Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2018 - 1, Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmän kokous 24.1.2018, muistio

Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous 1/2018 kannanottokokous

Aihe:  Suuralueiden yhteistyöryhminen yhteinen kannanotto Oulun Palveluverkkoselvitykseen

Aika: 24.1.2018 klo 17.30

Paikka: Haukiputaan kirjasto

Läsnä: Liisa Koskela, Tapani Sahlström, Erwin Fischer, Johanna Kerola, Mauno Sipola, Irma Kiventerä, Terttu Kuusela, Mika Huusko, Hannu Liljamo, (pj.) Esa Aalto, Ulla Lehto, Elisa Kittilä, (siht.)

 

klo 17.43 Hannu Liljamo avasi kokouksen. Keskusteltiin palveluverkkoselvitysesityksestä joka esitelty  Oulun raadeissa 4 tilaisuudessa eri puolilla Oulua.

Palvelukeskittymiä on 18 ja palvelut saatavissa 5km:n säteellä.

Palveluverkkoesitys Oulun raadissa Haukiputaalla 9.1.2018:

 

Pohjoinen alue vaihtoehto 1:

2018 –2019 : • Santaholman väistötilasta luovutaan. • Jokikylän esiopetus- ja koulutiloista luovutaan. • Kello -Kiviniemen alueen nuorisotilat ja asukastupa Kiviniemen kouluun 1.8.2018 alkaen. • Jatuliin muodostuu kuntalaisten olohuone, jonne kirjasto ja Oulu10 palvelut siirtyvät. Palveluverkon toimenpiteet vuoteen 2026 asti: • Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan esiopetustilasta luovutaan. • Luovutaan Keiskan kiinteistöstä. • Kuivasojan tilasta voidaan luopua. • Luovutaan Simppulankartanon tiloista. • Luovutaan Oravan koulumuseon tiloista.

OLOHUONEET: Jatuli, Kiviniemen koulu, Honkapirtti, Rajakylän koulu, Kuivasjärven koulu

Palveluverkon toimenpiteet vuoteen 2026 asti: • Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan esiopetustilasta luovutaan. • Luovutaan Keiskan kiinteistöstä. • Kuivasojan tilasta voidaan luopua. • Luovutaan Simppulankartanon tiloista. • Luovutaan Oravan koulumuseon tiloista.

 

Pohjoinen alue vaihtoehto 2:

Palveluverkon toimenpiteet vuosina 2018 –2019: • Santaholman väistötilasta luovutaan. • Jokikylän esiopetus- ja koulutiloista luovutaan. • Kirjasto ja Oulu10 -palvelut jäävät nykyisiin tiloihin. • Kellon asukastuvan tiloista ei luovuta.

 Palveluverkon toimenpiteet vuoteen 2026 asti: • Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan esiopetustilasta luovutaan. • Keiskan kiinteistöstä ei luovuta. • Kuivasojan koulu säilyy ja tilasta luopumista tarkastellaan mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. • Luovutaan Simppulankartanon tiloista. • Luovutaan Oravan koulumuseon tiloista. Pohjoinen alue,

vaihtoehto 2 OLOHUONEET: Jatuli Kiviniemen koulu Honkapirtti Rajakylän koulu Kuivasjärven koulu

========================

Mika Huusko kertoi Kellon asukastuvan kyselystä (68 vastausta), joka jatkuu edelleen:

  • facebook, kävijöille paperiset palautelomakkeet, tallennettu googleformsiin ja voidaan tehdä graafinen esitys. (Mika toimittaa esityksen Hannulle)

 

 

Kellon asukastuvan ruusuja ja risuja:
  • hyvä paikka, helppokäydä.

  • Reilu puoli vuotta toiminut uudessa paikassa, merkittävän hyvät tulokset.

  • keskeinen sijainti kauppakeskuksessa hyvä, kellolaiset vastustavat asukastuvan muuttamista Kiviniemeen.

 

 

Diakoni Johanna Kerola kertoi, että heidän työpaikan palaverissa oli käsitelty palveluverkkoehdotusta, muistio/kommentit toimitetaan Hannulle huomioitavaksi kannanoton kirjoittamisessa.

Jos asukastupa siirtyy Kiviniemen koululle, se aiheuttaa huolta vanhemmissa: lapset ulkoilevat koulun pihalla, tuleeko vieraita aikuisia? Toivotaan erillistä sisäänkäyntiä asukastuvalle. Talvikankaan koululla on koulun yhteydessä asukastupa omalla sisäänkäynnillä.

Koulut ovat kuntalaisten olohuoneita, mm. Kiviniemen koululla toimii myös kuntalaisten kirjasto. Koulussa käsityöluokka, tilojen puolesta parempi, mutta on kaukana kuntalaisille. Palvelujen kannalta on tärkeää huomioida luontainen kulkusuunta, nyt se on Kiviniemestä Kelloon päin eikä päinvastoin. Kokonaisoptimointi aikaansaa parhaimman tuloksen, onko palvelut oikeassa paikassa kun alueen asutus laajenee?

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden säästötavoite on vuodessa 5 milj. € – säästöt etsitään palveluverkoista, muuten 100 henkilön irtisanominen.

Kommentoitiin, että Haukiputaalla palveluverkkosuunnitelman vaikutukset suhteellisen vähäisiä, vertailun vuoksi es. Kiimingissä voidaan sulkea lukio ja Oulunsalossa Salonpään koulu. Tällä on vaikutusta es. kauppojen kannattavuuteen.

Palveluverkkoesityksestä päättää kaupunginhallitus 5.2. valtuuston linjauksen mukaisesti.

Todettiin, että palveluverkkoselvityksen valmistelusta puuttuvat eurot, paljonko säästetään koulun ja asukastuvan sulkemisella? Faktat puuttuvat ja saavutettavat säästöt on esiteltävä selkeästi euroina. Selvityksen vaikuttavuusarviointi puuttuu.

Jos säästetään, kaikkien on säästettävä. Mitä tehdään vapautuvilla rakennuksilla? Koko palveluverkkoselvitys halutaan uudelleen valmisteluun. Pohdittiin, mitä tehdään Haukiputaan Kivikoululle?

Jokikylän koulu on ainoa palvelu siellä. Koulu on kylän sydän.

Keskusteltiin myös urheilukenttien jäädytysmaksuista. Oulun kaupungin liikuntapalveluista saa kuittia vastaan korvausta jäädytysmaksuihin. Aiemmin Haukiputaan kunnan aikoina palokunta kävi tekemässä ensijäädytyksen, joka on tärkeää, Tekli ei enää huolehdi. Todellisuudessa kustannus on niin pieni, ettei sitä edes oteta esiin valtuuston budjettikäsittelyssä.

Nykyisessä toiminnassa osallistuva demokratia jää jalkoihin. Edes Sivistys- ja kulttuurilautakunnan valtuutetut eivät saaneet etukäteistietoja palveluverkkoselvityssuunnitelmasta vaan lukivat asioista lehdestä.

Teknologiaa voidaan hyödyntää reuna-alueiden kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa. Lopuksi todettiin, että asukkaita eikä luottamushenkilöitä ei ole kuunneltu lainkaan! Pitäisi olla toisin päin; mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ennen viranomaisten päätöksentekoa.

Jakolinkki