2014 - 4 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 15.10.2014, muistio - Muistiot - Haukiputaan suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 4 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 15.10.2014, muistio

Aika:  15.10.2014 klo 17:00

Paikka:  Vesi-Jatuli, yläkerran kokoushuone (Jokelantie 20)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Hannu Liljamo, Heli Puuperä (seurakunta), Nina Himsworth (siht.)

3. Oulun palveluverkkoa uudistavan työryhmän (”Remonttiryhmän”) esitys ja kaupunginjohtajan talousarvioesitys – keskustelua ja kannanotto
Tutustuttiin remonttiryhmän tiedotteeseen ja kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Yhteistyöryhmä päätti lausua seuraavaa:
• Positiivista on, että hyvinvointikeskus tulee Haukiputaalle. Hyvinvointikeskusten tavoitettavuuden on kuitenkin yleisesti parannuttava, puhelimella pitää päästä paremmin läpi asiakaspalvelijaan.
• Haukiputaan terveyskeskuksen vuodeosaston alasajo on harmillista, toivottavasti alueelle saadaan palveluita yksityisen yrittäjien ja palveluseteleiden avulla. Alueelliset palvelut ovat tärkeitä. Olemme huolestuneita kyetäänkö vuoden 2015 loppuun mennessä saamaan Haukiputaan suuralueelle valmistuvia korvaavia uusia palveluasumisen paikkoja. Esitämme, että Haukiputaan laitoshoitopaikat korvataan asteittain vuoden 2016 loppuun mennessä.
• Joukkoliikenteen kehittäminen edelleen on tärkeää. Joukkoliikenneuudistus alueen pohjoisosissa on epäonnistunut, tarvitaan muutoksia. Hyvinvointikeskusten saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.
• Jos Aseman kirjasto muuttuu koulukirjastoksi, toivotaan, että kirjastoauto korvaisi Aseman kirjaston toimintaa alueella.
• Toivotaan, että kaavoituksessa ja suunnittelussa otetaan keskeisesti huomioon turvalliset kevyen liikenteen reitit. Liikennesuunnittelussa on huomioitava paremmin pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus.
• Yhteistyötä eri hallintokuntien kesken on kehitettävä.
• Aktiivisen järjestötoiminnan mahdollistaminen on tärkeää, ja tässä maksuttomien tilojen käyttömahdollisuus on keskeistä, esim. koulutilojen käyttö iltaisin. Tärkeää on myös järjestöavustusten pitäminen ennallaan.
• Toivotaan, että Haukiputaallakin päästäisiin vuoden 2015 aikana aloittamaan asukastupatoiminta.
• Väistökouluna nyt toimivan Haukiputaan kirkonkylän koulurakennuksen jatkokäyttöä alettaisiin selvittää ja suunnitella työryhmänä. Aiheesta on vuoden 2014 talousarvioon talousarviokirjan sivulle 125 Matti Roivaisen tekemä yksimielisesti kaupunginhallituksen ja - valtuuston hyväksymä aloite selvittää rakennuksen jatkokäyttö.
• Toivotaan Haukiputaan keskustan (kunnantalon ympäristö, tori jne...) lopullista kaavoitusta kiirehdittävän, jotta aluetta päästäisiin lopultakin kehittämään.

4. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Kaarina kertoi, että Haukiputaan kirjaston tuulikaapissa on hylly, johon voi tuoda omia hyväkuntoisia kirjoja tai lehtiä kohtuullisia määriä. Hyllystä voi myös ottaa itselleen luettavaa. Eräällä alueen asukkaalla olisi paljon kirjoja lahjoitettavana. Kaarinaan voi olla yhteydessä, jos jollakulla on ideaa siitä, mikä taho voisi tarvita ja ottaa vastaa kirjoja.
• Hannu kertoi tulevista Haukipudas-päivistä, 6.-9.11. Tilaisuuden mainoksia tulee mm. Rantapohjaan. Tietoja ohjelmasta löytyy: http://haukipudaspaivat.yhdistysavain.fi/tapahtumat/
• Hannu kertoi myös, että 6.12. järjestetään seurakuntakeskuksessa itsenäisyyspäiväjuhla. Ohjelmassa on klo 10 jumalanpalvelus, jonka jälkeen seppeleenlasku ja kahvit. Varsinainen juhla alkaa klo 12, avauspuheen pitää Niilo Heinonen ja juhlapuheen Samuli Pohjamo. Ohjelmassa on myös mm. seniorikuoro ja runonlausuntaa. Tilaisuus on kaikille avoin.

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Siirryttiin Jatulin nuorisotiloihin.
Seuraava kokous sovittiin alustavasti maanantaille 8.12. klo 17.

Kokouksen lopuksi tutustuminen Jatulin nuorisotiloihin. - Mitä kuuluu nuorisolle? - keskustelua nuorison kanssa.
• Paikalla oli kaksi nuorisotyöntekijää ja neljä nuorta.
• Nuoret toivoivat nuorisokahvilan tyylistä tilaa, jossa saisi olla vapaasti. Nuoret toivoivat myös paikkaa, johon kokoontua viikonloppuisin, kun nuorisotila on kiinni.
• Koettiin, että nuorisotilalla on liikaa sääntöjä.
• Nuorisotoimen työntekijöiden kanssa keskusteltiin energiajuomien runsaasta käytöstä nuorten parissa. Toivotaan, että alueen kaupat ja muut liikkeet, jotka myyvät energiajuomia rajoittaisivat myyntiään. 
• Lisäksi nuorisolle esitettiin toivomus, että he eivät "parkkeeraisi" kauppojen auloissa, koska nuorisotilat kuitenkin Jatulissa ovat olemassa.
• Harmiteltiin myös sitä, että nuorisotilat Haukiputaalla ja Kellossa keskittyvät Jatuliin.