Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

Haukipudas/Kello suuralueiden valtuutettujen paneelikeskustelu muistio 21.9.2016

MUISTIO     

Haukipudas/Kello suuralueiden valtuutettujen paneelikeskustelu 21.9.2016 Kellon nuorisoseuran juhlasalissa klo 17.00 – 19.00

Läsnä valtuutetut: Samuli Pohjamo, Matti Roivainen  

Vastaukset s-postilla valtuutetut: MirjaVehkaperä, Jorma Leskelä

Kuntalaisia: osallistumislistan mukaan

Tilaisuuden avasi Kaarina Torro. Aluksi käytiin läpi loppuvuoden yhteistyöryhmien kokousteemoja: Haukiputaan suuralueella on lokakuun aiheina turvallisuusasiat, lapset ja nuoret, marraskuussa Kiiminkijoki asiaa ja joulukuussa on puheenjohtajan valinta ja toimintaraha-asiat. Kellon suuralueella ei vielä ole sovittu syksyn tapaamisia. Sihteeriksi kutsuttiin Elisa Kittilä

 

Kysymykset valtuutetuille:

  1. Nimi, arvo/ammatti, asuinalue:

Samuli Pohjamo- (tekstissä SP): eläkeläinen, luottamushenkilö, Martinniemi

Matti Roivainen (tekstissä MR): eläkeläinen, rehtori, Kello

Mirja Vehkaperä (tekstissä MV): kansanedustaja, Haukipudas kirkonkylä

Jorma Leskelä (tekstissä JL): vanhempi konstaapeli, Haukiputaan Jokikylä.

  1. Oulun kaupungin luottamustoimet:

MR: kaupunginvaltuuettu, kokoomus, kehittämisjaoston varapj., kh:n edustaja HYVE kokouksissa.

SP: kaupunginvaltuutettu, maakuntahallituksen pj.

MV: Kaupunginvaltuuston III- vpj.

JL: Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsen. Kaupunginhallituksen varajäsen.

 

  1. Mitä mieltä olette vaikutusmahdollisuuksistanne päätöksenteossa

 

SP: yhdessä oman ryhmän kanssa ja yhteistyössä muiden ryhmien kanssa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa.

MR: on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, esimerkkeinä Remonttiryhmät 1 ja 2. Omassa ryhmässä asiat etenee, yksin ei voi päättää asioista. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä.

MV: Ovat hyvät. Pääsen istumaan ja vaikuttamaan hallituksen kokouksiin miltei jokainen maanantai. Kokouksissa minulla on läsnäolo ja puheoikeus. Pääsen siten mukaan valmistelussa oleviin asioihin varsin hyvin. Valtuustossa päätetään isoista linjoista.

JL: Jos yksittäistä asiaa ajattelee, niin ensin täytyy perustella se hyvin ja saada oma ryhmä asian taakse. Sen jälkeen ryhtyy vuoropuheluun muiden ryhmien kanssa ja yhdessä hakee ratkaisua asiaan, niin kyllä asialliset ja asioihin perehtyneet luottamushenkilöt ymmärtävät ajaa kuntalaisia koskevia järkeviä asioita päätöksentekoon saakka

 

  1. Mainitkaa kolme konkreettista asiaa mihin/miten olette vaikuttaneet Haukiputaan ja Kellon suuralueilla tällä vaalikaudella?

 

MR: hyvinvointikeskuksen organisointi 4:lle alueella. Haukipudas – Tuira hyvinvointikeskuksen remontti menossa. Kouluverkkovalmistelut. Haukiputaalla on hyvä tilanne: lukio ja hyvä perusopetuksen verkko. Kellon kohdalla on investoitu 2 m. € koulukorjaukseen.

SP: Maapoliittinen sopimus.  Puolueet sopineet yhteistyöstä ja sen seurauksena lukio säilyi! Haukiputaan alueella on paljon asukkaita ja valtuutettuja, yhteistyöllä on vaikutusta. Kotisairaanhoito Martinniemeen. Vaikka päätetään isoista asioista ei pienetkään asiat saa tuntua liian pieniltä.

MV: Kouluverkkopäätös. Oli kokonaisuus, jossa lukio ja peruskoulutiloja uudelleen arvioitiin. Viime valtuuston kokouksessa hyväksyttiin muun muassa Länsituulen koulun laajennuksen hankerahoitus. Itse kaupungin jokavuotinen budjetti on iso rutistus. Siellä olen vaikuttanut, että sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja kuntapalveluihin on tarpeeksi rahoitusta. Maankäyttö ja kaavoitus. Edesauttamassa maankäytön uudelleenarviointia Oulussa. Otettava huomioon paremmin reuna-alueiden ja taajamien tarpeet.

