Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2017-6, Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 7.12.2017, muistio

Aika:              7.12.2017 klo 17                                                                                                             

Paikka:          Haukiputaan kirjasto, Jokelantie 1, 90830 Haukipudas

Kokouksen avaus

1. Kokouksen avaus

- edellisen kokouksen muistio 5.10.2017. Hyväksyttiin.

2.       Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

esityslistan mukaisesti
Läsnä: Kalevi Heikkilä, Helvi Rapakko, Hilkka Raninen, Irma Kiventerä, Lilja Soronen, Pauli Takalo, Liisa Takalo, Tapani Sahlström, Armi Laine, Pentti Haapakangas, Teuvo Tuomela, Hannu Liljamo, Pirjo Sohlo, Kaarina Torro (pj.) Elisa Kittilä (siht.).

3. Ajankohtaiset asiat

Yhteisötoiminnan kuulumiset, Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka oli estynyt tulemasta.

3.1 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat v. 2018

ehdotettiin, että entiset puheenjohtaja Kaarina Torro ja varapuheenjohtaja Hannu Liljamo jatkaisivat v. 2018. Kannatettiin yksimielisesti. Hyväksyttiin.

3.2 Alueen toimijoiden ajankohtaiset kuulumiset

Pentti Haapakangas kertoi Siikaputaan asukasyhdistyksen kunnostushankkeen tilanteesta: tavoitteena on palauttaa tulvauoman toiminta ja parantaa Keiskanlammen virkistyskäyttöä ja maisemallisia arvoja. Tulvauomaan johdetaan putkella jatkuva keskimääräinen virtaus niin että saadaan veden riittävä vaihtuvuus ja vedenlaadun paraneminen. Siitä on samalla hyötyä linnustolle ja kalakannoille. Siikaputaan asukasyhdistyksen kunnostushanke sisältää veden johtamisen Kiiminkijoesta putkella Keiskanlampeen ja siltä putkien avulla kevyen liikenteen tien ja Kemin tien alitse aikaisemmin kunnostettuun tulvauomaan ja takaisin. Tulvauomahanke on etenemässä positiivisessa hengessä myös Ely-keskuksessa.

Hannu Liljamo kertoi Haukipudas-päivistä, jossa oli myytynä 65 myyntipaikkaa, arvioilta 200 myyjää ja 600 päivillä kävijää.

Liisa Takalo Martinniemen kyläydistys ry.:stä kertoi Valo tapahtumasta Lumo Valo festivaaliin liittyen. Noin 200 ihmistä saapui katsomaan tulikukkashowta. Myös koululaisten syksyn kirjoituskilpailun parhaat ovat saaneet palkintonsa. Nyt odotellaan talviriehatapahtumaa.

Keskusteltiin teiden aurauksista, ja postin jakelusta: Pauli Takalon mielestä teiden auraus ja postinkulku ovat surkealla tasolla. Tiet ovat jäisiä ja uraisia. Lumiaurauksesta voi ottaa yhteyttä yyp:n tiemestariin tai suoraan urakoitsijaan. Ihmeteltiin, miksi Jokisuuntiellä Martinniemessä hiekkaa ajettu vain toiselle puolelle tietä? Selvisi, että kaupunki on huomioinut potkukelkkailijat jättämällä tien toisen reunan hiekoittamatta. Sovittin, että v. 2018 toimintasuunnitelmaan maaliskuussa otetaan mukaan tie- ja postiasiat.

3.3 Toimintaraharaportit 2017

– täytettävä ja palautettava mahdollisimman pian os: Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Postiosoite: PL 68, 90015 Oulun kaupunki /Elisa Kittilä                 

3.4 toimintarahahakemus v. 2018:

Toimintaraha vuodelle 2018 on haettavissa 4.–29.12.2017 klo 16 välisenä aikana. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

4.       Muut asiat:

Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys esittäytyy-  olivat estyneet tulemasta tähän kokoukseen.

Haukiputaan kirkonkylän asukasyhdistys ry. on tehnyt kannanoton Elylle meluvallien parantamiseksi Valtatie 4 Kurkelan risteyssillan kohdalla. Torpanmäen urheilukenttä kaava-asia etenee, kaavasta kommentoitu urheiluseurojen kokouksessa. Yhtään oululaista urheiluseuraa ei ollut kokouksessa mukana.

Hannu Liljamo teki aloitteen seppeleistä sankarihaudoille jonka perusteella kaupunki on päättänyt kustantaa sankarihautausmaiden muistomerkeille seppeleen joka vuosi v.2017 eteenpäin kaikille uuden Oulun alueille.

Santaholman piipun tilanne herätti vilkkaan ja monipuolisen keskustelun: Piippu on peruskorjattu 60-luvun alkupuolella, Vanteet tukevat piippua, mutta ollut nyt 50 v. kylmillään. Santaholman asukasyhdistys on selvittänyt että piippu on tukittu alhaalta väärinkäytön estämiseksi, mutta samalla estetty ilmanvaihto. Ritilä olisi ollut parempi vaihtoehto.

