien tekemiä, eikä kuskeja ole kuunneltu.
• Hanna kertoi, että Oulun seudun ammattiopistolla on järjestetty henkilökunnan ja joukkoliikennejaoston kesken palaveri, jotta tilanne saadaan korjattua. Opiskelijoiden lipputilanne johtuu osaltaan siitä, että kaikki lipputyypit on jäädytetty kuntaliitoksen alkaessa, eikä niihin ole vielä tehty yhdenmukaistamista. Syksyn aikana valmistellaan kuitenkin uusi lippujärjestelmä.
• Tiina kertoi, että joukkoliikennejaostolla on 17.9. seminaari lippujärjestelmästä ja hinnoittelusta. Olisi hyvä, jos muutoksia voitaisiin tehdä nopeammin. Iissä reitit ovat parantuneet huomattavasti.
• Hannu kommentoi, että siirtyminen uuteen järjestelmään oli sekava, kun kyltit ja aikataulut eivät olleet kunnossa.
• Hanna kertoi, että kaupungilla on töissä vain kaksi joukkoliikennesuunnittelijaa, mikä ei ole kauhean suuri resurssi. Yksi ongelma oli myös se, että suunnitelmat jouduttiin pistämään loppuvaiheessa uusiksi budjetin leikkauksen vuoksi. Raha on ollut yksi keskeinen ongelma. Toisaalta näin jälkikäteen ajateltuna uuteen järjestelmään olisi voitu siirtyä vaikka kesäkuun alusta, kesäaikatauluun siirtymisen myötä.
• Raine selvensi, että tarjousten kalleus oli yksi syy, miksi rahat ovat tiukilla. Toisaalta osa kritiikistä johtuu varmaan myös muutosvastarinnasta.
• Hanna kommentoi, että sitten kun saadaan tietoa siitä, miten ihmiset kulkevat ja käyttävät eri reittejä, niin voidaan kehittää palvelua.
• Esko toi esille, että eri lippuvaihtoehtojen tulkitseminen on sekavaa. Jonkinlainen kännykkäsovellus, jonka avulla voisi mm. selvittää aikataulut ja pysäkit ja ostaa liput, olisi hyvä.
• Hanna kertoi, että tulossa on valtakunnallinen lippujärjestelmä, joka toimisi eri kaupungeissa, ja se mahdollistaisi myös suurempien matkakokonaisuuksien suunnittelun. Toiveissa on, että valtakunnallisen lippujärjestelmän yhteyteen saataisiin myös sähköinen reittiopas. Tällä hetkellä käytössä on Google-pohjainen reittiopas, joka ei osaa esim. laskea / näyttää kaikki vaihtoja. Myös tekstiviestillä ostettava lippu on suunnitelmissa. Useat eri asiat ovat siis mietinnässä ja kehitteillä. Tietojärjestelmä, lipputyypit ja hinnoittelu ovat ongelmia, jotka toivottavasti saadaan ratkaistua pian.
• Osallistujien joukosta annettiin palautetta siitä, ettei enää pääse aamulla bussilla junalle.
• Tiina kommentoi, että tämä on ongelmakohta, ja joukkoliikennettä ei ole yhteensovitettu junaliikenteen kanssa. Esim. iltajunilta ei ole kaupungissa mistään yhteyksiä.
• Anna-Liisa Väisänen toi esille, että aikataulukirjaa on vaikea lukea.
• Hanna kommentoi, että aikataulukirjasta on tullut kahdenlaista palautetta. Aikataulujen esittämistyyli on muuttunut, ja numerointi on myös muuttunut. Joukkoliikenteen palvelupuhelin voi auttaa myös aikataulujen kanssa.
• Raine kommentoi, että aikatauluissa reitti saisi olla kadunnimien mukaan, eikä pysäkkien nimien mukaan.
• Kaarina kertoi, että Oulun keskustasta Haukiputaalle päin lähtevät bussit lähtevät välillä Holiday Innin edestä ja välillä keskustasta. Tämä vaihtelu aiheuttaa sekaannusta.
• Keskusteltiin tarvitsisiko bussin koukata ollenkaan ihan keskustan kautta. Koettiin, että tärkeintä kuitenkin olisi, että reitti olisi aina sama.
• Hanna kertoi, että Saaristonkatu on yksi suurimmista ongelmista, bussit kasaantuvat siihen.
• Raine kertoi, että yllättävän paljon on tullut palautetta esim. reitti 4:n osalta siitä, että kävelymatka kirkolta keskustaan on liian pitkä.
• Tiina kommentoi, että muutostilanteen yksi ongelma on se, että varsinaista kehittämistyötä ei ole vielä saatu aloitettua. Kehittämisrahoja tähän työhön on haettavissa.
• Kaarina kertoi, että ELY-keskuksesta tullaan 8.9. katsomaan Putaankyläntien ongelmaa.
• Reima kertoi, että Jokelantiellä Jokikylälle päin lapset kulkevat pyörällä kouluun, tien nopeusrajoitus on 60 km/h, mutta sitä ei noudateta. Valituksia ja kirjelmiä on tehty, mutta mitään seurauksia ei ole tullut. Liikenne keskittyy aamun ja iltapäivän koulu- ja työmatkaliikenteeseen.

5. Ideoita kaavoitukselle
- Keskustelussa tuli esille monenlaisia erityisesti tiestöihin ja kevyen liikenteen väyliin liittyviä epäkohtia.
- Törmäntien pohjoispäässä on pätkä yksityistietä, joka on jäänyt kaava-alueen ulkopuolelle. Toivomus olisi, että tämäkin tien osuus kaavoitettaisiin kaupungin tieksi.
- Martinniementiellä olevalle ABC:lle eikä sen läheisyydessä olevaan tienristeykseen ole pyöräteitä / kevyen liikenteen väyliä. Alueella liikkuu kuitenkin paljon koululaisia, ja tien varrella on bussipysäkki, joten kevyen liikenteen väylän uupuminen aiheuttaa vaaratilanteita.
- Kaarina esitti, että itäpuoli voisi toimia vapaa-ajan, koulujen ja päiväkodin palveluja tarjoava alueena. Jokelantiellä olevan urheilukentän ja kirkonkylän alakoulun alue toivotaan jäävän nykyiseen käyttöön ja sitä tulee kehittää. Alakoulun tulevaa käyttöä on suunniteltava tehokkaammin, urheilukenttää on parannettava (on jo olemassa suunnitelma), koska se halutaan säilyttää kaikkien alueena. Sen sijainti on hyvä, koulun ja Vesi-Jatulin vieressä, joten tapahtumissa voidaan hyödyntää näiden tarjoamia palveluja. Alueelle ei toivota asuinaluetta. Jo senkin vuoksi, että alue on jo nyt liikenteellisesti vilkas ja aika-ajoin ruuhkainen.
- Toisaalta kuitenkin myös tuotiin esille, että joen rannassa olisi hyvä paikka asunnoille.
- Jokelantiellä on tienpätkä, jossa ei ole katuvaloja, koska on kaavoittamaton osa.
- Kaavoituksella on suunnitelmissa järjestää asukasilta, johon toivotaan osallistumista.

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kokous päättyi klo 19.