JL: Kaikista konkreettisin on Maankäyttötyöryhmän tekemät päätökset liittyen maapoliittisiin ratkaisuihin. Ryhmän päätösesitys linjaa esim. kylien kehittämistä ja kaavoittamista entistä parempaan suuntaan. Sain olla tässä työryhmässä Keskustan nimeämänä jäsenenä. Yhdyskuntalautakunnan kautta erilaisiin kaavoituksia ja rakentamista koskeviin hankkeisiin liittyvät asiat, joista osa näkyy vasta pitkällä tähtäimellä, osa jo nyt. Esim. Letonrannan uusi asemakaava.

  1. Mikä on ollut vaikein tekemänne päätös tällä kaudella

SP: Kouluverkkopäätös oli hankala asia. Tarvitaan säästöjä mutta samalla päätettävä mitkä koulut jää? Liitoskunnissa voimakas tahto omiin lukioihin, koska se on myös symboli miten nuoria kohdellaan.

MR: Maankäyttö ja maapolitiikka. Murron osayleiskaava-asiassa keskusta/kokoomus ”vihelsivät” pelin poikki. Muodostettiin MATO- ryhmä, jonka ehdotus yleiskaavasta saatu läpi lautakunnissa. Mallia voi ottaa muidenkin asioiden hoitoon.

MV: Kouluverkkopäätös. Kaupungin taloustilanne on heikko. Säästöjä tarvitaan. Koulutus on lähipalvelua, josta en ollut valmis tinkimään.
JL: Kaikki ne budjetin kautta tulleet asiat, joissa on heikennetty kuntalaisten palveluita niin kanta- alueilla kuin kaupunkikeskuksessakin.

 

6. Miltä näyttää Oulun tulevaisuus, onko esim. painetta verojen nostoon

MR: talous on surkeassa jamassa, velan määrä kasvaa 800 m € Oulun budjetissa 2017.   Korkotaso on vielä alhainen, mutta jos nousee es. 1%:llä voi aiheuttaa jopa 10 m € lisäkustannukset.  Tulosodote miten täytetään vaje kun tulovero -% ei nouse, on haasava.                   

SP: kysymykseen suora vastaus: on. ICT-alan romahdus tapahtui samaan aikaan kun tehtiin kuntaliitos aiheuttaen säästöpaineita jotka jouduttiin tekemään. ”Optimiorganisaatiota” ei tehty, vaan hallintohenkilöstöä oli liikaa. Kun tehdään uusi SoTe, on se myös uusi mahdollisuus uudelle johtamisjärjestelmälle.

MV: Painetta on paljon. Emme pysty investoimaan omilla rahoilla, vaan velkaannumme kovaa vauhtia. Oulussa on vielä iso työ mitoittaa kuntapalvelut ja uudistaa niitä kustannustehokkaiksi. Olen valmis tarkistamaan kuntaveron suuruutta.
JL: Erilaisia signaaleja uusista elinkeinoelämään positiivisesti vaikuttavista asioista on nähtävillä. Yksi tällainen on esim. Kaupungin keskukseen jo perustettu, vielä alkuvaiheessa oleva pelikampus. Sillä on kovasti kehityspotentiaalia. Myös signaalit yritystonttien markkinoista ja rakennusalan työpaikoista ovat rohkaisevia.
Verojen korotukset eivät ratkaise tilannetta, eikä niihin pidä turvautua, vaikka väliaikaisesti painetta olisikin. Pitää keskittyä luomaan uusia elinvoimatekijöitä, jota kautta saadaan verotuloja lisää.

7. Millaisena näette Oulun elinkeinoelämän kehittymisen, onko lisää työpaikkoja/suuria työllistäjiä tulossa

SP: Merkkejä uusista ICT, rakennusalan nousuista, mm. Pyhäjoen Fennovoima projekti, biotehdas Kemiin. Lisäksi Kokkola-Oulu-Tornio-Luulaja akselilla on merkittävä osaamisen keskittymä.                                                                                                                          

  MR: 2010 –monikuntaliitolla on  yht. 130 milj. € verotuotto. Kumulatiivista ylijäämää tuntuva määrä ja omaisuutta 2,7 miljardia euroa. Mahdollisuus toimia olisi, mutta ei erityksiä. Business Oulu ja kaupunki satsaa mm. yhteismarkkinointiin. Tavoitellaan Pohjoista Ulottuvuutta. Brysselin matka tehty kontaktien luomiseen, nähdään loivaa nousu-uraa.                                                                                                                                      

