Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2018 - 2, Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 15.2.2018, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 2/2018

15.2.2018 klo 17.00 Haukiputaan aluekirjasto, Jokelantie 1

 

Läsnä: Pauli Takalo (Martinniemen kyläyhdistys), Auli Haapala (Rantapohja), Anne Haimakainen (Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry), Antti Timonen (Haukiputaan Eläkeläiset ry), Pentti Haapakangas (Siikaputaan asukasyhdistys ry), Helvi Rapakko (Pohjois-Pohjanmaan syöpäyhdistys ry Haukiputaan osasto), Hilkka Raninen (Pohjois-Pohjanmaan syöpäyhdistys ry Haukiputaan osasto), Leena Liedes (Pohjois-Pohjanmaan syöpäyhdistys ry Haukiputaan osasto), Irja Lahdensivu (Martinniemen Eläkkeensaajat) Aarno Ervasti (Martinniemen Eläkkeensaajat ja Pohjois-Pohjanmaan syöpäyhdistys ry Haukiputaan osasto), Lauri Kuurola (Haukiputaan Eläkkeensaajat ry), Seppo Perkiö (Haukiputaan Eläkkeensaajat ry), Pirkko Perkiö (Haukiputaan Eläkkeensaajat ry), Pentti Auranaho (Haukiputaan telakka yhdistys), Hanna-Liisa Tiri (Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry), Hannu Liljamo (Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä vpj.) kokouksen sihteeri, Kaarina Torro (Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä pj) kokouksen pj ja Pasi Laukka Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö, 18 osallistujaa.

 

1. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän pj. Kaarina Torro toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Lista osanottajista kiersi kokouksessa.
 

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka kertoi lyhyesti Palveluverkosta.

 

2. Alueelliset toimintarahahakemukset 2018
 

Toimintarahaa on Haukiputaalla jaettavissa 10 489,00€, jossa on 1249,00€ korotus vuoteen 2017. Toimintarahaa jaetaan 0,80€/asukas kun aiemmin jaettiin 0,70€/asukas.

Toimintarahahakemuksia tuli 23, joista ennen käsittelyä Martinniemen eläkeläiset on ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois sillä he hakevat avustusta Hyvinvointipalveluilta. Käsiteltäviä hakemuksia oli 22. Kaarina Torro ja Hannu Liljamo olivat etukäteen tehneet ehdotuksen jaettavasta toimintarahasta. Keskustelussa Aarno Ervasti ehdotti haettua 2000€ summaa Siikaputaan asukasyhdistys ry:lle Siikaputaan Tulvauoman vesittämiseen. Todettiin että toimintarahaa voidaan jakaa maksimissaan 1000€ hakijaa kohden. Pentti Haapakangas kertoi että Siikaputaan asukasyhdistyksen hakemuksessa kerrottua PoPELY/1503/2017 saatuun vesittämislupaan haettua 63 000€ avustusta ei ole vielä myönnetty Elykeskuksen toimesta. Keskustelussa esitettiin hyväksyä esitelty esitys muuttamalla Haukipudas-seuralle ehdotettu 398,00€ määräksi 200€ ja loppu 198,00€ myöntää Haukiputaan Eläkkeensaajat ry:lle jolloin heille myönnettäisiin 698,00€. Tämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Todettiin että kokouksen tekemä ehdotus Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän ehdottamista toimintarahoista menee Lähidemokratiatoimikunnan kokouksen 28.2.2018 lopullisesti päätettäväksi.

 

Todettiin että Oulussa toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä myönnetään hyvinvointipalvelujen järjestöavustuksia Hyvinvointilautakunnan toimesta. Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja korkeintaan haettu määrä. Tälläisiä yhdistyksiä ovat yhteisötoiminnan toiminta-avustusta vuonna 2018 Haukiputaalla hakeneet Pohjois-Pohjanmaan syöpäyhdistys ry Haukiputaan osasto ja Haukiputaan Sydänyhdistys ry. Eläkeläisyhdistyksien on myös mahdollista saada järjestöavustusta. Vuonna 2019 kyseisten järjestöjen on syytä pohtia avustuksen hakua Hyvinvointilautakunnalta. Pasi Laukka totesi että avustuksia voidaan myöntää vain yhdeltä taholta.

 

3. Muita ajankohtaisia asioita

 

Pentti Auranaho kertoi yhdeksän yhdistyksen Kiiminkijoki- ja Jokisuisto kuntoon ry nimissä lähettämästä kirjeestä ”Kiiminkijokeen mereltä tulevan veneväylän turvalaitteiden poistaminen Oulun kaupungin toimenpiteenä ” 3.10.2017 ylläpitovalvoja Pertti Wirkkalalle, yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikille ja Yhdyskuntalautakunnalle palauttaa poistetut Kiiminkijoen veneväylän linjamerkit Kiiminkijoelle. Kirjallista vastausta kirjelmään ei ole saatu. Todettiin että yhteistyöryhmä esittää että lähetettyihin kirjeisiin saataisiin aina Oulun kaupungilta vastaus kohtuullisessa ajassa kirjeen lähettäneelle. Pentti Auranahon tiedossa ei ole onko Yhdyskuntalautakunta käsitellyt kirjeen.

 

24.2.2018 Tanssikurssit ja tanssit Martinniemen työväentalolla järjestävät Martinniemen koulun 6.luokat.

 

25.2.2018 Kirppari Martinniemen työväentalolla.

 

Hanna-Liisa Tiri ja Anne Haimakainen kertoivat Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry toiminnasta.

 

1.3.2018 klo 18-20 Talvirieha Haukiputaan koululla Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry:n toimesta.

 

1.3.2018 Eläkkeensaajien keskusliiton Oulun piirin bocciamestaruuskilpailut Martinniemen työväentalolla.

 

18.3.2018 Martinnimen kyläyhdistyksen talvirieha Ukkolan rannassa.

 

14.4.2018 Martinniemen muistelutilaisuus Martinniemen koululla.

 

4. Keskustelua Palveluverkosta

 

Irja Lahdensivu kommentoi että on toivottavaa säilyttää Haukiputaan kirjasto nykyisellä paikallaan. Kirjaston siirtäminen Jatuliin, joka ei ole esteetön ja joukkoliikenteen ulottumattomiin olisi huono ratkaisu. Pasi Laukka totesi mielipiteenään että toimivaa toimintaa ei kannata hajoittaa.

 

Käytiin keskustelua Jokikylän ja Keiskan koulujen lopettamisesta. Jokikylässä on pidetty tilaisuus koulun säilymisen puolesta. Pentti Haapakangas kertoi että parhaillaan kokouksen aikana on Keiskan koululla tilaisuus koulun säilymisen puolesta.
 

 

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.40.

Jakolinkki