Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2016 - 4 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 9.5.2016, muistio

Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous

Aika:                                   9.5.2016 klo 17:00

Paikka:                                Vesi-Jatuli, takkahuone (Jokelantie 20)

1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17.

2.       Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Sirpa Ervasti (Haukiputaan Heitto), Sari Halonen (Joukkoliikennejaosto), Raimo Hämeenniemi (Joukkoliikennejaosto), Teija Koskenranta (Halosenlahden kyläyhdistys), Terttu Kuusela (Haukiputaan Vihreät, Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys), Irma Pellinen (Yhdyskuntalautakunta, Joukkoliikennejaosto), Raine Pernu (Joukkoliikennejaosto), Oiva Sumen, Eero Takkula (Takkuranta), Jari-Pekka Teurajärvi (Joukkoliikennejaosto), Aarne Vuononvirta (Martinniemen kyläyhdistys), Nina Himsworth (siht.)

3.       Joukkoliikenne ja liikenneturvallisuus

-          Keskusteltiin joukkoliikenteen toimivuudesta ja myös liikenneturvallisuudesta. Poliisi oli estynyt saapumasta tilaisuuteen kiireellisen tehtävän vuoksi.

-          Teija Koskenranta kertoi Parkunmäen ja Martinniemen koululaisten tilanteesta. Linja-autolinja 23 on ainoa joka kulkee alueella ja palvelee erittäin huonosti. Martinniemen koulun työntekijöiden kanssa on yritetty miettiä koululaisten kulkemista. Lapset myöhästyvät tunneilta ja busseista, koska aikataulu on niin tiukka. Viimeinen bussi tulee 15:30.  Parkunmäen lapset eivät ole saaneet koulukuljetusta. Putaankyläntielle ei ole saatu liikenneturvallisuusselvitystä. Putaankyläntiellä ei ole piennarta ollenkaan ja kaikki joutuvat kulkemaan ajoradalla. Tärkein asia on, että lapsille turvataan turvallinen koulutie. Koulutien turvallisuuden arviointi on perustunut ainoastaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden virkamiesten omiin arvioihin. Putaankyläntie on vaarallinen, ylinopeudet ovat suuret. Lasten ymmärrys ja havainnointikyky eivät riitä näihin tilanteisiin. Kouluissa kyllä yritetään tehdä liikennekasvatusta. Tielle on suunniteltu hidasteita, mutta ne ovat jääneet toteuttamatta. Alun perin myös suunniteltu kevyen liikenteen väylä, mutta sitäkään ei ole toteutettu. Tällä hetkellä asia on hoidettu niin, että kaikki joilla on kylällä siihen mahdollisuus osallistuvat lasten kuljettamiseen. Yksityisautoilu on lisääntynyt joukkoliikenneuudistuksen myötä valtavasti. Linja 20 bussiaikataulut olisivat hyvät, mutta reitti ei ole sopiva.  Lapset eivät pääse harrastuksiin tai kavereille, koska bussit eivät kulje, ja vanhemmat eivät päästä kulkemaan Putaankyläntietä. Aikaisemmin bussilinja 50 pysähtyi Martinniemen koulun kohdalla ja tämä oli toimiva vuoro. Lisäksi kaupungista ei pääse illalla takaisin Haukiputaalle.

-          Raimo Hämeenniemi kommentoi, että kaikki palaute kirjataan ylös ja mietitään miten voidaan kehittää palveluja. Linja 23 tulee kesän jälkeen parantamaan vuoroa sen verran, että kulkee Kaukovainiolle asti Oysin kautta. Vuorojen yhteensovittaminen on haastavaa, linjojen suunniteluun vaikuttaa myös iiläisten kulkeminen. Koululaiskuljetukset kuuluvat sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimenkuvaa.

-          Irma Pellinen sanoi, että ongelmat tunnistetaan. Mietittävä kuitenkin, paljonko asiakkaita muuten kulkisi, jos ei koululaisia kulkisi. Viisi kilometriä on omasta mielestä liian pitkä matka, mutta näin on määritelty, ja monilla muillakin kouluilla lapset kulkevat tämän matkan.

-          Jari-Pekka Teurajärvi kertoi, että Iissä on 9.5. kunnanvaltuuston kokous, jossa yhtenä kokouksen aiheena on valtuustoaloite joukkoliikenteen parantamiseksi. Koulukuljetusasioissa ei viiden kilometrin rajaa pitäisi seurata orjallisesti silloin, kun tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää.

