Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2015 - 4 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 28.5.2015, muistio

Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous

Aika:  28.5.2015 klo 17:00

Paikka:  Haukiputaan terveyskeskuksen kokoushuone, 1 krs, Simppulantie 15

1. Kokouksen avaus
Haukiputaan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17.
Kaarina kertoi hieman kesän aikatauluista. Maakinen Martinniemi – piknik lauantaina 6.6 klo 18–23. Keskiviikkona 10.6. klo 17 on keskustelu- ja tiedotustilaisuus Haukiputaan lukion auditoriossa, Länsikuja 4:ssä (sisäänkäynti ovesta A4).
Liisa Koskela kertoi, että Kellon kesäpäivät pidetään lauantaina 8.8.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Aarno Ervasti, Sirpa Ervasti, Terttu Isohookana, Marjo Jaurakkajärvi, Liisa Kaikkonen, Annikki Kakarainen, Tapio Kangas, Lauri Kauppila, Helena Ketola, Seppo Ketola, Marke Kinnunen, Liisa Koskela, Milla Kynkäänniemi, Marja Laasonen, Pentti Lahdensivu, Edvin Mattila, Heli Puuperä, Tapani Sahlström, Simo Similä, Lilja Soronen, Taisto Sutela, Pirkko Tähtelä, Laura Venäläinen, Kaisa Väätänen, Tauno Yliniemi, Maija-Liisa Äijälä, Nina Himsworth (siht.).

3. Haukiputaan hyvinvointikeskuksen suunnitelmat
• Esittelemässä hyvinvointipalveluiden hallintopäällikkö Tapio Kangas
• Mukana keskustelemassa hyvinvointipalveluista myös palveluesimies Marja Laasonen ja sairaanhoitaja Marke Kinnunen


• Tapio Kangas alusti keskustelua.
• Oululaisten hyvinvointipalvelut jaotellaan seuraavasti: Kotona ja arkiympäristössä tapahtuva arjen tuki ja palvelut; hyvinvointipisteen palvelut; hyvinvointikeskuksen palvelut, muut alueelliset palvelut (esim. palveluasuminen); erityispalvelut – kaikkien oululaisten yhteiset palvelut (vaatii erityisosaamista). Kaikissa uudenlainen tapa tuottaa palveluita.
• Asiakaslähtöisyys, monitoimijaisuus, monialaisuus, monituottajuus.
• Elämänkaarinäkökulma kaikissa palveluissa
• Monipuoliset sähköiset palvelut ja teknologian hyödyntäminen
• Palveluissa tavoitteena on kokonaisvaikuttavuus ja kustannustehokkuus.
• Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano: Hyvinvointipalvelut siirtyvät vaiheittain neljän hyvinvointialueen malliin vuosien 2015–2016 aikana.
• Hyvinvointialueilla on yhteensä kuusi hyvinvointikeskusta: Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja / Hiukkavaara, Kontinkangas ja Kaakkuri.
• Hyvinvointikeskuksen johtaminen tapahtuu elämänkaarimallin kautta, osaamisalueet lapset ja nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
• Sosiaalitoimi muuttaa nykyisen terveyskeskuksen tiloihin, jotta monitoimijainen työ mahdollistuu.
• Ämmöntielle tulee yksityisiä palveluasumisen yksikköjä, joista kaupunki voi palvelusetelillä ostaa palveluita. Invalidisäätiön toimintaa.
• Kaupungin oman palveluasumisen järjestämistä myös jatketaan.
• Entisten vuodeosasto - ja hoivaosastojen tilat otetaan muuhun käyttöön (1 krs.) – tulee mm. neuvola, päivätoiminta, perheneuvola, puheterapia, avogeriatria, astma- ja diabeteshoito ja lasten fysioterapia.
• ”Pohjakerrokseen” tulevat: sosiaalipalvelut (yksityisistä vuokratiloista) nykyisen neuvolan paikalle. Kotihoito ja henkilöstön sosiaaliset tilat ovat jo siellä. Keittiö (Serviisi) jatkaa todennäköisesti vuoteen 2017 saakka (keittiöverkkosuunnitelma). Tilat muutetaan vastaanotto- tai toimistotiloiksi ja varastokäyttöön (esim. hoitotarvikejakelu).
• Terveyskeskuksen vastaanoton tiloihin tulee siirtyvien palvelujen tilalle lääkärien ja hoitajan vastaanottotiloja.
• Simppulankartanon osaan ei tule muutoksia Kultasimpun (tehostetun palveluasumisen) osalta, myös suun terveydenhuolto ja kuntoutus jatkavat entisissä tiloissa lukuun ottamatta puheterapiaa ja lasten fysioterapiaa.
• Simppula (vanha vanhainkoti) ja Harjukoti (vanha henkilöstön asuntola) – esitetään molempien rakennusten purkamista.
• Haukiputaan hyvinvointikeskuksen suunnitelmiin voi tutustua kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 13.4.2015 § 156.

