Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2016 - 3 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.4.2016, muistio

Aika: 6.4.2016 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan kirjasto, (Jokelantie 1)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17:02.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Irma Kiventerä, Irja Lahdensivu, Hannu Liljamo, Pirkko Markke, Edwin Mattila, Jouko Perätalo, Hanna Pöytäkangas (poistui klo 18:13), Aarne Vuononvirta, Nina Himsworth (siht.)

29.10.2015 järjestetyn työpajan yhteenveto, aiheena oli "Haukiputaan keskus tänään ja huomenna"
• Kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas, Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista esitteli työpajan tuloksia.
• Työpajan tulokset löytyvät netistä: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/haukiputaan-keskus Työpajan tuloksista koottuun karttaan kannattaa tutustua.
• Lokakuussa järjestetyssä työpajassa työskenneltiin ryhmissä, joissa pohdittiin eri tehtäviä: Nykytilanne (hyvät ja huonot paikat, reitit), uhkakuvia (minkälaisia uhkakuvia Haukiputaalla voi olla, miten niitä voitaisiin ehkäistä). Ajatuksia merkittiin kartalle ja lopuksi kukin ryhmä esitteli oman ryhmänsä työt.
• Yleisesti ryhmissä toivottiin keskustan kehittämistä. Torialuetta pitäisi kehittää, tarvitaan enemmän tilaa ja tapahtumia.
• Palvelurakennuksista oli annettu positiivista palautetta. Myös hiihtolatureitit saivat positiivista palautetta.
• Muutamista puuttuvista välireiteistä ja joistakin tiestöistä annettiin negatiivista palautetta.
• Torpanmäen urheilukentälle toivottiin monipuolisempia urheilumahdollisuuksia.
• Uuden Niittyholman asutusalueen viereiselle läjitysalueelle toivottiin pyörä- ja temppurataa.
• Toivottiin Inkonnokan uimarannan kehittämistä, Kiiminkijoen ja Haapajärven kunnostamista, sekä järven ympäri ulkoilureittiä.
• Yleisesti toivottiin alueen elävöittämistä, työpaikkoja ja asukkaita.
• Osa toivoi Jokelantiellä sijaitsevan Keskusurheilukentän siirtämistä ja osa kentän kehittämistä. Kenttä kuuluu liikuntapaikkasuunnitelmaan, jonka pohjalta on tarkoitus miettiä mitä kentälle tehdään.
• Hannu kertoi, että kotiseutumuseota hoitaa Haukipudas-seura. Museo on avoinna lähinnä kesällä ja sitä aiotaan myös remontoida nyt kesällä. Uudistunut Kotiseutumuseo avataan 2.7. Lisätietoja löytyy netistä: http://haukipudasseura.yhdistysavain.fi/
• Kunnantalon päädyssä olevalle tykille mietitään uutta sijaintipaikkaa.
• Irja kertoi, että seurakuntayhtymä on neuvotellut uuden hautausmaan parkkialueesta kaupungin kanssa, mutta yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Seurakuntayhtymä on ostanut yksityiseltä yritykseltä parkkipaikkaa koskevan suunnitelman.
• Kokouksessa keskusteltiin myös Simppulanmäen alueen mahdollisista suunnitelmista ja rakentamisesta. Toivottiin, että jo olemassa olevaa suunnitelmaa hyödynnetään ja huomioidaan palveluasumisen tarve
• Hanna kertoi, että kunnantalolle on haettu purkulupaa ja se on saatu. Kunnantalo on tarkoitus purkaa tämän vuoden aikana. Alueen kaavoitustyö on käynnistymässä, suunnitelmiin otetaan Kirkkotie varmaan myös mukaan, koska kevyen liikenteen yhteyksiä täytyy myös miettiä. Pohditaan, jos torin aluekin voidaan ottaa mukaan suunnitelmiin.
• Hanna kertoi, että kaavoituksen eri osa-alueet etenevät nyt omina suunnitelminaan. Kunnantalon asemakaavan suunnitelmaa tehdään tämän vuoden aikana, osallistumis- ja arviointisuunnitelma saataneen nähtäville tämän vuoden puolella. Urheilukentän suhteen käynnistellään suunnitelmia, tulokset menevät todennäköisesti ensi vuoden puolelle.
• Kaavoitus tekee toukokuussa Länsituulen koulun kanssa työpaja-tyylisen työskentelyn oppilaiden kanssa.

3. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Hannu kertoi, että Parkumäen koulutiehen tutustuminen oli 16.3. Kävelyretki sai hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä.
• Hannu kertoi, että Kivi- / kirkonkylän koulun käyttöä ajamaan on perustettu kansalaisaktiviteettiryhmä. Maanantaina 25.4. järjestetään tilaisuus koululla, klo 16:30 alkaen voi tutustua koulun tiloihin ja klo 18 alkaen keskustelutilaisuus.
• Hannu kertoi tulevista tapahtumista: Haukiputaan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa vietetään Kansallista veteraanipäivää 27.4. klo 11 ja Kaatuneiden muistopäivää 15.5. klo 10.
• Kaarina kertoi, että kirjaston ja Oulu10:n tiloissa tehtiin tänään oppilastyönä kysely Oulu10 palveluista. Bussilippujen latauspalvelua toivotaan kovasti.

4. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavan yhteistyöryhmän kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin.

Kokous päättyi klo 18:30.
 

Jakolinkki