 MV: Elinkeinoelämä on piristymässä. Isoja työllistäjiä ei varmaankaan tule, mutta pieniä kylläkin. Tietotekniikka, pelimaailma, lääketeknologia, elintarvikkeiden jalostaminen, matkailu ja palvelut työllistävät hyvin jatkossakin.                                                               

JL: kts. edellinen JL- vastaus. Lisäksi Nokian lähdön jälkeen syntyneet pienet kasvuyritykset ovat luoneet paljon uusia työpaikkoja. Kuka tietää, vaikka siellä olisi jo kasvamassa uusi paljon työllistävä yritys Nokian tapaan!

Pitäisi myös ylläpitää perinteisen teollisuuden toimintaedellytyksiä. Ne työllistävät edelleen valtavasti Oulun alueella.

8. Miten luulette SoTe uudistuksen vaikuttavan tulevaisuudessa alueellanne

MR; SoTe on iso möhkäle. Pitäisi näkyä hyvinä palveluina yhden luukun periaatteella. Hallinnon hoito ei relevanttia.                                                                                                    

SP: SoTen myötä palvelut paranevat, asiakas hoidetaan oikeassa paikassa. Jos ei mitään tehdä, kunnilta loppuvat rahat ja palvelut huononevat.

MV: Hallinnollisesti paljon,  mutta kuntalaisten peruspalveluihin vähän. Lähipalvelut säilyvät edelleen alueella ja erityispalvelut keskitetysti yliopistollisessa sairaalassa. Valinnanvapaus terveyskeskusten välillä toimii jo nyt. Laajentuuko mahdollisuus myös yksityisiin palveluihin? Jää myöhemmin ratkaistavaksi. Tarkoitus on viedä terveyspalveluita mahdollisimman lähelle kuntalaisia. Esimerkiksi kouluille lisää kouluterveydenhuoltoa ja neuvolapalveluita.                                                                                                                

  JL: Oulu on jo tiivistänyt sosiaali- ja terveyspuolen palveluja siinä määrin, ettei uudistuksella pitäisi olla paljon vaikutusta asiaan. Tämä on iso, maakunnallinen ja valtakunnallinen asia, johon täytyy myös valmistautua huolella.

9. Mitä mieltä olette suuralueenne turvallisuudesta

SP: Hyvä

MR: Hyvä
MV: En ole havainnut erityistä turvattomuutta tai häiriötekijöitä. Jos niitä on, olisi meidän päättäjien hyvä tietää.

JL:  Katuturvallisuusindeksillä mitattuna tilanne on vielä kohtuullisen hyvä. Kasvava huoli on kuitenkin vanhuksiin ja yksinäisiin ihmisiin kohdistuva taloudelliseen puoleen kohdistuva rikollisuus, sekä rajat ylittävä omaisuusrikollisuus.
Ja ei Haukiputaan poliisiaseman lakkauttaminen ainakaan lisää turvallisuutta. Tähän seikkaan ei toki kuntapäättäjänä voi paljoakaan vaikuttaa. Ainoa vaikuttamisen keino virallisesti oli kaupunginhallituksen antama lausunto ministeriölle. Lausunnossa ei pidetty hyvänä Haukiputaan poliisiaseman lakkauttamista.

 

10. Voitteko suositella luottamustoimiin hakeutumista esim seuraavissa kuntavaaleissa 2017


MR: Joukolla mukaan ehdokkaiksi! Uusia päättäjiä tarvitaan ja haasteita riittää.

SP: Ehdottomasti!
MV: Kyllä. Tarvitsemme aktiivisia kuntalaisia mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

JL: Ehdottomasti. Sen parempaa vaikuttamisen keinoa ei ole, kuin olla mukana päätöksenteossa luottamushenkilönä. Ja vaikka paikka valtuustoon ei aukeaisikaan, on valtuustopaikan lisäksi tarjolla paljon paikkoja esim. lautakunta- ja muihin toimielimiin

11. Asetutteko itse ehdolla 2017 kuntavaaleissa


SP: asettelu kesken

MR: nimetty ehdokkaaksi
MV: En ole päättänyt asiaa vielä.

JL: Kyllä.

12. Terveisiä kuntalaisille

MR: Taloushuolet ovat olemassa, ja tarvitaan eri ryhmien yhteistyötä että päästään parempaan tulokseen- riitelemällä se ei ainakaan onnistu.

