Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2014 - 5 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 8.12.2014, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika:                                   8.12.2014 klo 17:00
Paikka:                                Vesi-Jatuli, nuokkari-tila


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Aarno Ervasti, Sirpa Ervasti, Pasi Haapakangas, Pentti Haapakangas, Irma Kiventerä, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Hilkka Raninen, Tapani Sahlström, Liisa Takalo, Pauli Takalo, Taisto Tammela, Aarne Vuononvirta, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.)


3. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta vuodelle 2015
Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Torro, ja varapuheenjohtajaksi Hannu Liljamo.


4. Kiiminkijoen kaislanniitto – talkootoiminta
• Pentti Haapakangas kertoi Kiiminkijoen niiton tilanteesta. Siikaputaan asukasyhdistyksen aloitteesta vuodesta 2003 tehty kaislanniittoa, ettei joki kasvaisi umpeen. Jokikylän kyläyhdistys, Asemakylän kyläyhdistys ja Haukiputaan kirkonkylän kyläyhdistys ovat myös olleet mukana ja avustaneet niittotyössä. Myös Ely-keskus on avustanut rahallisesta, tänä vuonna n. 1500 eurolla. Oulun kaupunki avusti 400 eurolla, jolla saatiin traktori nostamaan kaislat rannalle. Kaislanniittoa on pystytty tekemään näiden avustusten turvin tänäkin vuonna.
• Ensi kesäksi suunniteltu kaislanniiton ajankohta on 27.7.–7.8.2015. Niittotyöhön tarvitaan koneita ja talkoovoimaa. Kaislanniiton budjetiksi on arvioitu n. 4000–5000 euroa. Toiveena on saada puolet Ely-keskukselta, raha täytyy anoa tätä varten joka vuosi uudelleen. Lisäksi tarvitaan talkoisiin henkilöitä. Tarvitaan n. 12 henkilöä, jotta niittotyö saadaan kahdessa vuorossa toimimaan kahden viikon ajan. Jakokuntaan on oltu yhteydessä. Jos kolmena vuonna peräkkäin saadaan niitettyä, niin se hillitsee kasvua. Niittoalue on kirkkorannasta alaspäin merta kohti.  Niittotyöhön tarvitaan työvoimaa, veneitä ja koneita.
• Onko Oulun kaupungin puolelta mahdollista saada muuta avustusta kuin toimintarahaa, tai työvoimaa tähän työhön.
• Keskusteltiin saostusaltaiden tilanteesta. Todettiin, että ne on ruopattu n. 30 vuotta sitten. Ely-keskuksella on meneillään hanke Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella, johon Kiiminkijoki kuulu.  Tähän kuuluu vuosien 2016-2021 vesienhoitosuunnitelman teko, ja Oulun kaupunki odottaa suunnitelmaa, jotta nähdään Kiiminkijoen kunnostustarve. Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/OulujokiIijoki/Osallistuminen_vesienhoitoon


5. Vuoden 2015 yhteistyöryhmän aiheiden suunnittelu
• Helmikuun alussa ensimmäinen kokous, jossa käsitellään toimintaraha.
• Helmi-maaliskussa perusturva-asioiden käsittelyä, aiheina mm. hyvinvointipalvelut, hyvinvointikeskus, yksityisen palvelutalon suunnitelmat.
• Kaavoitusasia jäi toteutumatta tänä vuonna, yritetään saada tästä aiheesta tilaisuus edelleen. Tilaisuus olisi huhti-toukokuulla.
• Elokuun loppupuolella käsittelyssä olisi kylä- ja asukasyhdistysten toimintojen turvaaminen, esim. niittokauden päättäjäiset. Kyläyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit mukaan, yhdistykset voisivat esitellä toimintaansa. Tietoa yhdistyksille esim. avustuksista.
• Lokakuussa tutustuttaisiin seurakunnan henkilökuntaan ja tila-asioihin.
• Käsitellään ajankohtaisia asioita tarpeen mukaan, pidetään esillä Haukiputaan koulun vanha rakennuksen tulevaisuudensuunnitelmat.


6 .Ajankohtaiset ja muut asiat
• Alustavaa tietoa: alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2015: Toimintarahaa haetaan samalla tavoin kuin tälle vuodelle. Lomakkeita ja ohjetta on hieman päivitetty. Varsinainen hakuaika alkaa 10.12. ja päättyy vuoden loppuun (31.12.). Lomakkeita ja ohjetta voi tulostaa nettisivuilta (http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto). Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon. Hakemukset käsitellään yhteistyöryhmien kokouksissa ja esitykset viedään lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Toimintaraha maksetaan suoraan hakijan tilille. Toimintarahan käyttämisestä raportoidaan yhteisötoiminnalle.
• Keskusteltiin eri avustuksista, ja esitetään, että eri avustuksista olisi hyvä olla yhteinen hakuohje ja tiedote. Eri avustuksista on tietoa Oulun kaupungin nettisivuilla: http://www.ouka.fi/avustukset
• Haukiputaan asukastuvalle tilat edelleen etsinnässä. Keskusteltiin Työttömät ry:n tilojen yhteiskäytöstä, sekä Haukiputaan vanhan koulun tiloista. Alueelle kaivataan maksuttomia kokoontumistiloja.
• Keskusteltiin Martinniemen kirjaston tilanteesta. Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty, että Martinniemen kirjastosta tulee omatoimikirjasto. Kirjaston ollessa kiinni asiakkaat voivat käyttää kirjastoa ja palveluja omatoimisesta kirjautumalla kirjastokortilla ja PIN-koodilla kirjastotilaan.


7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous maanantaina 2.2.2015 klo 17.
Kokous päättyi klo 18:40.


 

Jakolinkki