-          Eero Takkula kertoi, että Takkurannan tiellä on infra bussiliikennettä varten valmiina, tiet ja pysäkit aurataan talvisin, mutta sieltä puuttuu joukkoliikenne. Alueella asuu varmaankin noin 2000 asukasta ja on laajeneva alue. Asukkaina on sekä nuoria lapsiperheitä ja vanhuksia, asiointiliikenne olisi tarpeellista. Alue on myös työssäkäyntialuetta.

-          Raine Pernu kommentoi, että tyyppiesimerkkilinjan täytyy palvella myös linjan varrella asuvia, eikä vain alkupisteestä lähteviä. Linja 23 voisi palvella paremmin myös haukiputaalaisia.

-          Kaarina Torro totesi, että pysäkkejä on paikka paikoin aika tiheästi.

-          Keskusteltiin yleisesti pysäkkien määrästä. Pysäkkien käyttömääristä ja myös eri linjojen käyttäjistä saadaan aiempaa paremmin tietoa myös päättäjien käyttöön. Yksi mahdollisuus on, että pysäkeille tulee pyörä- ja autoparkkeja, jolloin linja-auto voisi ajaa nopeampaa reittiä. Toisaalta todettiin, että bussit eivät pysähdy pysäkille, jolla ei ole asiakasta, joten tiheässäkään olevat pysäkit eivät välttämättä hidasta matkaa.

-          Terttu totesi, että asuu kirkonkylällä ja joukkoliikenne palvelee hyvin.

-          Liikenneturvallisuuteen liittyen Aarne Vuononvirta kertoi Martinniemen koulun etelään päin menevän tien pysäkistä, jonka jälkeen heti neljän tien risteys. Tämä järjestely aiheuttaa tiellä monesti vaarallisia ruuhkatilanteita.

-          Kaarina kertoi, että Martinniemen tiellä on myös yksi ongelmapysäkki, joka sijaitsee ABC:n lähellä tiukan mutkan jälkeen. Kuskeilla on vaikeuksia havainnoida pysäkki ja siinä olevat asiakkaat ajoissa.

-          Sari Halonen oli saanut kokoukseen viestin Kiviniemestä, jossa esitettiin seuraavia asioita: Kiviniemeläiset tarvitsivat Haukiputaallekin paremmat linja-auto yhteydet.  Citybussi-tyyppinen ratkaisu voisi olla toimiva, myös nuorisoa ajatellen. Kun Ritaharju laajenee Kalimenkylän yhteyteen, voisiko ajatella myös citybussin kulkemista tällä alueella. Lähin bussiyhteys on nyt Herukassa.

-          Raimo Hämeenniemi totesi lopuksi, että joukkoliikennejaostossa tullaan keskustelemaan näistä palautteista. Katsotaan bussilinja 20 vielä uudelleen läpi, jos jotain ajosuuntia tai tiestöä saataisiin käytettäväksi.

4.       Ajankohtaiset ja muut asiat

-          Martinniemen työväentalolla on kirpputori lauantaina 14.5. klo 10-14.

-          Terttu kertoi, että on sihteerinä työryhmässä, jossa mietitään Kivikoulun yhteisötalokäyttöä. Nyt tarvitaan yhdistyksiltä tietoa siitä, mikä olisi koulun käyttötarve. Kivikoulun yhteisötalokäyttö ja Länsituulen koulun laajennus eivät liity toisiinsa.

-          Terttu mietti, että yhdistysten yhteinen rantojen siivouspäivä olisi hyvä juttu. Ehdotti, että voisiko yhdistykset sitoutua siihen, että kerätään roska päivässä.

-          Keskusteltiin koulujen järjestämistä roskien keräämistapahtumista.

-          Maakinen Martiniemi – tapahtuma Ukkolanrannassa kesäkuussa 11.6.

-          Martinniemen kesäjuhla kalasatamassa 9.7. Tapahtumassa on puhujana mm. Hanna Sarkkinen.

-          Kiiminkijokimelonta järjestetään 10.-12.7.

-          Johteenrannassa on laiturilta pilkkimiskisa 8.8.

-          Halosenlahden tapahtumiin voi tutustua netissä osoitteessa www.Halosenlahti.fi

5.       Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokous päättyi klo 18:25.

Jakolinkki