SP: Uusi Oulu –jälkishokki on menossa, ainakin ulkopuolisten silmin. Mutta turha miettiä taaksepäin, meillä on hyvät palvelut tavoitteena, ja täällä on siihen hyvät sosiaaliset verkostot ja järjestötoimintaa. Oulun pitää avautua ulospäin ja alkaa todella Pohjoisen Skandinavian pääkaupungiksi. Yhdessä eteenpäin ja siihen tarvitaan kuntalaisten aktiivisuutta!

MV: Olkaa tarmokkaita asukkaita. Oman lähialueen asiat ovat yhteisiä. Toivon lisää yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Hyvä kello kauas kuuluu! Olen tänään työtehtävissä Helsingissä. Pitäkää yhteyttä, jos ja kun on jotakin terveistä niin eduskunnan kuin Oulun kaupungin asioihin.

JL: Vaikka juuri julkaistussa selvityksessä kävi ilmi, että Oulu elää kuntaliitoksen jälkeistä jälkishokkia, ei taustapeiliä kannata liiaksi vilkuilla. Toki on hyvä tietää historia ja ottaa siitä opiksi. Raportissa kerrottiin, että eri alueilla on jännitteitä. Mutta niistäkin päästään vähitellen eroon, kunhan vain luottamushenkilöt tekevät ahkerasti töitä koko kuntaa ajatellen. Yksi erittäin hyvä merkki tästä on juuri työnsä loppuun saattanut maapoliittisia asioita käsitellyt työryhmä. Se pääsi yksimieliseen lopputulokseen joka varmasti osaltaan on lieventämässä näitä eri alueiden välisiä jännitteitä. Luottakaamme tulevaisuuteen!

          ##############################################################

Halosenlahden kyläyhdistys ry:n kysymykset Haukiputaan ja Kellon suuralueiden järjestämään paneelikeskusteluun

 

  1. Miten olette toimineet/aiotte toimia, jotta Parkumäen alueen lasten tasavertainen oikeus turvalliseen koulumatkaan Putaankyläntiellä toteutuu Oulun kaupungin perusopetuslain POL, §32 sekä yhdistymishallituksen päätöksen esi-ja perusopetuksen kuljetusperiaatteiden (21.8.2012) mukaisesti?

MR: hankala asia, Parkumäen asia on ollut esillä jo pitemmän aikaa. Tilakeskuksen mukaan tarvitaan > 2 milj. € jos koulu korjataan opetuskuntoon. Martinniemen kouluun mahtuu, mutta tie on paikka paikoin vaarallinen. Päätökseen kuljetuksesta sovelletaan LIITU-ohjelmaa tarvearvioinnissa.
SP: asian puolesta toimittu, tehtiin matkakävely. Tie on pitkä ja vaarallinen, eikä koulukyyditys ole kunnossa, vaikka piti olla. Virkamiehiä on patistettava. Myös homeongelmasta on puhuttu. Joukkoliikennejaos tutkii reittejä. Huoli on myös jääkiekkokaukalon kunnosta ja muista aktiviteeteista.

  1. Kaikki alueemme ala-asteikäiset lapset eivät saaneet edes talvikuukausien kuljetusetuutta. Mikä on näkemyksenne kohdasta vaikea, rasittava ja vaarallinen ja mitä mielestänne tarkoittaa Oulun kaupungin kuljetusoppaassa maininta: Koulumatka voidaan myös korvata erillisellä aluerehtorin päätöksellä esimerkiksi matkan vaarallisuuden takia?
  2. Kumpi on mielestänne on tärkeämpi arvo Oulun joukkoliikenteen palvelevuuden ja asiakkuuden kannalta; työmatka-ajan pidentyminen 3 minuutilla vai 50 lapsen turvallsnen koulumatka bussilla Halosenlahden alueen kotipysäkeiltä Martinniemen koulun pysäkille?
  3. Kuinka tärkeänä pidätte kulttuurihistorialisesti arvokasta Parkumäen koulua ja sen säilymistä tuleville sukupolville?

Yleisön kommentteja, keskustelua, kysymyksiä:

1-2) Laura Venäläinen: Kellon Asemateillä ei ole valoja eikä pyöräteitä. Asematie on hyvin vaarallinen pikkukoululaisille.                                                                                            

MR: Radan itäpuolisille oppilaille järjestetään kuljetus Kellon koululle, muiden osalta ei täyty LIITU-ohjelman kriteerit. Esitettiin pyyntö, että ainakin talviaikana järjestettäisiin koulukyyditys muillekin koululaisille. Prosessi asian suhteen on kesken.

Pollari: Kivikoulun salista; milloin yhdistykset, es. bändit voi vuokrata tiloja?                       