Kaupungin selvityksen mukaan korjaus maksaa 600 000€ joka on liian kallis, Pohdittiin, onko korjaus todella niin kallis, eikö sitä voisi tehdä pienemmällä rahalla? Pauli Takalon  mukaan piipun voisi suojata betonimassalla, kuten Iissä on tehty. Voisiko EU antaa rahallista tukea tällaiseen hankkeeseen? Tapani Sahlström kehotti miettimään mitä korjauksen summalla voisi tehdä nuorison ja vanhusten hyväksi? Toivottiin, että jätettäisiin edes pieni piipun pala muistoksi. Osa Haukiputaan sahahistoriasta katoaa Santaholman piipun myötä. Asia vaatii kuitenkin Museolautakunnan luvan, koska piippu on suojeltu.

==================================================================

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä on  jättänyt kannanoton 10.12.2017:

Santaholman sahan piipun säilyttäminen      Yhdyskuntalautakunta                kannanotto

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2017 keskustelimme suojellusta Santaholman sahan piipusta, josta yhteistyöryhmä haluaa lausua seuraava.

                                           Yhteistyöryhmä on huolissaan sahoihin liittyvän historian katoamisesta Haukiputaalta. Martinniemen Laitakarin sahan ja sen piipun häviäminen koetaan suurena menetyksenä alueella. Haukiputaalla on ollut useita sahoja ja lukuisa määrä ihmisiä, joiden elämään sahoilla on ollut suuri merkitys. Sahojen historiaa Haukiputaan alueella on syytä vaalia ja säilyttää edes jokin muisto sahoista jälkipolville. Sahamuistomerkistä Haukiputaalle on tehty kuntalaisaloite "Muistomerkki Haukiputaan rikkaan sahateollisuus historian kunniaksi". Mielestämme on perusteltua jo näillä lähtökohdilla säilyttää Santaholman sahan piippu. Yhteistyöryhmässä nousi esille, että piipun kunnostaminen on mahdollista kevyemmin kuin mitä tehdyssä Santaholman piipun kuntokartoituksessa on arvioitu. Yhteistyöryhmä esittää siten suojellun Santaholman sahan piipun kunnostamista. Vähintäänkin Santaholman piippu on syytä säilyttää vaikka sitä ei kunnostettaisikaan. Iin Rantakestilässä Kestilän sahan piipun säilyttäminen ja kunnostaminen on erinomainen esimerkki, joka osoittaa halun Iissä säilyttää osan Iin kunnan merkittävää sahojen historiaa. Vastaavanlaista historian vaalimista ja kunnostamista ehdotamme Haukiputaalla Santaholman sahan piipulle.

- Esitämme että Oulun kaupunki selvittää kunnostamiseen mahdolliset EU-tuet (Leader) ja suojellun piipun takia Museoviraston mahdollisen avustuksen.

- Esitämme myös että Oulun kaupunki kysyy Haukiputaan kylä- ja asukasyhdistysten mielipiteet Santaholman piipusta.

Haukiputaalla 10.12.2017

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän puolesta

Kaarina Torro                  Hannu Liljamo

puheenjohtaja               varapuheenjohtaja

                      =============

Teuvo Tuomela kiitti Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän aloitteesta saada kevyenliikenteen väylä Haukiväylä varrelle, joka toteutunut. Hannu Liljamo yhdessä Teuvo Tuomelan kanssa suunnittelevat Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kannanoton ELY:n Risto Leppäselle meluvallin rakentamisesta Haukiväylän suuntaisesti ennen Haukiputaantien valoristeystä. Syynä on liikenteen lisääntyminen, mm. Tokmanni on avattu Länsikehän varrelle äskettäin jolloin meluarvot ylittyvät.

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä on huolissaan SiKun palveluverkkosuunnitelmasta joka julkaistu Oukan sivulla:  https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluverkko.

Palveluverkkosuunnitelmassa kirjasto ja Oulu10 sivupiste siirrettäisiin Jatuliin johon perustetaan myös avoin olohuone kuntalaisille. On jo Haukiputaan aikana selvitetty kirjaston siirtoa Jatuliin, mutta todettu että tilat eivät sovellu kirjastolle. Myöskään lehden lukijoilla ei siellä ole rauhallista lukunurkkausta. Sen sijaan kirjaston nykyinen paikka on keskeinen koulujen, päiväkotien ja joukkoliikenteen suhteen. Tammikuun aikana järjestetään neljä kuntalaiskuulemistilaisuutta, mm. Haukiputaan koululla os. Mirjantie 4. johon kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn esitys menossa helmikuussa 2018.

5. Tulevat tapahtumat

9.1.2018 klo 18.00 kansalaistapahtuma jossa avataan palveluverkkosuunnitelmaa – Haukiputaan koulu os. Mirjantie 4

10.1.2018 Riitta-Liisa Roponen tulossa kirjastoon kertomaan kirjastaan, Toni Roponen haastattelee.

16.2.2018 klo 18.00 Oulun Energian järjestämä Energiailta Koljun majalla

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

sovitaan erikseen. Pj. lopetti kokouksen klo 18.50

Jakolinkki