Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2015 - 1 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 2.2.2015, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  2.2.2015 klo 17:00

Paikka:  Vesi-Jatuli, nuokkari-tila (Jokelantie 20)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Aarno Ervasti, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo (poistui klo 17:45), Hilkka Raninen, Helvi Rapakko, Tapani Sahlström, Mauno Sipola (poistui klo 17:45), Marjo Sjögren (poistui klo 17:55), Tiina Suutari (poistui klo 17:40), Aarne Vuononvirta, Nina Hims-worth (siht.)

3. Haukiputaan suuralueen toimintarahan käyttö 2014
Nina selosti hieman edellisen vuoden toimintarahan käytöstä. Yksi suunniteltu toiminto jouduttiin muuttamaan heikon lumitilanteen vuoksi. Toimijat toteuttivat kuitenkin tämän tilalla korvaavan tapahtuman. Toimintarahan käytöstä tulee raportoida, mieluiten heti tilaisuuden / tapahtuman jälkeen, tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. Mikäli rahan käytöstä ei raportoida, raha peritään takaisin.

4. Haukiputaan suuralueen toimintarahahakemukset 2015
Toimintarahaa oli haettu yhteensä 14 eri tarkoitukseen (Pohjois-Suomen syöpäyhdistys, Haukiputaan os. veti boccia-pallojen hankintaan tarkoitetun hakemuksen kokouksessa pois), hakemusten yhteenlaskettu summa oli 12 380 euroa. Haukiputaan suuralueelle toimintarahaa oli jaettavissa 9133 euroa (0,70 € / suuralueen asukas). Keskusteltiin kokouksessa hyvin laajasti rahan jakamisesta, jakoperusteista ja kenelle raha tulisi kohdentaa. Todettiin, että koska toimintaraha ei riitä kaikille täysimääräisesti käydään läpi ensin ne tapahtumat / asiat, jotka koskettavat eniten koko suuralueen asukkaita ja tämän jälkeen arvioidaan muiden hakemukset. Yhteistyöryhmä päätti jakaa muiden hakemusten käsittelyn jälkeen jäljelle jääneen summan myös eläkeläisyhdistyksille, vaikka todettiin, että yhdistykset kuuluvat ensisijaisesti hyvinvointipalvelujen järjestöavustusten piiriin. Syöpäyhdistyksen retkeä varten myönnettiin 1000 euroa, koska yhdistyksellä ei ole mitään tuloja, esim. jäsenmaksutuloja. Yhteistyöryhmä toivoo jatkossa selkeämmät ohjeet ja kriteerit toimintarahan myöntämiseen.
Yhteistyöryhmä päätti esittää toimintarahan myöntämistä seuraavasti:
Eläkeliiton Haukiputaan yhdistys (retki Kuusamoon) 380 €
Halosenlahden kyläyhdistys (alle kouluikäisten leikkikerho) 400 €
Halosenlahden kyläyhdistys (retki Ranualle) 400 €
Haukiputaan eläkeläiset (retki Poriin) 380 €
Haukiputaan eläkeläisyhdistysten ja rintamaveteraanien virkistystoimikunta (kulttuurikavalkadi) 500 €
Haukiputaan eläkkeensaajat (virkistys- ja liikuntatoiminta) 380 €
Haukiputaan Heitto (Eero Tapio – painiturnaus) 580 €
Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys (Haukipudaspäivät) 1000 €
Haukiputaan kirkonkylän kyläyhdistys (Nopeusonginnan kaverikisat) 600 €
Haukiputaan taideyhdistys (taide/kulttuuripainotteinen koulutus/luento) 500 €
Haukiputaan työnhakijat (perheretki Iso-Syötteelle) 1000 €
Martinniemen kyläyhdistys (1950–60 lukujen kyläkartan teko) 1000 €
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys, Haukiputaan os. (teatterimatka Taivalkoskelle) 1000 €
Siikasaaren asukasyhdistys (Kiiminkijoen niitto) 1000 €

Tiina Suutari kertoi, että Oulun seudun leader –rahaa voi myös hakea erilaisiin toimintoihin. Lisätietoja voi kysyä Tiinalta, p. 0295 038 138.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Oulun palveluverkko 2015–2025 ei sisällä asukastupaa Haukiputaalle. Kaarina kertoi yhteisötoiminnan päälliköltä Pasi Laukalta saadusta vastauksesta liittyen Haukiputaan asukastuvan sijaintiin.  Kaupungin linjaus on se, että ulkopuolisiin tiloihin ei nyt lähdetä, ja toiminnoissa pyritään yhteiskäyttötiloihin kaupungin muiden toimijoiden kanssa.
• Hannu on tehnyt aloitteen Haukiputaan keskusurheilukentän muuttamisesta yleisurheilu- ja palloilukeskukseksi.
• Oulu Päiviä varten valmiit ohjelmatiedot lähetettävä 24.4. mennessä. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/oulun-paivat/
• Suunnitteilla on liikenneilta liittyen Putaantien turvallisuuteen ja joukkoliikenteen toimivuuteen Martinniemen kouluun liittyen.
• Haukiputaan koululla 12.2. klo 17:30 esitellään jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista välillä Viikintie-Ukonkaivoksentie. Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/maantie-848-erillinen-jalankulku-ja-pyorailyvayla-valilla-viikintie-ukonkaivoksentie-oulu-pohjois-pohjanmaan-ely-kesku-2
• Aarne Vuononvirta kertoi Kalastajantien auraukseen liittyvästä ongelmista. Kaupungilta saadun tiedon mukaan asia on siirretty sivistys- ja kulttuuripalveluiden puolelle, koska asia liittyy hiihtäjien harrastusmahdollisuuksiin.
Ongelmana on Kalastajantien loppuosan auraus, sekä kalasataman parkkialueen auraus. Hiihtoladut jäälle alkavat kalasatamasta, ja hiihtäjät eivät pääse hiihtämään, koska autoja ei voi jättää Kalastajantielle.  Eivätkä hiihtoladut ala auratun osan kohdalta. Hiihtäjien tulisi siis kävellä umpihangessa kalasatamaan, jotta he pääsisivät hiihtoladulle. Aura-auto kääntyy ahtaassa risteyksessä takaisin, sen sijaan, että ajaisi n. 300 metrin matkan satamaan ja kääntöpaikalle. Kyläyhdistys on talkoorahoilla kustantanut latuhöylän ja tehnyt ladun. Hiihtäminen on asukkaiden terveyttä edistävää, edullista ja virkistävää toimintaa.
Pateniemen venesatamaan on kaupungin toimesta aurattu tie, josta hiihtäjät pääsevät laduille. Tasavertaisen kohtelun vuoksi myös Haukiputaan hiihtäjille tulisi tarjota sama mahdollisuus.
Sama ongelma koskee myös Martinniemen kalasatamaa, myös siellä on pula parkkipaikoista.

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään maaliskuun puolenvälin jälkeen. Kokouksen aiheena on hyvinvointipalvelut. Paikka tarkentuu myöhemmin. Kokous päättyi klo 19:20.
 

Jakolinkki