SP: tehdään valtuustoaloite, ja on jo Tilakeskuksella valmistelussa.                                     

MR: yksi mahdollisuus, että puretaan koulu pois ja es. urheilukenttä rakennetaan uudelle alueelle. Asia on virkamiesvalmistelussa ja poliitikoilla arvioitavana.                                 

SP: elinvoimaa ja uutta ilmettä alueella on jo, vaikka koulu säilyykin. Koulu on hyvässä kunnossa jota yhdistykset tarvitsevat ja käyttävät.

Pentti Lahdensivu: kaupungin byrokratia on käsittämätöntä es. Jatulissa ei kaupungin eri organisaatioilla, mm.Teklillä/nuorisotoimella  ole oikeutta puuttua toisen hallintokunnan asioihin. Näin ollen es. tukkoisen viemärin avaus ei tunnu kuuluvan kenellekään vaikka on selvä hajuhaittta. Myös OYS:n yhteispäivystys sai kritiikkiä: jopa 9 tuntia odotusta ilman minkäänlaista palvelua.

SP: nämä ovat hallinnon ongelmia kun siirrytään pienestä kunnasta isoon. Kun säästöjä haetaan on byrokratiaa purettava. SoTe uudistuksen myötä uskotaan, että pullonkaulat korjataan.

Kaisu Luokkanen toivoo, että päihtyneille olisi oma vastaanotto. Nuorilta puuttuu myös turvatalo.

Kiimingissä on käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä, kokemuksia käytöstä odotellaan. Erkki Veteläisen mukaan ajanvaraussysteemissä ei ole vapaita aikoja, eikä pääse ”oikealle” lääkärille. Tilanne ei lisää luottamusta asiakkaissa.

MR: on edustajana lautakunnassa, jossa Kiiminki&Kontinkangas alueilla pilotoidaan sähköistä järjestelmää. SP: digitaalisuus, sähköiset ajanvarauksen julkisella sektorilla ovat isompi vastuu julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Liisa Koskela: kokonaisvastuu puuttuu, tarvitaan yhteistyötä poliitikkojen ja asukkaiden välillä. MR ja SP: tapaamisia on liian vähän, yritetään vaikuttaa. Silti ääni ei aina kuulu, koska Oulu on iso kaupunki.

Janne Ylitalo: Metsäteollisuuden liiketoiminnan edistäminen vaikuttaa ydinvoima-asiaan: Kellossa on hiekkakankaita joista voisi toimittaa hiekkaa ydinvoimalan rakennusmaalle. Kouluasioista: opetus ja –välineet ovat alueittain erilaisia, es. tietokoneet,  ja voivat luoda epätasa-arvoa ja syrjäytymisuhkaa koululaisten kesken. SP: Oulun alueella n. 50-60 yritystä on mukana ydinvoimaliiketoiminnassa. Tulevaisuudessa biotalous on kasvavaa liiketoimintaa. MR:Tärkeää on elinvoimaisuuden kehittäminen, ja se on otettava huomioon mm. luomalla kouluihin yhteiset standardit. Tehdään aloite avoimesta lähdekoodista jonka avulla koulut voivat ottaa digiloikan. Esimerkiksi Turussa on hankittu edulliset leasing tietokoneet a´4€/oppilas jolloin kaikki oppilaat saavat tietokoneen. Oulussa ei ole vielä tätä mahdollisuutta.

Erkki Veteläinen ehdotti toimeksiantoa Oulun kaupungille latureittien ja pyöräteiden yhdistämisestä Virpiniemeen asti.

Janne Ylitalon mukaan keskustaan vaikea saada yritystoimintaa. Nyt olisi kaupungille halpoja tontteja tarjolla! Liisa Koskela kritisoi, että vanhukset ja koululaiset eivät pääse julkisilla liikennevälineillä keskustaan puuttuvien yhteyksien vuoksi. Liisa esitteli Kellon asukastuvan toimintaa; mm. lounas, kahvio, ylijäämäruoan jakelua, vanhusten ajanviettotoimintaa. Etuna on edullinen vuokra. Toiminta alkoi v. 2013, ja nyt kaupungilla on suunnitelmissa siirtää toiminnat omiin tiloihinsa, mutta ei voi siirtää jos muita tiloja ei ole. Nuorisotiloina asukastuvalla on käyttöä vapaaehtoisvoimin lisätty ma, to pe kun kaupungin puolesta on ti ja ke. SP: Asiat eivät tapahdu heti, mutta tehdään töitä yhdessä!

Jakolinkki