Alustuksen jälkeen kokoukseen osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja kommentteja:
• Todettiin, että Haukiputaan keskustaan kaivattaisiin lisää toimintoja, mm. verotoimistoa. Vastattiin, että monet palvelut ovat valtiolla, eivät kaupungin palveluja. Yhteispalvelupisteisiin voidaan pyytää laajempia palveluita.
• Esitettiin kysymys ikäihmisten päivätoiminnasta. Kyseessä on muutamana päivänä viikossa ohjattua päivätoimintaa. Uudessa mallissa voidaan käyttää tiloja laajemmin. Mukaanpääsyssä on tietyt kriteerit, ja kun pääsee päivätoiminnan piiriin, niin kuljetus järjestetään kotoa asti. Päivätoiminta on tarkoitettu sellaisille, jotka eivät kykene kulkemaan muissa ikäihmisten yleisissä tapahtumissa / tilaisuuksissa. Palveluohjausyksikön kautta voi hakeutua päivätoimintaan.
• Laboratoriopalvelut jatkuvat Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa.
• Ppshp:n Haukiputaan röntgenin toimipiste lakkaa v. 2016 alusta alkaen, eli tämä palvelu tulee huononemaan käyttäjän näkökulmasta. Tasa-arvoisen palveluverkon kehittämisen kannalta kaikki röntgenpalvelut on keskitetty Kontinkankaalle. Röntgenkuvat ja lausunnot kulkevat sähköisesti eri palvelupaikkojen välillä. Jos tarvitsee röntgeniä akuutisti tai on liikuntaesteinen niin saa Kela-korvausta matkasta.
• Päivystys tulee säilymään nykymallilla, eli keskitetty Oulun seudun yhteispäivystykseen kuten aiemminkin. Ajanvaraukseton vastaanotto on aloitettu kaikissa hyvinvointikeskuksissa/ terveysasemilla 12.1.2015. Ajanvaraukseton vastaanotto on lyhentänyt potilasjonoja. Palvelumallissa on esitetty myös aukioloaikojen pidennystä. Hoitoon mennään sairaanhoitajan kautta siksi, että lääkärin työaika varataan juuri lääkärin työlle. Alustava haastattelu ja tutkimukset (esim. sydänfilmi, tulehdusarvo tms. tarvittava toimenpide) tehdään valmiiksi, ja lääkärin aika varataan erikoistyöhön. Sairaanhoitajat voivat tehdä alustavan arvion tilanteen vakavuudesta, ja suunnitella jatkotoimenpiteet. Kaikki asiakkaat/ potilaat eivät tarvitse lainkaan lääkärin tutkimusta.
• Sairaanhoitajien ja lääkärien määrä tulee riippumaan tulevan hyvinvointikeskuksen asiakkaiden määrästä. Jos esim. Rajakylästä suuntaudutaan Haukiputaalle, niin silloin tämä tulee ottaa huomioon työntekijöiden sijoittumisessa.
• Hyvinvointilautakunnan jäsenen Milla Kynkäänniemen viesti asukkaille on, että lautakunnan jäsenille voi laittaa suoraan kysymyksiä ja viestiä, joita he voivat toimittaa eteenpäin.
• Kotisairaanhoito toimii kaupungissa kuten ennenkin.
• Kotisairaala-palvelua ostetaan Coronarialta. Tällä toiminnalla on kilometriraja, joka on n. 30 km Oulun keskustasta. Jokaisen kotiutetun potilaan tilanne käsitellään tapauskohtaisesti.
• Vastaanottoaulaan on tulossa näyttö, joka kertoo arvioidun jonotusajan, ja sama tieto tulee myös nettiin.
• Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa on hyvät parkkipaikat.
• Kehittäjäasiakkaita otetaan mukaan kehittämään hyvinvointipalveluita. Jos on kiinnostunut pääsemään tähän toimintaan mukaan, voi ottaa yhteyttä Sari Huttuun, sähköposti: sari.huttu(at)ouka.fi.

4. Ajankohtaiset ja muut asiat
-

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavat kokoukset pidetään syksyllä ja tarkat ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Kokous päättyi klo 18:50.
 

Jakolinkki